Kurs

Mindfulness Yoga

Läs mer om kursen
Nästa kurs planeras: hösten 2017.
Nästa kurs planeras: hösten 2017.

Information om Mindfulness Yoga

Upplev en helg i rörelse och stillhet!

I Mindfulness Yoga är upplevelsen i stunden viktigare än prestationen. Vi ägnar oss åt uppmjukande och stärkande yogarörelser, andningsövningar och meditation. Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar vi insikten i vad som pågår i vårt inre, känslor, tankar och kroppsförnimmelser. De praktiska övningarna varvas med teori. Kursen kan användas både för dig som terapeut i din yrkesutövning och för din egen personliga utveckling.

Den här helgen vänder sig till dig som vill prova Mindfulness Yoga, till dig som vill lära dig mer om både Yoga och Mindfulness och till dig som vill ge dig själv tid till läkning och inspiration. I Mindfulness Yoga utövar vi yogarörelserna med uppmärksamhet på den inre upplevelsen. Vi går igenom yogaställningarna med omsorg och lyhördhet för kroppens signaler. Mjukar upp och stärker våra muskler och övar oss i närvaro i kroppen, här och nu. Genom att iaktta andningen och göra andningsövningar förankrar vi sinnet i kroppen. Vi ger oss själva mer andrum och livskraft. Med hjälp av sittande och liggande meditation får vi stanna upp och vila i det som är.

Vad innehåller kursen?

Kursen innehåller uppmjukande och stärkande yogarörelser (asanas), andningsövningar (pranayama), sittande och liggande meditation. De praktiska övningarna varvas med teori både om Yoga och Mindfulness.

Vad får man lära sig på kursen?

I första hand får man möjlighet att varva ner, vara med sig själv, i sig själv, tillsammans med andra. Man får stärka kontakten med kroppen, öva sig i att lyssna till kroppens signaler och man blir stimulerad att uppskatta sig själv i sin kropp som man är nu – inte sedan när man blir bättre, starkare, mjukare eller snyggare. Man får lära sig välgörande yogapass som man kan använda sig av efter kursen. Man får även lära sig grunderna i meditation både praktiskt och teoretiskt. Här varvas att göra med att vara vilket innebär att vi tränar på att hitta balans mellan anspänning och avspänning.

Vem är Lena som leder kursen?

Lena är från början socionom och har bott tolv år i Holland. Hon började för drygt tjugo år sedan med Aikido och har sedan fortsatt med Shiatsu, meditation och yoga. Hon är utbildad yogalärare vid Kripalu Center och i Mindfulness yoga på Spirit Rock, båda i USA. Lena har studerat för Mindfulness grundare, Jon Kabat-Zinn och har undervisat i yoga i över tjugo år.  Lena föreläser regelbundet om Mindfulness vid Karlstads Universitet. Läs mer om Lena på www.mandala.se

I Mindfulness Yoga är upplevelsen i stunden viktigare än prestationen. Vi ägnar oss åt uppmjukande och stärkande yogarörelser, andningsövningar och meditation. Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar vi insikten i vad som pågår i vårt inre, känslor, tankar och kroppsförnimmelser. De praktiska övningarna varvas med teori. Kursen kan användas både för dig som terapeut i din yrkesutövning och för din egen personliga utveckling.

Den här helgen vänder sig till dig som vill prova Mindfulness Yoga, till dig som vill lära dig mer om både Yoga och Mindfulness och till dig som vill ge dig själv tid till läkning och inspiration. I Mindfulness Yoga utövar vi yogarörelserna med uppmärksamhet på den inre upplevelsen. Vi går igenom yogaställningarna med omsorg och lyhördhet för kroppens signaler. Mjukar upp och stärker våra muskler och övar oss i närvaro i kroppen, här och nu. Genom att iaktta andningen och göra andningsövningar förankrar vi sinnet i kroppen. Vi ger oss själva mer andrum och livskraft. Med hjälp av sittande och liggande meditation får vi stanna upp och vila i det som är.

Vad innehåller kursen?

Kursen innehåller uppmjukande och stärkande yogarörelser (asanas), andningsövningar (pranayama), sittande och liggande meditation. De praktiska övningarna varvas med teori både om Yoga och Mindfulness.

Vad får man lära sig på kursen?

I första hand får man möjlighet att varva ner, vara med sig själv, i sig själv, tillsammans med andra. Man får stärka kontakten med kroppen, öva sig i att lyssna till kroppens signaler och man blir stimulerad att uppskatta sig själv i sin kropp som man är nu – inte sedan när man blir bättre, starkare, mjukare eller snyggare. Man får lära sig välgörande yogapass som man kan använda sig av efter kursen. Man får även lära sig grunderna i meditation både praktiskt och teoretiskt. Här varvas att göra med att vara vilket innebär att vi tränar på att hitta balans mellan anspänning och avspänning.

Vem är Lena som leder kursen?

Lena är från början socionom och har bott tolv år i Holland. Hon började för drygt tjugo år sedan med Aikido och har sedan fortsatt med Shiatsu, meditation och yoga. Hon är utbildad yogalärare vid Kripalu Center och i Mindfulness yoga på Spirit Rock, båda i USA. Lena har studerat för Mindfulness grundare, Jon Kabat-Zinn och har undervisat i yoga i över tjugo år.  Lena föreläser regelbundet om Mindfulness vid Karlstads Universitet. Läs mer om Lena på www.mandala.se

  Länk till sidan:

Behöver du hjälp?

Fält med * måste fyllas i

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart. 

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Betalning

Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart och två veckor före kursstart. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Du kan välja att betala till pg(ocr) 415 39 04-0 eller pg 70 09 13-7 eller bg 761-9802. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller det OCR-nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart.

Vid betalning från utlandet, betala enligt följande:

NORDEA BANK SVERIGE

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE8730000000018721070709

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Se även Delbetala din utbildning för finansieringsmöjligheter.

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

Avbokning/ ombokning

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än en månad före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.

Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.
Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Jag samtycker till att mina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Betalningsvillkor

• Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
• I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
• När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
• Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.
• OBS! Använd OCR-numret som finns angivet i anmälningsbekräftelsen.Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.


Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Laddar...