Kurs

Qi-gong

Läs mer om kursen

Anmälan till Qi-gong

Stockholm

2 dagars kurs

 • Lediga platser: Ja
 • Datum: 1-2 april
 • Pris: kr + kr i moms. Totalt kr

Information om Qi-gong

Yuan Gong är ett Qigongsystem som är lätt att lära sig, behagligt och skönt att träna och lätt att passa in i vår tids rastlösa och snabba livsstil. Dessutom ger den snabba resultat, dvs ger oss energi i vardagslivet,  ett lugnt medvetande och att vi mår bra.

Yuan Gong är framtaget av Yuan Tze. Den ingår som del i ett större system – Ren Xue – för utvecklande av mänsklig livsvisdom och livskunskap. Om vi vill förbättra våra liv är Yuan Gong en bra start, skön, effektiv och lätt att lära sig.

Grunden för Qigong Yuan Gong är:

 • Teorierna om Qi – livgivande energier
 • Teorierna om medvetandet
 • Teorin om helheten – en holistisk syn på universum

Qi

Qi har alltid varit en del av den traditionella kinesiska kulturen. Qi betraktas som den mest grundläggande byggstenen i allt i universum. Qi är långt mer än en form av energi, som det vanligen beskrivs som – och långt mer komplex. Det är en helt integrerad form av materia, energi och information som har många former och kvaliteter. Qi är överallt och i allting. Fysiska objekt, till och med atomer, är koncentrerade former av Qi. Allt i universum är i ständig omvandling från fysisk till icke-fysisk och vice versa. Einstein beskrev i början av 1900-talet omvandlingen mellan materia och icke materia i en formel: Energin = Massan multiplicerat med ljushastigeten i kvadrat vilket indikerar att kineserna mycket tidigt hade goda kunskaper om universums beskaffenhet.
Qi är också nyckeln till god hälsa och ett hälsosamt liv. För att vi ska vara friska till kropp och själ behöver vi rikligt med Qi, som flödar fritt och smidigt. Allt som utarmar eller stör denna Qi kommer att påverka vår hälsa och känslomässiga tillstånd negativt. Omvänt en förbättring av Qi-nivån tar bort Qi blockeringar och förbättrar hälsa och medvetandet.

Medvetandet

Medvetandet spelar en viktig roll som väktare och styrenhet för Qi. Det påverkar Qi- rörelserna i kroppen i varje  ögonblick av våra liv. Om vårt sinne är fokuserat utanför kroppen, som när vi  tittar på tv eller shoppar följer vår Qi medvetandets aktiviteter och vår Qi nivå förbrukas. I Yuan Gong används medvetandet på ett för oss positivt sätt för att förflytta Qi runt i kroppen liksom att ta in Qi från universum.

Helheten

Universum och allt dess innehåll är en holistisk enhet baserad på Qi. Allt i universum är förenat och omvandlas ständigt i sin livsprocess från materia till icke materia och vice versa.  De två grundläggande processerna i universum på macro- och micronivå är öppna (expansion) och stäng (samla in). De naturliga rörelserna i universum karakteriseras av rotation och spiralrörelser.

Yuan Gongens rörelser och medvetandeaktiviteter stödjer aktivt öppna- och stängprocesserna och åstadkommer  transformation på ett för människan hälsosamt sätt. Rörelserna följer universums grundläggande principer om rotation och spiralrörelser.

Vad lär vi oss på en Yuan Gong kurs?

 • Teoretiska grunderna om Qi, Qi-fält och medvetandets aktiviteter
 • Avslappningsmetodik
 • Tre metoder Tian Yuan och Di Yuan och Ren Yuan som ingår i Yuan Gongsystemet

En viktig ingrediens i all Qigongträning är att bygga upp en förståelse av vad Qi är och hur vi kan använda medvetandet för att påverka och förbättra vår träning.

Träning av Tian Yuan och Di Yuan gör att du får mer energi i vardagens aktiviteter. Du blir lugn, avslappnad och harmonisk, stressen försvinner.

Ren Yuan hjälper dig att öppna upp cirkulationen i kroppen. Övningarna stärker kroppen fysiskt och gör dig rörlig.

Dessutom ingår

 • två DVD-skivor med ledord och rörelser som gör att ni lätt kan fräscha upp minnet av rörelserna.
 • Skriven dokumentation som beskriver rörelserna tillsammans medvetandeaktiviteterna.

Du kan träna de tre metoderna på Axelsons – Gästrikegatan 10; tisdagar 18.00 – 20.00, var på plats kl.17.45.

Referenser:

Yuan Tzes hemsida för att läsa mera om Yuan Tze samt Ren Xue och Yuan Gong.

Yuan Gong är ett Qigongsystem som är lätt att lära sig, behagligt och skönt att träna och lätt att passa in i vår tids rastlösa och snabba livsstil. Dessutom ger den snabba resultat, dvs ger oss energi i vardagslivet,  ett lugnt medvetande och att vi mår bra.

Yuan Gong är framtaget av Yuan Tze. Den ingår som del i ett större system – Ren Xue – för utvecklande av mänsklig livsvisdom och livskunskap. Om vi vill förbättra våra liv är Yuan Gong en bra start, skön, effektiv och lätt att lära sig.

Grunden för Qigong Yuan Gong är:

 • Teorierna om Qi – livgivande energier
 • Teorierna om medvetandet
 • Teorin om helheten – en holistisk syn på universum

Qi

Qi har alltid varit en del av den traditionella kinesiska kulturen. Qi betraktas som den mest grundläggande byggstenen i allt i universum. Qi är långt mer än en form av energi, som det vanligen beskrivs som – och långt mer komplex. Det är en helt integrerad form av materia, energi och information som har många former och kvaliteter. Qi är överallt och i allting. Fysiska objekt, till och med atomer, är koncentrerade former av Qi. Allt i universum är i ständig omvandling från fysisk till icke-fysisk och vice versa. Einstein beskrev i början av 1900-talet omvandlingen mellan materia och icke materia i en formel: Energin = Massan multiplicerat med ljushastigeten i kvadrat vilket indikerar att kineserna mycket tidigt hade goda kunskaper om universums beskaffenhet.
Qi är också nyckeln till god hälsa och ett hälsosamt liv. För att vi ska vara friska till kropp och själ behöver vi rikligt med Qi, som flödar fritt och smidigt. Allt som utarmar eller stör denna Qi kommer att påverka vår hälsa och känslomässiga tillstånd negativt. Omvänt en förbättring av Qi-nivån tar bort Qi blockeringar och förbättrar hälsa och medvetandet.

Medvetandet

Medvetandet spelar en viktig roll som väktare och styrenhet för Qi. Det påverkar Qi- rörelserna i kroppen i varje  ögonblick av våra liv. Om vårt sinne är fokuserat utanför kroppen, som när vi  tittar på tv eller shoppar följer vår Qi medvetandets aktiviteter och vår Qi nivå förbrukas. I Yuan Gong används medvetandet på ett för oss positivt sätt för att förflytta Qi runt i kroppen liksom att ta in Qi från universum.

Helheten

Universum och allt dess innehåll är en holistisk enhet baserad på Qi. Allt i universum är förenat och omvandlas ständigt i sin livsprocess från materia till icke materia och vice versa.  De två grundläggande processerna i universum på macro- och micronivå är öppna (expansion) och stäng (samla in). De naturliga rörelserna i universum karakteriseras av rotation och spiralrörelser.

Yuan Gongens rörelser och medvetandeaktiviteter stödjer aktivt öppna- och stängprocesserna och åstadkommer  transformation på ett för människan hälsosamt sätt. Rörelserna följer universums grundläggande principer om rotation och spiralrörelser.

Vad lär vi oss på en Yuan Gong kurs?

 • Teoretiska grunderna om Qi, Qi-fält och medvetandets aktiviteter
 • Avslappningsmetodik
 • Tre metoder Tian Yuan och Di Yuan och Ren Yuan som ingår i Yuan Gongsystemet

En viktig ingrediens i all Qigongträning är att bygga upp en förståelse av vad Qi är och hur vi kan använda medvetandet för att påverka och förbättra vår träning.

Träning av Tian Yuan och Di Yuan gör att du får mer energi i vardagens aktiviteter. Du blir lugn, avslappnad och harmonisk, stressen försvinner.

Ren Yuan hjälper dig att öppna upp cirkulationen i kroppen. Övningarna stärker kroppen fysiskt och gör dig rörlig.

Dessutom ingår

 • två DVD-skivor med ledord och rörelser som gör att ni lätt kan fräscha upp minnet av rörelserna.
 • Skriven dokumentation som beskriver rörelserna tillsammans medvetandeaktiviteterna.

Du kan träna de tre metoderna på Axelsons – Gästrikegatan 10; tisdagar 18.00 – 20.00, var på plats kl.17.45.

Referenser:

Yuan Tzes hemsida för att läsa mera om Yuan Tze samt Ren Xue och Yuan Gong.

Övrig info

Kort om vår lärare Arne Nordgren:

Arne Nordgren har varit lärare på den grundläggande nivån i Zhineng Qigong sedan 1997 och hållit många veckoslutskurser i Sverige och Finland. 2009 mötte han Yuan Tze som blev hans nya lärare och under hans ledning har Arne deltagit i fördjupade studier inom samtliga nivåer inom Zhineng Qigongskolan, traditionell Qigong, Qi-terapi och Fengshui. 2013 blev Arne examinerad med titel ”Master”. Arne har hållit allt från veckoslutskurser till längre Qigongretreater.
– År 2013 beslöt sig min lärare för att utveckla Yuan Gong – ett nytt modernt Qigongsystem mer anpassat för att motverka nutidsmänniskans stressade livsstil.
Jag anser att dessa metoder representerar något nytt och deltar kontinuerligt i hans undervisning säger Arne Nordgren.

  Länk till sidan:

Behöver du hjälp?

Fält med * måste fyllas i

Relaterad läsning

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart. 

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Betalning

Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart och två veckor före kursstart. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Du kan välja att betala till pg(ocr) 415 39 04-0 eller pg 70 09 13-7 eller bg 761-9802. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller det OCR-nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart.

Vid betalning från utlandet, betala enligt följande:

NORDEA BANK SVERIGE

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE8730000000018721070709

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Se även Delbetala din utbildning för finansieringsmöjligheter.

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

Avbokning/ ombokning

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än en månad före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.

Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.
Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Jag samtycker till att mina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Betalningsvillkor

• Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
• I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
• När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
• Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.
• OBS! Använd OCR-numret som finns angivet i anmälningsbekräftelsen.Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.


Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Laddar...