Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


46 % av européerna tränar aldrig

Närmare hälften av EU-medborgarna ägnar sig aldrig åt fysisk aktivitet, det visar den europeiska studien Eurobarometer. Bland svenskarna är siffrorna bättre, och närmare sju av tio vuxna uppger att de regelbundet tränar eller håller på med sport.

Stillasittande och minskad fysisk aktivitet är ett ökande problem inom EU. En ny studie som tagits fram av Europakommissionen visar att den fysiska aktiviteten på kontinenten har sjunkit stadigt sedan 2009. 15 % av européerna uppger att de inte ens promenerar 10 minuter i sträck vid något tillfälle under en vanlig vecka.
Idag uppger hela 46 % av européerna att de aldrig tränar. Problemet är som störst i länder som Bulgarien, Grekland och Portugal där 68% svarar att de varken tränar eller håller på med sport.
– Det är en oroväckande utveckling att allt färre människor rör på sig, även om medvetenheten om hur viktigt det är med träning ökar, säger Liselott Kågström, Rektor på Axelsons Gymnastiska Institut.
Den vanligaste anledningen till varför man inte tränar är för att man inte hinner eller för att man saknar motivation eller intresse, visar studien. Det handlar inte om att det saknas träningsutbud i ens lokalsamhälle.
Världshälsoorganisationen rekommenderar vuxna att ägna 150 minuter i veckan åt måttligt intensiv fysisk aktivitet, och barn och ungdomar 60 minuter per dag.  EU jobbar idag nära Världshälsoorganisationen för att öka den fysiska aktiviteten inom alla 28 medlemsländerna.
– Att hitta motivationen för att vilja röra på sig är viktigt. Det är därför vi ser att rollen som personlig tränare ökar allt mer i betydelse. En allt bredare grupp ser fördelarna med att få hjälp med sin träning idag, inte bara idrottaren utan även den vanlige motionären som vill förbättra sin egen hälsan, menar Liselott.
Idag jobbar flera EU-länder med lokala riktlinjer och strategier för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Generellt bedömer EU att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för att uppmuntra fysisk aktivitet på arbetsplatsen, och att fler även borde röra sig mer på väg till arbetet.

Statistik för träning och hälsa i Sverige

Tre nordiska länder ligger idag i topp när det kommer till hur många som uppger att de tränar eller utövar en sport regelbundet inom EU. 69 % av finländarna, 67 % av svenskarna och 63 % av danskarna säger att de tränar regelbundet.
Baserat på rekommendationerna från Världshälsoorganisationen är det 19 % av barnen (11 år), 11 % av ungdomarna (15 år), 67 % av vuxna (18 – 64 år) och 55 % av de över 65 år i Sverige som idag ägnar sig åt tillräckligt mycket fysisk aktivitet.
– Det är roligt att se att Sverige ligger på andra plats inom EU när det kommer till vuxna som tränar regelbundet, men samtidigt visar studien att fler än 3 av 10 vuxna inte har fått in fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen. På Axelsons vet vi vilka positiva effekter träning har för människor i alla åldrar. Det är något vi vill sprida till resten av samhället för att ännu fler människor ska må bättre, menar Liselott.
Sjukvård, skola och stadsplanering är några av de instanser som idag jobbar aktivt för att höja den fysiska aktiviteten inom landet. I grundskolan finns obligatorisk fysisk aktivitet på schemat, och flera arbetsplatser jobbar med att uppmuntra till träning. Friskvårdsbidraget är också ett initiativ för att öka den fysiska aktiviteten ytterligare i landet.
– Det är jättebra att riksdagen jobbar aktivt för att tillgängliggöra fysisk aktivitet och att uppmuntra fler att träna. Vi vet samtidigt att det behövs motivation på individnivå för att träning ska bli en naturlig del av vardagen genom livet. Därför utbildar vi våra personliga tränare mycket inom motivation och även att kunna anpassa träningsprogram efter varje persons unika förutsättningar, förklarar Liselott.

Trender bland européer som tränar

Två av fem européer håller på med träning eller sport i alla fall en gång i veckan, varav 7 % gör det minst fem gånger i veckan. De vanligaste anledningarna till varför man tränar är för att förbättra sin hälsa (54 %) och för att förbättra sin kondition (47 %).
Studien visar också att det är vanligast att träna utomhus och i parker (40%) eller hemma (32%). Tre av tio EU-medborgare uppger att de är medlemmarna på ett sportcenter, ett gym eller en annan typ av träningslokal idag.
En trend över hela kontinenten är att män i regel tränar eller utövar en sport oftare än kvinnor, särskilt inom gruppen 15 – 24 år där det är vanligare att unga män är regelbundet fysiskt aktiva än kvinnor. Däremot minskar träningsgraden ju äldre man blir.
Det finns även en koppling mellan utbildningsnivå och hur mycket fysisk aktivitet man ägnar sig åt. Av de EU-medborgare som uppgav att de lämnade skolan innan 15 års ålder uppger närmare tre fjärdedelar idag att de inte rör på sig. Det finns också en koppling till ens ekonomiska situation, där de som har det sämre ekonomiskt ställt i regel tränar mindre än de som tjänar mer.
– Träning ska vara för alla, oavsett bakgrund, kön och ekonomiska förutsättningar. Jag är övertygad om att efterfrågan på personliga tränare kommer att fortsätta öka framöver, och för den som är intresserad av en internationell karriär kommer det finnas många potentiella kunder över hela Europa, avslutar Liselott.
Läs mer om Axelsons utbildning Personlig tränare
  

Länkar för vidare läsning:

Ta del av Eurobarometer-studien här: New Eurobarometer on sport and physical activity
Faktablad om fysisk aktivitet land för land: Physical activity factsheets for the 28 European Union member states
Världshälsoorganisationen:
Rekommenderad fysisk aktivitet för vuxna
Rekommenderad fysisk aktivitet för barn och unga