Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Allt fler unga går på massage för stresshantering

En av tre i Sverige har gått på massage det senaste året. Samtidigt blir det vanligare att ta massagebehandling för avslappning och stresshantering – särskilt bland unga.

Det visar en undersökning som tagits fram av Axelsons och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund tillsammans med Kairos Future och som kartlägger svenskarnas massagevanor.
– Den största skillnaden man ser mot föregående undersökningar är att fler går på massage för stresslindring idag. Arbetslivet ser annorlunda ut och överlag ser man att det finns mer psykisk stress än fysisk stress på arbetsplatser. Särskilt unga uppger att de känner sig stressade, och fler sjukskriver sig till följd av utbrändhet, berättar Rikard Molander, analytiker på Kairos Future.
Undersökningen är en uppföljning på Massage-enkäten som gjordes år 2003 och 2011 med syfte att kartlägga svenskarnas massagevanor genom åren. Resultatet är menat att ge massageterapeuter och blivande massageterapeuter en större förståelse kring hur allmänheten använder sig av massage.
– Vi har jobbat länge med något som heter Opinion Hälsa. Det är ett långsiktigt och grundläggande arbete tillsammans med Kairos Future. Vi följer marknaden för att se hur branschen för massörer utvecklas. Utifrån datan blir det enklare att spåna framåt och förstå hur branschen också kan komma att utvecklas, förklarar Peter Feldt, generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

[Klicka för större bild]

Äldre går på massage för förebyggande friskvård, yngre för stresshantering

Undersökningen visar att den vanligaste anledningen till att människor väljer att gå på massage fortfarande är för smärtbehandling och njutning. Samtidigt är stresshantering också en växande anledning, och då speciellt bland yngre. Var fjärde person uppger att de väljer att gå på massage för avslappning och stresshantering idag, jämfört med runt var tionde för bara sju år sedan.
– Framförallt ser vi att det är unga kvinnor som går på massage för avslappning och stresshantering, medan äldre män som kanske har fler fysiska krämpor väljer att gå för att få behandlande friskvård, berättar Rikard Molander på Kairos Future
Generellt har andelen svenskar som går på massage sjunkit något sedan 2011, men de som går är fortsatt väldigt nöjda med sina behandlingar. Hela 94 % säger att deras behandlingar varit som förväntat eller bättre än förväntat.
– Vi är generellt väldigt hälsomedvetna i samhället idag. En av anledningarna till att något färre går ofta på massage kan vara att den yngre målgruppen, som oftast tar massagebehandlingar för stresshantering, kanske vill testa olika typer av alternativ för att koppla av. Det finns en trend på marknaden just nu kring olika typer av stresshantering och andra typer av avslappningsövningar som yoga och mindfulness är också populära. Men det kommer fortsatt behövas dem som kan hantera stela nackar och axlar och erbjuda behandlande massage också, menar Rikard.

[Klicka för större bild]

Det är vanligast att betala för massagebehandlingar själv

Det är fortfarande vanligast att betala för massagebehandlingen själv (65 %), följt av via arbetsgivaren. Det är något färre som uppger att det är arbetsgivaren som betalar idag, och Rikard tror att det har att göra med att utbudet på friskvård har ökat.
– Idag finns det kanske fler alternativ än vad det gjorde 2011 när det kommer till att använda friskvårdsbidraget. Massage är fortfarande populärt men idag kanske fler också väljer gymkort eller yoga på jobbet. Det finns ett bredare utbud helt enkelt, menar Rikard.

Ökat intresse för friskvård och välbefinnande på företag

Uggla Massage & Wellness har jobbat med företagsmassage de senaste 30 åren, och erbjuder tjänster kopplade till friskvård och välbefinnande på företag. Lisa Uggla, som är grundare av företaget, känner igen sig i att många unga på företag idag söker massage för stresslindring.
– Vi jobbar med flera tech-företag där det också finns många unga personer som jobbar. De är personer som jobbar intensivt mot deadlines och sitter böjda över en dator nästan hela dagarna. De har ett otroligt stort intresse av att delta i massagen för återhämtning. De ser det positiva massagen för med sig, både för stresshantering, för att få mer energi och för att förebygga att de får värk i axlar och nacke, berättar Lisa.
Intresset för massagen ökar hela tiden, menar Lisa, och det börjar också bli allt fler företag som är intresserade av att erbjuda friskvård till sina medarbetare. Massagen är en del av en större helhet där företag bland annat även erbjuder sina medarbetare kurser i stresshantering. Uggla Massage & Wellness nästan dagligen får förfrågningar från nya företag som är intresserade av deras tjänster för att skapa friskare arbetsplatser.
Lisa trycker också på att det som massageterapeut kanske är viktigare idag än tidigare att vara flexibel och beredd att anpassa sig efter varje persons eller företags önskemål.
– Det är viktigt att kunna anpassa sig efter kundens önskemål, och att ha ett utbud av både kortare och längre massage. Ett tips är att ha något för alla och att sänka tröskeln för att göra det så enkelt och lättillgängligt för möjligt för människor att gå på massage, för det är verkligen något som alla mår bra av, menar Lisa.

Nyfiken på att gå en massage utbildning? Läs mer på vår sida axelsons.se/massage. Där hittar du alla våra utbildningar inom massage såväl som massagekurser för dig som vill testa på!

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts med ca 1000 personer via en webbenkät. Något fler kvinnor har svarat, och äldre är något överrepresenterade i gruppen män. Flest storstadsbor som jobbar inom privat sektor har svarat. Det kan finnas statistiska avvikelser till följd av att denna undersökningen genomfördes via webbenkät jämfört med de två tidigare undersökningarna som genomfördes via telefon.