Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Andning vid träning och kroppsterapi

Arbetar du med människors fysiska eller psykiska hälsa genom till exempel träning, samtal, yoga, kroppsterapi, sjukvård eller liknande? Vill du kunna använda andningen som ett kraftfullt terapeutiskt verktyg genom övningar, hands-on tekniker och en bred, tvärvetenskaplig förståelse? Då är Axelsons nya utbildning intressant för dig!

 

Ulrica Norberg har tillsammans med fysioterapeut Hillevi Borga utarbetat utbildningens upplägg och innehåll, och är en av de två huvudlärarna på Axelsons nya utbildning Andningscoach, som startar upp våren 2022.

Ulrica är andningscoach, yogalärare, yogaterapeut samt bästsäljande författare och journalist, känd för sina böcker om yoga och andning. Med hela världen som arbetsfält reser hon runt och utbildar och inspirerar via olika workshops, onlinekurser, events och retreats.

– Andningen intresserar mig otroligt mycket eftersom den rör vid alla aspekter av människan – psykiskt, fysiskt, funktionellt, andligt. Andningen är verkligen en häftig funktion, som finns med i allt. Hur vi andas är viktigt för alla, i alla sammanhang. Andetaget har en stark anknytning till vår visdom på ett sätt som jag tycker är fascinerande.

Inom dramaturgi och gestaltning är det helt grundläggande att fråga sig, ”hur andas den här personen?” Andningen berättar en hel del om hur en människa har det, om personens stämningsläge.

– Jag intresserar mig för både fysiologi och psykologi. Yogan och meditationen har genererat ett starkt intresse i mig för att förstå vad som händer i kroppen och sinnet, berättar Ulrica.

När jag skulle välja utbildningsväg, övervägde jag att bli läkare, teosof eller journalist. Det blev journalistiken, som jag såg som en väg in i alla mina intressen. Vetenskap och medicin gäckar mitt intresse och jag studerar och skriver gärna på dessa teman, vi har det i familjen och jag har fått det med mig genom livet.

Jag har intresserat mig specifikt för andningen i 30 år. Min yogiska resa började med meditation och därigenom vande jag mig vid att uppmärksamma andningen. När jag började med fysisk yogaträning blev det ännu mer uppenbart för mig hur kraftfull andningen är.

Anmäl dig här till utbildningen Andningscoach

– Mina egna upplevelser har gjort mig ännu mer nyfiken, jag ville veta varför mitt liv blev bättre. Jag utbildade mig till Andningscoach, och för mig handlar det om att hjälpa människor att återta sin kraft. Det är verkligen häftigt att upptäcka sin potential som människa, fysiskt och psykiskt. Andningens kraft är en intelligens som alla har i sig, ofta outforskad. Ju mer man utforskar och kan behärska den, desto bättre mår man. Det är min erfarenhet.

 

Ulrica Norberg.

 

– Genom att förbättra min egen andning har jag själv upplevt stora hälsoförbättringar, berättar Ulrica. Jag gick igenom en period av djup utmattning för ca 10 år sedan.

Min rehabilitering gick förhållandevis fort. Jag använde mig mycket av andningsövningar för att öka återhämtning i mina system, för att börja stärka upp mig själv inifrån och träna mitt nervsystem och för att lägga grunden till att orka röra mig mer fysiskt. Så andningsträningen lade en god bas för att arbeta tillbaka ökad prestanda i mina system.

Jag var ganska frusen tidigare, och fick rådet av en lärare att börja jobba med vissa andningsövningar och rörelser för att bättre kunna reglera min cirkulation och det har fallit väl ut. Efter 26 år med IBS har jag heller inte längre de problemen – och det är mycket tack vare andningen som har hjälpt mig att få bättre magbalans.

Inte minst vid mina två födslar har det också blivit enormt konkret hur mycket kraft det kan ge att använda andningen aktivt!

Jag vandrar mycket i skog och mark och rör mig en del på höga höjder och då har det visat sig att aktiv andningsträning hjälper mig att syresätta kroppen och hålla energin uppe. Jag anpassar hur jag andas, och har lärt mig känna hur jag ska ekonomisera mitt andetag.

Andningen är som en muskulatur man kan arbeta med. Att känna in sin andning ger också stora effekter vid träning, vad beträffar till exempel uthållighet och återhämtning.

Jag använder också andningen till exempel för att fokusera och vara närvarande när jag föreläser för grupper, för att kunna somna och vila på resor och mycket annat.

 

Anmäl dig här till utbildningen Andningscoach

 

– Andningen är överdimensionerad i människokroppen, vi är designade för att kunna klara extrema förhållanden som höjder, temperaturer, infektioner och styrkeprövningar, säger Ulrica. Att lära sig självreglering genom andningen börjar med att lära sig specifika övningar. Efterhand som man känner hur det påverkar en, kan man allt mer utveckla ett intuitivt förhållningssätt.

Pranayama är en teknologi, man lär sig att bättre och bättre känna vad man behöver göra. Det är samma princip som att träna en muskel eller en sportgren. Yogierna som utvecklade teknologin var nyfikna och frågade sig ”kan jag reducera mitt syrebehov, kan jag syresätta mer, vad händer i mig när jag gör såhär eller sådär?”

– Forskning kring andning börjar sakta närma sig vissa hypoteser som funnits i yogan i hundratals år. Man börjar att vetenskapligt förstå bryggan mellan kropp och psyke, mellan andningen och nervsystemet. När vetenskapen bekräftar och förklarar sådant som tidigare varit intuitivt, kan vi bättre förstå något så abstrakt som andningen. Inse dess oerhörda vikt.

Jag upplever att allt fler söker sig till yogan för att de vill lära sig andas bättre. Det är nytt för mig som lärare, det var inte något som motiverade folk för tio år sedan, konstaterar Ulrica.

 

På utbildningen kommer Ulrica att fokusera mycket på att föreläsa om andningens intelligens, andningen som en kraftresurs, och andningen ur ett folkhälsoperspektiv. Ulrica kommer också att vara den som lär ut de flesta andningsteknikerna.

– Yogalärare kommer att känna igen vissa av övningarna, säger Ulrica, men det vi lär ut går långt utanför vad yogalärare generellt kan. Vi kommer att lära ut hur man kan urskilja obalanser i andetaget, och att använda uppmärksamhetsövningar, positioner och specifika andningsövningar för att förbättra andningen.

Yogaläraren får mycket större repertoar och kommer även att kunna hjälpa människor individuellt med deras andning.

Vi kommer även att använda oss av medicinska övningar, inriktade mot människor som har en begränsad andning, och se på hur man kan arbeta med människor som har till exempel KOL eller astma. Många klassiska pranayamatekniker är för avancerade för dessa personer.

– Vi kommer att utforska andningen från ett flertal vinklar, både ayurveda och komplementärmedicin, vid sidan av ett mer traditionellt kliniskt perspektiv. Efter utbildningen kommer man att kunna arbeta som andningscoach.

Det handlar inte bara om rehabilitering, men också om att kunna träna upp, stabilisera, förbättra och normalisera en redan fungerande ”vardagsandning”.

Vi kommer att lära ut flera hands-on redskap, som kan integreras av den som redan har kunskaper i manuell terapi, samt yogalärare och andra som har vana vid att röra vid sina kunder. Det finns mycket kunskap som skulle kunna göra stor skillnad för många människor, och det finns mycket man kan göra själv rent konkret. Dels handlar det om att förstå vad som hämmar andningen, dels om att känna till hur man på olika sätt kan påverka sin andning till det bättre, avslutar Ulrica.

Anmäl dig här till utbildningen Andningscoach

Läs gärna mer om Ulrica på www.ulricanorberg.se