Dessa åtgärder har Axelsons Institute vidtagit kring COVID-19

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. På denna sida kan du läsa uppdaterad information om hur vi på Axelsons Institute hanterar situationen.  

Vi ser fram emot att få möta dig, såväl fysiskt som digitalt. I och med pandemin har vi tillfälligt anpassat verksamheten till att, där det är möjligt, bedrivas online med så få fysiska träffar som möjligt. 

Våra lokaler lyder alltid, oavsett COVID-19, under de riktlinjer som gäller för lokaler som bedriver hygieniska behandlingar såsom hudvård, massage och fotvård. Bland annat innebär det hårdare krav på städning och hantering av utrustning och material. Det gör att vi är vana vid att hantera hur man minskar risk för smittspridning.

Uppdaterad september 2021

  • All personal och lärare bär munskydd eller visir när de är i utrymmen som delas av flera där avstånd inte kan hållas.
  • Teoretisk undervisning bedrivs online och följs av eleverna hemifrån genom så kallad fjärrundervisning.
  • Praktisk undervisning bedrivs på plats på skolan och kan följas online för de elever som inte kan resa till oss eller som visar sjukdomssymtom. Med reservation för viss praktisk undervisning som inte är möjlig som fjärrundervisning utan istället erbjuds vid senare tillfälle.
  • Skolans elevklinik är öppen och vi är extra noga med hygienen. De elever som inte kan vara med på elevkliniken erbjuds tillfällen längre fram för att ta igen missat tillfälle.
  • Våra elever och lärare har munskydd eller visir när behandling ges på skolkliniken.
  • Vi har anpassat i väntrummen för att underlätta möjligheten att hålla avstånd.
  • Vi har olika lunchtider för klasserna så att färre personer är tillsammans i elevpentryt.
  • Råd för handtvätt finns uppsatt på alla toaletter, i kök och handfat inne i undervisningssalarna.
  • Handsprit finns tillgängligt vid reception, väntrum, elevpentry, personalrum samt i alla undervisningssalar.
  • Vid minsta symtom såsom ex. snuva, halsont, hosta eller feber får vare sig elever, personal eller externa kunder komma till skolan. Man ska även vara symtomfri minst 2 dagar innan man kommer till skolan.

Har du några frågor är du välkommen att mejla på oss på info@axelsons.se eller ringa på 08- 54 54 59 00.