Elever/terapeuter på Axelsons Institute har genom sin utbildning och som representant för Axelsons Institute förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här, och som även går i linje med branschens etiska regler.

Eleven och klienternas integritet

 • Eleven/Terapeuten har en yrkesmässig relation till klienten
 • Eleven/Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klienternas behov av integritet.
 • Eleven/Terapeuten använder inte klienter för att tillgodose egna behov
 • Eleven/Terapeuten särbehandlar inte klienterna beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Eleven/Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

 

Eleven/Terapeuten och behandlingarna

 • Eleven/Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienterna.
 • Eleven/Terapeuten arbetar alltid för klienternas hälsa och välbefinnande.
 • Eleven/Terapeuten utövar endast de behandlingsformer som eleven/terapeuten är utbildad inom.
 • Eleven/Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienterna så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.
 • Eleven/Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.
 • Eleven/Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

 

Eleven/Terapeuten och samhället

 • Eleven/Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Eleven/Terapeuter med eget företag följer god företagssed.
 • Eleven/Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.
 • Eleven får inte utge sig för att vara färdigutbildad Terapeut förrän utbildningen i sin helhet är genomförd och godkänd.
 • Eleven är medveten om att de representerar Axelsons Institute under sin utbildningstid och följer ovanstående etiska regler.