Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Ayurveda i yoga och yogamassage

Både Yogalärarutbildningen och utbildningen till Yogamassör på Axelsons genomsyras av Ayurvedas principer. Det ger eleverna en djupgående förståelse av sig själva och av metoderna som används ur ett helhetsperspektiv. Du kan också göra vår doshatest och se om du har mest Vata, Pitta eller Kapha!

 

Ayurveda är den uråldriga indiska kunskapen om hur man lever i harmoni med naturen och sin omgivning för att skapa optimal hälsa och förebygga sjukdom och obalans.

Elementens påverkan

I Ayurveda talar man om elementen jord, vatten, eld, luft och rymd, som allt består av – människor, grönsaker, blommor, djur, sinnesintryck – i olika sammansättning. Dessa element tar i människan form som de tre doshorna – vata, pitta och kapha. Vata motsvarar luft och rymd, pitta motsvarar eld och kapha motsvarar vatten och jord. Varje människa har både vata, pitta och kapha inom sig, men domineras nästan alltid av en eller två. Vår medfödda, unika sammansättning bestämmer vår kroppsbyggnad, tendenser i vår personlighet och vårt sätt att respondera på stimuli. Eftersom allt i världen är uppbyggt av samma fem element, påverkas doshorna av allt vi tillför utifrån. Äter vi en maträtt med stark eldkvalitet, ökar vi pitta. Ägnar vi många timmar i TV-soffan ökar vi de tunga kvaliteterna hos kapha. Under utbildningen lär man sig att förstå och märka hur det man gör i vardagen påverkar doshorna mot balans eller obalans.

Tidigt i yogalärarutbildningen får eleverna göra ett dosha-test för att fördjupa sin förståelse av sig själva och hur omgivningar och livsstil påverkar vår balans.

Tre grundpelare

Vandana Jain, ursprungligen från Indien, är lärare på både yogalärarutbildningen och utbildningen i yogamassage. Hon berättar att det i Ayurveda finns tre grundpelare till hälsa: rätt kost, rätt träning och rätt vila.

– Med ”rätt” menar man ”balanserad”, säger hon. Yoga och meditation hjälper oss att känna och komma i kontakt med kroppen, så att vi kan lyssna till vad den säger, känna vad som skapar balans och ta hand om oss själva på bästa sätt. När vi börjar lyssna på vad kroppen vill kan vi ta ansvar för vår egen hälsa och sjukdom. Just detta att lära sig att lyssna till vad kroppen behöver genomsyrar vår yogalärarutbildning, berättar Vandana.

Rätt träning

Yogans primära träningsredskap är positionerna kända som asanas. Axelsons yogalärarutbildning har inte fokus på en bestämd yogastil. I stället erbjuds eleven olika redskap och förhållningssätt för att variera sitt val av asanas och träningens intensitet. Med Ayurveda som utgångspunkt lär sig eleverna lyssna in vilken typ av träning som passar vid olika tider på dygnet, eller för att balansera en viss dosha.

Rätt vila

För att lugna nervsystemet och sinnet och skapa förutsättningar för vila finns mindfulnessperspektivet med genom hela utbildningen som ett förhållningssätt till både träningen och livet. Som redskap för vila används även pranayama (andningsövningar) och den yogiska djupavslappningen Yoga Nidra. Ayurveda fokuserar även på en harmonisk dygnsrytm för att få tillräcklig vila.

Rätt mat

Under retreaten kommer ”rätt kost” in som en naturlig del av dygnsrytmen. Både dagens och måltidernas utformning planeras utifrån doshorna och en optimal dygnsrytm. Maten som serveras är tillagad enligt ayurvediska principer. Intresset för att lära sig mer om ayurvedisk och vegetarisk matlagning har varit stort på kurserna, och Vandana planerar att lägga in en matlagningsklass på nästa retreat.

– Man lär sig förstå och känna hur kosten påverkar ens träning och hur vilan påverkar matsmältningen. Eller som man säger i Indien: ”After lunch, rest for a while. After dinner, walk for a mile”, berättar Pernilla.

– Genom att förstå Ayurvedas grundprinciper lär man sig att känna efter och förstå att man kan behöva olika saker vid olika tidpunkter på dagen, vid olika årstider, under olika perioder i livet. Det är just detta som gör utbildningen så spännande! säger Sandra.

Får kroppen i balans

På yogalärarutbildningen ingår en heldags introduktionskurs i Yogamassage. Yogamassagen har ett holistiskt synsätt. Genom en dynamisk och djupgående helkroppsbehandling med massage och yogabaserad stretching arbetar man med att skapa alignment – att bringa kroppens strukturer i balans. Därigenom stimuleras kroppen till att återgå till sin naturliga hälsa och vitalitet.

Vandana, som tillsammans med partnern Johan undervisar både introduktionskursen och yrkesutbildningen, berättar hur de olika delarna av yogamassagen tar doshorna i beaktande.

– I Yogamassage använder vi sesamolja. Oljans flytande kvalitet balanserar den torra vata-energin, liksom beröringens tryck balanserar vatans lätta kvalitet. Vata är den dosha som nästan alla behöver balansera. Dessutom hjälper massagerörelserna och oljan huden att rensa ut toxiner.

En annan viktig del av Yogamassagen är kroppsläsning. Den hjälper massören att finna obalanser och rätta till dem. När alignment uppnås fungerar såväl nervsystem, blodflöde och lymfsystem bättre och livskraften kan flöda fritt. Därför eftersträvar vi alignment i både yoga och massage, förklarar Vandana.

Bra komplement för yogalärare

Även Pernilla ger behandlingar i yogamassage. Hon berättar att många yogisar tycker om att ta olika kroppsbehandlingar och märker av en ökad efterfrågan på just yogamassagen.

– Som yogalärare får man en rent fysisk tillit från eleverna. De känner att det är tryggt att lägga sin kropp i ens händer, säger Pernilla. Som yogalärare är det i sin tur oerhört värdefullt att ta med sig den kunskap man får genom att arbeta som massör med många olika människors kroppar. Det ökar ens skicklighet i kroppsläsning och i att korrigera och hjälpa eleverna manuellt under yogalektionerna. Att kombinera yogaundervisning och yogamassage är fantastiskt lyckat, avslutar hon.

 

IMG_7039_tre_doshor

Yogalärarna förkroppsligar de tre doshorna

På yogalärarutbildningen, under en delningscirkel på retreatet pekade en av eleverna på Vandana, Pernilla och Sandra en efter en och sa med eftertryck: ” Kapha! Vata! Pitta! ” Hon hade identifierat dem som levande modeller av de tre doshorna.

Vandana uppfattas som ”förkroppsligandet” av ayurveda och meditation genom sin uppväxt och bakgrund. Hon har en mycket god förmåga att knyta an ämnena till vardagen och välbekanta företeelser. Hon får feedback som lugn, enkel och förtroendeingivande – utpräglade kapha-drag.

Pernilla är den kreativa kommunikatören som undervisar marknadsföring och nytänkande profilskapande i den egna verksamheten. Genom yin-yogan erbjuder hon ett fint redskap för att lugna vata, en yogaform hon själv älskar som ett komplement till sin ashtangayoga. Pernilla får feedback som rolig, inspirerande och personlig – alla utmärkande drag för vata.

Sandra är huvudlärare på utbildningen. Hon undervisar även alignmentprinciperna och programplanering på ett systematiskt vis. Av eleverna har hon fått feedback som intensiv, engagerad och pedagogisk – typiska pitta-kvaliteter.

Elevernas feedback har visat att lärarnas olikheter blivit uppskattade som en stor tillgång.

– Ingen har bara en dosha, säger Sandra. Men i konstellationen av oss tre framstår våra olikheter tydligt och det är roligt att se att detta uppfattats så positivt. Eleverna ser att yogalärare kan och bör vara olika, vilket förhoppningsvis understöder deras process att själva våga vara autentiska i sin undervisning.

– Även när vi berättar om samma sak, får eleverna tre olika perspektiv på saken och med tre olika ”smaker”, konstaterar Pernilla.

Text: Hanna Noorberg

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare!