UTBILDA DIG INOM BASMEDICIN

Basmedicin grundkurs på Axelsons Institute riktar sig till alla som önskar få allmänna medicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Många väljer att gå denna kurs för att kunna arbeta tryggt och patientsäkert i sina yrken som terapeuter men givetvis kan man läsa basmedicin grundkurs bara för att lära sig om vår kropp fungerar.

Har du några frågor?
Skicka fråga
Utbildningsgaranti

Earlybird erbjudande - Drömjobbet väntar - Spara 10%

Kraven på medicinska kunskaper ökar för dem som arbetar med manuella och alternativa terapier.

Basmedicin grundkurs på Axelsons Institute riktar sig till alla som önskar få allmänmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Många väljer att gå denna kurs för att kunna arbeta tryggt och patientsäkert i sina yrken som terapeuter men givetvis kan man läsa basmedicin grundkurs bara för att lära sig om vår kropp fungerar.

Vi har bedrivit utbildning i basmedicin i över 30 år och hela tiden utvecklat kurserna för att motsvara de allt högre krav som ställs på alternativa och manuella terapeuter.

I Basmedicin grundkurs:

  • Får du förståelse för hur kroppen fungerar och är uppbyggd.
  • Du lär dig känna igen de vanligaste tecknen på sjukdom och ohälsa.
  • HLR grundkurs.

Det första kurstillfället består av föreläsning runt nedanstående kapitel i boken ”Medicin 1”.

Anatomi/fysiologi

Cellen: cellens uppbyggnad och beståndsdelar, gener, dna och celldelningen.

Fysisk utveckling: Förklaring hur människan utvecklas från cell till fullvuxen individ.

Grundläggande termer: De grundläggande rörelse/ positions termer inom anatomi

Skelettet: skelettets uppbyggnad, olika bentyper, ledtyper och ledanatomi.

Nervsystemet: funktion, indelningen av nervsystemet, synapsen, stödjevävnad, nervcellens anatomi, de största delarna av hjärnan.

Muskler: Benämningar, muskeltyper, uppbyggnad.

Respiration: Luftvägarnas anatomi/fysiologi, gasutbytet i lungorna.

Cirkulation: funktion, beståndsdelar, blodets beståndsdelar, stora/lilla kretsloppet.

Matspjälkning: Funktion, födoämnen, beståndsdelar.

Lymfa: Funktion och beståndsdelar.

Urin: Funktion, beståndsdelar, njurens mikro anatomi/fysiologi.

Könsorgan: Anatomiska/fysiologiska skillnader mellan man/kvinna.

Hormoner: Uppgifter, exokrin/endokrin körtel, de vanligaste körtlarna.

Sinnesorgan: de olika sinnena, anatomi/fysiologi för sinnesorganen.

Hud: Funktion, de olika lagerna, sårläkning.

Smitta/smittspridning

Mikroorganismer: immunförsvaret, de olika vita blodkropparna.

Smitta: Smittvägar.

Hygien: Hygienrutiner

Undersökning

Undersökning: Olika undersökningsformer.

Farmakologi

Vad är läkemedel: Definitionen av läkemedel, lokal/systemisk verkan.

Läkemedlets öde i organismen: olika beredningsformer och administrations former.

Dosering/missbruk: olika doseringar, biverkningar och missbruk.

Första hjälpen

ABCL: Andning, blödning, chock, livsfarligt läge

Akut insjuknande: omhändertagande.

Det andra kurstillfället innehåller:

Praktiska lektioner i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester.

Hjärt Lung Räddning, HLR.

Litteraturen som används är:

Medicin 1 och 2, skriven av Elsie Setterberg. Förlaget är Liber. Boken ingår ej utan ska införskaffas på egen hand. Kolla gärna med ditt bibliotek om du kan låna den.

Från151 kronor i månaden
Pris 8 400 ,- inkl moms
Inga kommande tillfällen

Hej jag heter Claudia och hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Skicka mig dina frågor eller ring mig 08-54 54 59 00.

Skicka fråga

Betalning

Betalningen ska inte vara ett hinder när du investerar i dig själv! Därför kan du välja att betala hela summan på en gång eller ta allt på avbetalning upp till 24 månader räntefritt. Tack vare vårt samarbete med Klarna och Human Finans kan du betala allt på en gång eller ta det på avbetalning. Kontakta oss för mer information om olika betalningsalternativ, så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig bäst just nu.