Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


"Coaching borde vara en del av alla yrkesutbildningar!"

Möt coachen Åsa Godeau och läs varför hon anser att coaching är viktigt i såväl friskvård som ledarskap.

 

Du som utbildar dig till Friskvårdskonsult hos Axelsons får med dig coaching som ett essentiellt redskap då coaching är en viktig del av utbildningen. Åsa Godeau utbildade sig till coach på Axelsons 2013. Den specialinriktade coachutbildningen gör för närvarande ett uppehåll, men läraren Gudrun Sköld har en bärande roll även i utbildningen till Friskvårdskonsult. Där genomsyras tänket av coachingens principer, både som redskap och som egen process.

 

Hej Åsa, hur kom du till beslutet att utbilda dig till coach?

–  Det hade varit en dröm länge och jag kände att det var vad jag verkligen ville. Jag har i många år jobbat i olika chefspositioner, haft mycket att göra med personalgrupper och att arbeta mot mål. Jag har inte varit direkt utbränd, men jag har helt klart luktat vidbränt i perioder. Nu är jag själv i balans och vill kunna hjälpa andra.

Jag valde att utbilda mig på Axelsons för att upplägget, innehållet och programmet var jättespännande, och jag vet att Axelsons skola är en plats där jag alltid kan bygga på med ytterligare kunskaper. Idag har jag en enskild firma som coach på deltid och jobbar resterande tid som skolledare. Där har jag mycket kontakt med både personal och andra människor med små och stora mål, så jag har nytta av coachingkunskaperna både i min egen verksamhet och i min anställning.

Åsa Godeau

Åsa Godeau

 

Vad är essensen av coaching för dig?

– Vad man än sysslar med är coaching en viktig kunskap i sig. Sättet att tänka och kommunicera är applicerbart på alla plan i livet, det är metoder för att identifiera vart man själv och andra är på väg och vad man har för mål. Coaching borde vara en del av alla yrkesutbildningar! För människor som jobbar med friskvård eller personalhälsa med såväl individer som grupper är coaching en väg fram. Coaching innebär inget färdigt koncept och inga färdiga svar, det handlar om att läsa av coacheen (personen som blir coachad) och ställa rätt frågor, eftersom alla sitter på sina egna svar. Det gäller också att inte undvika de jobbiga frågorna utan våga undersöka alternativ och möjligheter. I coaching ligger inte fokus på vad som har hänt tidigare, utan på vad man vill skapa i framtiden. Det är verkligen jättespännande.

Jag tänker också att det är viktigt att vara ödmjuk inför uppgiften, att inte ha några egna mål för coacheens räkning. Man måste hela tiden följa med och lyssna, målet kan förändras eller visa sig inte vara det man trodde. Jag jobbar med coaching både mot individer och i företag, och har reflekterat över att det kan vara en större utmaning att hitta individens egna mål och visioner när man jobbar i företag. Ibland kan en företagsledare ha en annan agenda för sin personal än individerna har för sig själva. Då gäller det att vara lyhörd – etisk coaching för mig är att inte styra vilken riktning sessionen ska ta!

 

Hur tänker du på coaching som en gren av friskvård?

– Från mina erfarenheter som chef och ledare tänker jag att en arbetsplats inte bara får handla om resultat, utan personalens hälsa och välmående måste ha hög prioritet och är viktigare för arbetsresultatet än många tror. Med coaching som inslag kommer man längre än med enbart personalhälsoperspektivet. Coachingen gör det också tydligt att det inte alltid är chefen som sitter på svaren. Coaching borde även ingå i varenda chefsutbildning!

Den friskvårdsperson som har en bred kunskapsbas kan ju via coachingen väva in andra bitar som massage, träning, kost, mindfulness och liknande. Önskan om en viss aktivitet eller förändring måste dock komma från coacheen själv, var och en måste känna motivation inför sitt eget välmående, först då blir det hållbart. Men när motivationen uppstår, då finns den mångkunnige coachen där och kan dela sin kunskap. Parallellt, när man friskvårdar lämnar klienten alltid ut sig själv på ett eller annat sätt till den professionella, och då är coaching ett utmärkt redskap för att bemöta de mänskliga utmaningar och den sårbarhet som kommer upp.

 

Vilken betydelse har coachutbildningen haft för ditt eget liv?

– Min egen erfarenhet efter utbildningen var att det kom mig själv till stor nytta, jag lärde känna mig själv bättre och fick nya insikter om hur jag kan nå ut till andra. Hade jag till exempel i min chefsroll försökt mig på att fylla en coachande funktion utan att ha lärt mig coachingens metoder, hade jag varit mycket fattigare som stöd. Jag fick en väldigt god grund hos Axelsons, klimatet var öppet, vi hade flera olika föreläsare och fick olika perspektiv på var och med vem vi kan använda coachingen. Jag behöver exempelvis inte kunna fotboll för att coacha en fotbollsspelare i hens strategier för att sätta upp mål, det handlar om att lyssna, ställa rätt frågor och följa upp coacheens svar och tankar.

Coaching hjälpte mig också att förstå mer om mina egna kommunikationsvägar. Själva utbildningen var i sig själv ett coachingförlopp för oss, det var tydligt att se allas egen utvecklingsprocess. Det fanns ingen konkurrens och ingen likriktning mellan eleverna. Snarare var det ett komplement och en stor inspiration att se allas olika drömmar om vad de ville ha coachingen till, och hur olika alla tänkte och processade det vi arbetade med.

 

Läs mer om Åsas arbete på www.godeauconsulting.se

 

Så här säger Gudrun Sköld om coaching på utbildningen till Friskvårdskonsult:

”Som Friskvårdskonsult är man ju i kontakt med människor hela tiden i företag eller privat. Alla har behov av att få prata, för att höra vad de själv egentligen tänker och känner.

En Friskvårdskonsult med sina goda redskap för stresshantering, kunskap i massage, träning och kost, kan göra det bästa av sina verktyg när denne också har redskap för att hitta in till kärnan, till individens personliga motivation. En människa som lyssnar kvalificerat och ställer goda frågor  kan vara till enormt stor hjälp för att hitta sin egen väg till balans mellan kropp och själ, och att följa den vägen.”