UTBILDA DIG INOM BASMEDICIN

Har du några frågor?
Starta Chatt

Kraven på medicinska kunskaper ökar för dem som arbetar med manuella och alternativa terapier. Basmedicin grundkurs på Axelsons Institute riktar sig till alla som önskar få allmänmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Många väljer att gå denna kurs för att kunna arbeta tryggt och patientsäkert i sina yrken som terapeuter men givetvis kan man läsa basmedicin grundkurs bara för att lära sig om vår kropp fungerar.

Vi har bedrivit kurser i basmedicin i över 30 år och hela tiden utvecklat kurserna för att motsvara de allt högre krav som ställs på alternativa och manuella terapeuter.

Kursen består av onlineföreläsningar vid 6 tillfällen samt 2 dagar på skolan i Söderhallarna i Stockholm. 

Tillfällena online är vid följande tillfällen:
Tisdag 9 och 23 mars
Tisdag 6,20 och 27 april
Tisdag 11 maj
Tiden är kl.8.00-11.00

Om du inte har möjlighet att se föreläsningarna live vid ovan datum och tid kommer du kunna se inspelningen efteråt.

I Basmedicin grundkurs:

  • Får du förståelse för hur kroppen fungerar och är uppbyggd.
  • Du lär dig känna igen de vanligaste tecknen på sjukdom och ohälsa.
  • HLR grundkurs.

Kurstillfällena online består av föreläsningar runt nedanstående kapitel:

Anatomi/fysiologi

Cellen: cellens uppbyggnad och beståndsdelar, gener, dna och celldelningen.

Fysisk utveckling: Förklaring hur människan utvecklas från cell till fullvuxen individ.

Grundläggande termer: De grundläggande rörelse/ positions termer inom anatomi

Skelettet: skelettets uppbyggnad, olika bentyper, ledtyper och ledanatomi.

Nervsystemet: funktion, indelningen av nervsystemet, synapsen, stödjevävnad, nervcellens anatomi, de största delarna av hjärnan.

Muskler: Benämningar, muskeltyper, uppbyggnad.

Respiration: Luftvägarnas anatomi/fysiologi, gasutbytet i lungorna.

Cirkulation: funktion, beståndsdelar, blodets beståndsdelar, stora/lilla kretsloppet.

Matspjälkning: Funktion, födoämnen, beståndsdelar.

Lymfa: Funktion och beståndsdelar.

Urin: Funktion, beståndsdelar, njurens mikro anatomi/fysiologi.

Könsorgan: Anatomiska/fysiologiska skillnader mellan man/kvinna.

Hormoner: Uppgifter, exokrin/endokrin körtel, de vanligaste körtlarna.

Sinnesorgan: de olika sinnena, anatomi/fysiologi för sinnesorganen.

Hud: Funktion, de olika lagerna, sårläkning.

Smitta/smittspridning

Mikroorganismer: immunförsvaret, de olika vita blodkropparna.

Smitta: Smittvägar.

Hygien: Hygienrutiner

Undersökning

Undersökning: Olika undersökningsformer.

Farmakologi

Vad är läkemedel: Definitionen av läkemedel, lokal/systemisk verkan.

Läkemedlets öde i organismen: olika beredningsformer och administrations former.

Dosering/missbruk: olika doseringar, biverkningar och missbruk.

Första hjälpen

ABCL: Andning, blödning, chock, livsfarligt läge

Akut insjuknande: omhändertagande.

Kurstillfället på skolan innehåller:

 2 dagar med praktiska lektioner i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester samt Hjärt Lung Räddning, HLR.

Litteraturen som används är:

Medicin 1 och 2, skriven av Elsie Setterberg. Förlaget är Liber. Boken ingår ej utan ska införskaffas på egen hand. Kolla gärna med ditt bibliotek om du kan låna den.

Från151 kronor i månaden
Pris 8 400 ,- inkl moms
Nästa start

Kursen uppdateras just nu och återkommer hösten 2021.

Hej! Vi hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Starta chatten genom att trycka på “skicka fråga" eller ring oss på 08-54 54 59 00.

Starta Chatt

UTBILDNINGSORTER

  • Stockholm

Betalning

Betalningen ska inte vara ett hinder när du investerar i dig själv! Därför kan du välja att betala hela summan på en gång eller ta allt på avbetalning upp till 24 månader räntefritt. Tack vare vårt samarbete med Human Finans kan du betala allt på en gång eller ta det på avbetalning. Kontakta oss för mer information om olika betalningsalternativ, så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig bäst just nu.