Kompletteringskurs diplomerad Yogamassageterapeut för yogamassörer

Har du några frågor?
Starta Chatt

Kompletteringskurs för dig som Yogamassör

Den här kursen riktar sig till dig som tidigare har gått utbildningen till Yogamassör och som vill bli Diplomerad Yogamassageterapeut.

Kursen är helt onlinebaserad och du bestämmer själv när du påbörjar dina studier. Från det att du startar har du sedan 6 månader på dig att genomföra kursen.

* Axelsons anatomikurs online gällande skelett, leder och muskler.
* Yogamassage teoriprov online.
* Fallstudie. Genomföra fallstudie för en klient med ett specifikt problem. Skriftlig redovisning ska inlämnas.

Kursbeskrivning

Anatomikursen: För att klara anatomikursen ska man bli godkänd på proven som ingår i Axelsons onlinekurs för skelett, leder och muskler.

Teoriprov yogamassage: Består dels av ett instuderingsmaterial med drygt 80 frågor samt ett prov med 45 frågor.  För att bli godkänd på provet krävs minst 40 av 45 rätt. Teorin fokuserar huvudsakligen på kontraindikationer, d v s när man har indikationer på att man inte ska utföra behandlingsmoment eller behandling i yogamassage. Instuderingsmaterialet och provet innehåller frågor med fasta svarsalternativ där ett eller flera svarsalternativ är rätt svar.

Fallstudie: Man ska genomföra en fallstudie enligt särskilda anvisningar. Studien innebär att man ger en serie behandlingar, minst 8 st, till en klient med ett specifikt definierat problem. Problemet kan vara av många olika slag, allt ifrån besvär i muskler och leder (t.ex en frusen skuldra eller artros i någon led) till sömnsvårigheter, huvudvärk, matsmältningsproblem och utbrändhet etc. Behandlingarna ska ges minst 1 ggr/vecka de första 6 veckorna. Behandlingarna och behandlingsserien ska dokumenteras enligt särskilda anvisningar. Detaljerade journalanteckningar ska föras där man bland annat noterar vilka behandlingsmoment man gjort vid varje behandling. Klienten ska göra en självuppskattning av sitt besvär vid början av varje behandlingstillfälle med hjälp av en skala. Exakt hur detta ska göras ingår i instruktionen för fallstudien. Studien avslutas med en skriftlig sammanfattning där man kortfattat redovisar fallet, vad man gjort, hur resultatet utvecklats över tid och vad slutresultatet blev samt vilka slutsatser man drar av fallstudiens genomförande och resultat.

Sammanfattningen skickas in till Axelsons där lärarna på yrkesutbildningen till Yogamassageterapeut gör en genomgång av redovisningen och meddelar om den är godkänd eller om kompletteringar behövs.

Ett krav på den redovisade fallstudien är att den, i avidentifierad form (d v s klienten går inte att identifiera), är tillgänglig att använda i utbildnings- och informationssyfte för Axelsons samt lärarna Vandana Jain och Johan Westman. Fallstudien, i avidentifierad form, kommer också att göras tillgänglig för alla diplomerade Yogamassageterapeuter.

Krav för diplomering:

Godkänd anatomikurs.
Godkänt teoriprov i yogamassage.
Godkänd fallstudie.
Diplom utfärdas när alla tre ovanstående delar är godkända.

Förkunskaper

Diplomerad Yogamassör på Axelsons yrkesutbildning för yogamassörer
Godkänd (erhållit diplom) på Yogamassage påbyggnadskurs med Johan Westman och Vandana Jain.

Från90 kronor i månaden
Pris 4 900 ,- inkl moms
Nästa start

Förkunskaper

Diplomerad Yogamassör, på Axelsons yrkesutbildning för yogamassörer
Godkänd (erhållit diplom) på Yogamassage påbyggnadskurs med Johan Westman och Vandana Jain.

Hej! Vi hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Starta chatten genom att trycka på "skicka fråga" eller ring oss på 08-54 54 59 00.

Starta Chatt