ANDNINGSCOACH

Utbildningen som ger dig spetskompetens inom andning genom att väva samman vetenskap och medicin med komplementärmedicin och andningskunskap från olika traditioner.

Har du några frågor?
Starta Chatt

Allting börjar och slutar med andetaget

På vår utbildning lär du dig att designa andningsprogram för individer och grupper för olika syften och ändamål, vetenskapen bakom andetaget, forskning, fördjupad anatomi, andningens neurologi och fysiologi, mjukdelstekniker och behandlingar för andningsmekaniken samt andningsträning. För att du ska kunna rådgöra din klient på bästa sätt och få hen motiverad att genomföra eventuella levnadsförändringar ingår även samtalsmetoden Motiverande samtal (MI= motivational interviewing)

När vi andas bättre mår vi bättre. De senaste åren har det visat sig att andetaget är något vi förbisett vikten av. Då det bara händer. Av sig själv. Tills det inte gör det. Många anrika visdomsläror har länge pekat på vikten av andningen för ett flertal områden såsom ökad koncentration, minskad inflammation, bättre sömn, minskad oro, ökad syresättning, ökat välmående och matsmältning. För att nämna några. Flera medicinska institutioner utbildar nu inom andning då det visat sig, att lära människor att dagligen medvetet träna sina andetag, har stora vinster för folkhälsan.

Utbildning på plats och online

Utbildningen är en så kallad Blended learning- utbildning som består av lärarledd undervisning på skolan vid 4 tillfällen och med mycket studiematerial som du genomför på egen hand via vår kursplattform. Utbildningen är på totalt 250 timmar varav 80 timmar är lärarledda på skolan. Det är 100 % närvaro som gäller på de 80 lärarledda timmarna som är på skolan.

Materialet på kursplattformen består av videos, inspelade föreläsningar, artiklar, övningsbank, text, bilder och quizz. Du kommer ha fortsatt tillgång till kursplattformen även efter avslutad utbildning så att du kan hålla dig uppdaterad med det senaste.

Mellan varje kursmodul ska du göra hemstudier och uppgifter. Vid några tillfällen mellan varje kursmodul har du en livechat med några av lärarna där du har chans att ställa frågor. Vill du nå läraren vid andra tillfällen görs detta enklast via mejl. Du kommer att ha uppföljning och få feedback på alla dina moment.

Utbildningen innehåller följande avsnitt

 • Andningens Anatomi, Neurologi och Fysiologi
 • Funktionell anatomi med fokus på andningen
 • Hållningsmönster och andningsmönster hos individen
 • Smärta och andning
 • Sjukdom och andning
 • Manuella metoder för att stötta andningsfunktionen
 • Beröringsfysiologiska aspekter
 • Funktionella övningar kopplat till andningen
 • Psykologi, kopplat till andningen
 • Samtalstekniken Motiverande Samtal
 • Kroppsmedvetande – Andningsmedvetande
 • Pranayama – yogiska andningstekniker
 • Perspektiv på andningen genom livet
 • Andning och kommunikation
 • Aktuell forskning inom andning

Utbildningen är perfekt för dig som jobbar som:

Massageterapeut, Naprapat, Kiropraktor, Osteopat, Fysioterapeut, Yogalärare 500 h, Undersköterska eller mer utbildad medicinsk personal, frisk-ackkrediterad PT eller med motsvarande utbildning, idrottslärare samt företagshälsovårdspersonal.

 

Preparandkurs

Vi erbjuder även en preparandkurs innehållande anatomi och massagens grunder för dig som saknar dessa kunskaper men är utbildad terapeut exempelvis psykolog, KBT-terapeut, logoped, röst- och sångpedagog, yogalärare under 500 h.

 

Lärare

Ulrica Norberg– Andningsterapeut, yogalärare/yogaterapeut samt bästsäljande författare och journalist. Ulrica har spelat en viktig roll för yogans utveckling i Europa från 90-talet. Hon räknas till en av Skandinaviens pionjärer inom yoga och meditation. Hon är initierad till den ärofyllda titeln Yogiraj; Yoga Mästare, som bara förärats nio västerlänningar före henne. Med hela världen som arbetsfält reser hon runt och utbildar och inspirerar via olika workshops, onlinekurser, events och retreats. Läs gärna mer om Ulrica på www.ulricanorberg.com

Hillevi Borga – Leg fysioterapeut med specialistkompetens inom OMT, yogalärare med särskilt fokus på yogan som ett terapeutiskt redskap. Hon har en djup och lång erfarenhet av undervisning av såväl Fysioterapielever som Yogalärar-elever. Hon har varit verksam som lärare på Karolinska instituet och inom flera yogalärarutbildningar. Hon har undervisat inom områden som manuell terapi, anatomi, fysiologi och rörelselära. Kliniskt har hon varit verksam och behandlat patienter sedan mer än 25 år. Hon ser kroppsterapi och arbete med andetaget som en naturlig länk för att förstärka individens resurser och förmåga till egenvård. Att ständigt gräva djupare i kunskap och förståelse kring anatomi och fysiologi likväl som att låta sig ständigt häpna över människans fantastiska resurser och möjligheter på ett djupare plan har varit en ledstjärna i hennes yrkesliv och fört henne vidare med nyfikenhet, kunskapstörst och en stor önskan att dela den kunskapen till dem som är intresserade.

Malin Hildenborg – Leg läkare och specialist inom anestesi och intensivvård. Doktorand med forskning kring det kirurgiska immunsvaret och parasympatisk inflammationsreglering. Yogi sedan 20 år och har praktiserat allt från Ashtanga i Mysore, Indien till Iyengaryoga i USA. Stort intresse för fysiologi, hälsa och vill verka för att stärka den vetenskapliga evidensen inom andningsträning och yoga.

Niklas S Sposato – Osteopat M.Sc. D.O. – Niklas Sinderholm Sposato forskar som doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och är kliniskt verksam sedan 2001 vid Ortopedmedicinska Institutet. Niklas forskning är riktad mot bröstkorgsrörlighet vid Cystisk Fibros (CF) i synnerhet och mot rehabilitering, inkl. manuell terapi vid andra tillstånd som påverkar andningen i allmänhet. Till dessa hör bland andra lång-covid. Niklas tog sin examen som osteopat D.O. vid Skandinaviska Osteopathögskolan och sin Master of Science (M.Sc.) vid universitetet i Dresden. Vid sidan om det fokus som legat på andning, manuell terapi och rehabilitering har Niklas löpande vidareutbildat sig inom personcentrerad vård och vetenskapsfilosofi. Som föreläsare har Niklas mångårig både nationell och internationell erfarenhet, bland annat vid Skandinaviska Osteopathögskolan, Hälsohögskolan i Oslo, Linköpings Universitet och vid ett flertal utbildningsinstitutioner i Europa. Under flera års tid har han också undervisat vid Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg. Niklas har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar varav hans senaste publikation är 'Osteopathic Manipulative Treatment in Surgical Care: Short Review of Research Publications in Osteopathic Journals During the Period 1990 to 2017'.

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare.

Från963 kronor i månaden
Pris: 53 500 ,- inkl moms
Nästa start

Hej! Vi hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Starta chatten genom att trycka på "skicka fråga" eller ring oss på 08-54 54 59 00.

Starta Chatt

UTBILDNINGSORTER

 • Stockholm