Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Den mogna hjärnan

Livets senare del betraktas ofta som en fas av nedbrytning och degeneration, och idén om att man som äldre kommer att bli förvirrad och tankesvag är ganska utbredd. Det finns all anledning att tänka om!

Numera vet man genom omfattande forskning att nya hjärnceller och synapskopplingar bildas hela livet, medan en stor del av de mentala försämringar man tidigare associerat med åldrande orsakas av brister och sjukdomar snarare än åldrandet i sig. Här följer en rad fakta om hjärnan som kan motivera till att se positivt på sina möjligheter, och att fortsätta använda hjärnan hela livet. Även här gäller nämligen liksom för resten av kroppen och dess funktioner – use it or loose it!

Hjärnan förändras genom hela livet

som respons på kunskapsinhämtning och erfarenheter.

Nya celler bildas i hjärnan hela livet

Här är bland annat byggmaterialet viktigt – se till att äta goda fetter! Brist på omega-3 fettsyror kan orsaka att hjärnan både åldras snabbare och förlorar en del av sin minnesfunktion och förmåga till tänkande. Äldre vuxna som regelbundet konsumerar livsmedel rika på omega-3 fettsyror kan bromsa den degeneration som leder till demens.

Lättare hantera dina känslor

De delar av hjärnan som reglerar emotioner blir mer utvecklade med åldern. Äldre människor använder också båda hjärnhalvorna mer balanserat, och i större samverkan med varandra. Aktiviteten i amygdala avtar med åldern, den del av hjärnan som uppfångar information via sinnena och sänder ut signaler till kroppen att reagera på ett eventuellt hot. Amygdala agerar utan filtrering via de mer utvecklade delarna av hjärnan och är därför den bakomliggande faktorn när vi reagerar impulsivt och okontrollerat, t ex med känslor som ilska, rädsla och hat, på upplevelser vi upplever som negativa. Denna minskning av aktiviteten i amygdala har man i studier kopplat ihop med det faktum att äldre människor generellt:

  • upplever negativa känslor mindre intensivt
  • tar till sig positiva stimuli i högre grad än negativa
  • är mindre benägna att minnas negativa känslor än positiva

 

Den åldrade hjärnan kan mer

Äldre hjärnor har lärt sig mer än yngre, och haft längre tid till fördjupning. Det som kallas erfarenhet leder till rent fysiska förändringar i hjärnan. De delar av hjärnan som en äldre per son använt mycket, skulle likna en tätbevuxen skog av nervceller i jämförelse med den glesa växtlighet som utvecklats i en yngre hjärna.

För att inte förneka fakta

Vissa hjärnfunktioner försämras generellt med åldern såsom hastigheten på vissa typer av problemlösning, reaktionsförmågan och förmågan att lagra korttidsminnen. Detta får ofta oproportionerligt mycket uppmärksamhet jämfört med hjärnans positiva utveckling med åldern! Vilket vill vi fokusera på? Svårigheterna eller möjligheterna?

Detta håller hjärnan i form

En kort topplista på sådant som håller hjärnan i form även på äldre dagar är:

  • motion
  • dans
  • mentalt stimulerande aktiviteter som att lära sig ett nytt språk eller på annat sätt hålla igång nybildandet av hjärnans strukturer
  • bra kost med goda fetter
  • Även att ha ett kärleksfullt socialt nätverk har visat sig betydelsefullt i sammanhanget