Boka din utbildning / kurs

« Bakåt

Basmedicin Grundkurs


Kursbeskrivning

Basmedicin grundkurs på Axelsons Gymnastiska Institut riktar sig till alla som önskar få allmänmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Många väljer att gå denna kurs för att kunna arbeta tryggt och patientsäkert i sina yrken som terapeuter men givetvis kan man läsa basmedicin grundkurs bara för att lära sig om vår kropp fungerar. Vi har bedrivit utbildning i basmedicin i över 30 år och hela tiden utvecklat kurserna för att motsvara de allt högre krav som ställs på alternativa och manuella terapeuter.

I Basmedicin grundkurs:

 • Får du förståelse för hur kroppen fungerar och är uppbyggd.
 • Du lär dig känna igen de vanligaste tecknen på sjukdom och ohälsa.
 • HLR grundkurs.

Kursen är upplagd på 4+3 lärarledda dagar samt distansstudier. Totalt ca 100 timmar.

Kurstillfälle 1

Består av föreläsning runt nedanstående kapitel i boken ”Medicin 1 och 2”.

 • Anatomi/fysiologi
 • Cellen: cellens uppbyggnad och beståndsdelar, gener, dna och celldelningen.
 • Fysisk utveckling: Förklaring hur människan utvecklas från cell till fullvuxen individ.
 • Grundläggande termer: De grundläggande rörelse/ positions termer inom anatomi
 • Skelettet: skelettets uppbyggnad, olika bentyper, ledtyper och ledanatomi.
 • Nervsystemet: funktion, indelningen av nervsystemet, synapsen, stödjevävnad, nervcellens anatomi, de största delarna av hjärnan.
 • Muskler: Benämningar, muskeltyper, uppbyggnad
 • Respiration: Luftvägarnas anatomi/fysiologi, gasutbytet i lungorna.
 • Cirkulation: funktion, beståndsdelar, blodets beståndsdelar, stora/lilla kretsloppet.
 • Matspjälkning: Funktion, födoämnen, beståndsdelar.
 • Lymfa: Funktion och beståndsdelar.
 • Urin: Funktion, beståndsdelar, njurens mikro anatomi/fysiologi.
 • Könsorgan: Anatomiska/fysiologiska skillnader mellan man/kvinna.
 • Hormoner: Uppgifter, exokrin/endokrin körtel, de vanligaste körtlarna.
 • Sinnesorgan: de olika sinnena, anatomi/fysiologi för sinnesorganen.
 • Hud: Funktion, de olika lagerna, sårläkning.
 • Smitta/smittspridning
 • Mikroorganismer: immunförsvaret, de olika vita blodkropparna.
 • Smitta: Smittvägar.Hygien: Hygienrutiner
 • Olika undersökningsformer.
 • Farmakologi
 • Vad är läkemedel: Definitionen av läkemedel, lokal/systemisk verkan.
 • Läkemedlets öde i organismen: olika beredningsformer och administrations former.
 • Dosering/missbruk: olika doseringar, biverkningar och missbruk.
 • Första hjälpen
 • ABCL: Andning, blödning, chock, livsfarligt läge
 • Akut insjuknande: omhändertagande.

Kurstillfälle 2

Dag 1

Praktisk lektion HLR följt av praktisk lektion i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester.

Dag 2 och 3

Fortsättning av praktisk lektion i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester.

Litteraturen som används är

Medicin 1 och 2, skriven av Elsie Setterberg. Förlaget är Liber. Boken ingår ej utan ska införskaffas på egen hand. Kolla gärna med ditt bibliotek om du kan låna den. ISBN:978-91-47-10354-6.

Förkunskaper

Fyllda 18 år.

Pris

Kursavgift 8 400 SEK inkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen