Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


En introduktion till Rosenmetoden i praktik och vetenskap

Rosenterapeuter använder sig av en unik form av beröring och dialog för att hjälpa sina klienter att bli mer medvetna om sin nuvarande situation. Med Rosenmetoden lösgörs spänningar i kroppen med hjälp av lätt beröring, vilket i sin tur löser upp mentala och emotionella blockeringar.

Rosenmetoden skapades av den tysk-amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen och är en psykologiskt orienterad kroppsbehandling. Metoden kanske behövs mer än någonsin idag i vårt ofta stressade samhälle. Rosenmetoden som metod handlar om att hjälpa klienten att själv komma åt instängda känslor, vilket kan hjälpa att lösa upp både stress, irritation, sorg och fysisk smärta i muskler och kropp.
En studie från Alan Fogel, professor i psykologi vid Utah University, utbildad massageterapeut och Rosenterapeut, undersöker hur Rosenmetoden fungerar, både i praktiken och enligt vetenskapen. Bland annat lyfts att: ”Rosenmetoden är ett sätt att komma åt känslor och erfarenheter via kroppen.” (Rosen & Brenner från 2003)

Till vem riktar sig Rosenmetoden?

Studier visar på att individer som känner sig stressade, och kämpar med att kontrollera och hålla inne känslor av irritation, ångest, depression och ilska, visar en större tendens att få muskelspänningar och kronisk muskelsmärta.
Även vid fysisk skada eller sjukdom kan muskelspänningar uppstå runt själva skadan eller inflammationen, och då kan det vanligt att undertrycka känslor så som rädsla, sorg eller ilska relaterade till den begränsning som orsakas av den ihållande smärtan.
Det har visat sig att ett kroniskt undertryckande av känslor, till följd av stress, skador eller andra faktorer i våra liv, kan vara bidragande faktorer till att människor utvecklar hjärtsjukdom, högt blodtryck, kolit, magsår, fibromyalgi och luftvägssjukdomar såsom astma, enligt en studie från King 1990.
På ett personligt plan har det även visat sig att personer som har som vana att undertrycka sina känslor upplever mindre tillfredsställande personliga relationer med andra, och har svårare att bilda långvariga relationer.
Att både låta musklerna slappna av och att tillåta sig själva att uttrycka sina inre känslor, kan med stor sannolik alltså lindra dessa och andra besvär och åkommor. Där kan Rosenterapeuter hjälpa till.

Varför är Rosenmetoden så effektiv?

Rosenmetoden manipulerar inte musklerna och har heller inte som mål att förändra eller lösa spänningen eller smärtan. Metoden handlar snarare om att hjälpa patienten att bättre förstå sin nuvarande situation, och att komma i kontakt med kroppsförnimmelser eller känslor som i själva verket kan vara bidragande faktorer till muskelspänning och smärta.
Genom kliniska tester upptäckte Marion Rosen att när de här kopplingarna har gjorts och upptäckts av klienten själv, så kan kroppen börja läka sig själv. Den självmedvetenheten leder till förbättrad hälsa, välbefinnande och även bättre relationer med andra.

Hur skiljer sig utövandet av Rosenmetoden mot andra metoder?

Rosenmetoden är en mycket påtaglig och konkret metod som baseras på vad som kan observeras direkt i kroppen. Två delar som skiljer Rosenmetoden från andra metoder är:

1. Alla kroppsliga upplevelser är tillåtna, och klienten tillåts att känna och utrycka allt som hen känner av – temperaturförändring, tryck, spänning, skakningar, yrsel, illamående – så väl som känslor så som glädje, ilska, rädsla, lust, avsky, hat eller kärlek.

2. Det finns ingen bakomliggande agenda att förändra något för klienten, utan bara att observera det som personen känner och upplever här och nu.

Inom Rosenmetoden är det vi inte säger lika viktigt som det vi säger. En Rosenterapeut avstår vanligtvis från att ge råd, utan litar istället på att den förkroppsliga självkännedomen växer, och att klienten själv kommer ha större möjlighet att på egen hand uppnå självläkning. En Rosenterapeuts roll är inte att ge tröst eller konsolidering, vilket tillåter klienten att nå djupare och känna efter.
När en klient berättar om en livshändelse brukar en Rosenterapeut vänta med att tala till det ögonblick i berättelsen där något känns av i kroppen, som en förändring i andningen eller en uppmjukning av en muskel. Då nämner terapeuten bara den kroppsliga förändringen: ”Du andades annorlunda”, ”Det verkar som att det du berättade just nu är viktigt för dig”. Eller så öppnar terapeuten upp för klienten att känna ännu mer ”Vad betyder det för dig?”.
Det sätt som Rosenmetoden kombinerar ord och beröring anpassas efter klientens nuvarande medvetenhet. Det lyssnandet till hela klienten, både fysiskt och mentalt, utan några dömande ord eller meningar, är vad som hjälper klienten att komma in i sig själv och påbörja självläkningsprocessen.

Läs mer om Axelsons yrkesutbildningar och kurser i Rosenmetoden här.
Läs hela studien ”Rosen Method Bodywork: Practice and Science” av Alan Fogel här: rosenmethod.co.uk/pdf/alan-fogel-article.pdf
Källor: Rosen & Brenner 2003; Bru et al., 1993; Burns, 2006; Flodmark & Aase, 1992; Flor et al., 1992; Hoehn-Saric & McLeod, 2000; Fogel, 2011; Butler et al., 2003;

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.