Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


En vilsam praktik

I Januari 2020 startar vi upp vår Yinyogalärarutbildning på nytt, med Jenny Lindgren som huvudlärare. Yinyogan i kombination med Restorative Yoga och Yoga Nidra utgör en fantastisk verktygslåda för djup avspänning och stresshantering. Här berättar Jenny lite om sin syn på Yinyoga.

Yin är en halv praktik

– Idén om att människan består av olika delar, och ibland till synes motsatta aspekter av en och samma större helhet, är något som hathayoga-traditionen omfamnar och inkluderar, säger Jenny. Taoismen har en liknande uppfattning; där ser vi hur aspekterna yin och yang har ett ömsesidigt motsatsförhållande som hela tiden söker balans i relationen till varandra som delar av en större helhet.

Förståelsen för yoga som union eller helhet lär oss därför att yinyoga är en halv praktik, det är en praktik som betonar den del av vågskålen som många upplever saknas i en vardag fylld av högt tempo och många intryck.

 

Yin och yang i samklang

– Ser vi till de yogaformer och rörelse-stilar som existerar idag är vissa former mer muskulära och cirkulationsdrivande i sitt uttryck. De lägger tonvikten på flöde och kraft, vilket gör oss starka, varma och uthålliga. Dessa stilar undervisas i olika tempo, men har som gemensam nämnare att det pågår en dynamisk förflyttning och värmeproduktion.

Jenny Lindgren. Foto: Jeanette Fredenberg

 

– Utifrån det taoistiska perspektivet kan dessa kvalitéer benämnas som yang, men bara i förhållande till sin motsats, yin. Det långsamma och introspektiva kompletterar därför det kraftfulla.

Att ge tid för de mer lugnande och vilsamma praktikerna där inväntandet, sammansmältandet och återgåendet betonas, är varken bättre eller viktigare, de är kompletterande motsatser.

I vissa skeenden under livet, genom årstidernas skiftningar, under dagens växlingar, i din yogapraktiks ständiga förändring, behöver den ena eller den andra aspekten ibland ges ett större utrymme och dedikation, för att närma sig upplevelsen av helhet och balans.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom yoga och ayurveda? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Utbildningens upplägg

– Utbildningen till Yinyoga lärare ger dig grunderna i hur du tänker kring, planerar samt disponerar en klass med utgångspunkt i de mer parasympatiska elementen som i moderna yogasammanhang representeras av bland annat yinyoga, restorative yoga och yoga nidra – det vill säga ”lugn-och-ro”-delen av nervsystemet.

På utbildningen lär du dig grunderna i restorative yoga över två gånger två dagar, och över ytterligare två gånger två dagar lär du dig principerna bakom yoga nidra och får kunskaper till att kreativt utforma din egen guidning.

Vi fördelar utbildningens tid på teori och praktik för att både förstå, fördjupa och lära känna de olika yogapraktikernas metod och effekt. Mellan undervisnings-tillfällena har du reflektionsuppgifter som du delar med din grupp och hemuppgifter som vi går igenom i starten av varje kurshelgs-modul eller moment.

Vår förhoppning är att alla som går utbildningen ska känna sig trygga med de teoretiska grunderna och ha så pass god förståelse för metodiken att du direkt efter avslutad utbildning kan använda din nya kunskap på ett sätt som känns lustfyllt och spännande.

 

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här!