FÖRÄLDRARLEDARSKAP

Har du några frågor?
Starta Chatt

Hjälp dina barn växa genom att växa som förälder!

Föräldrarledarskap är en fristående online kurs där du får ta del av praktiska samtalsverktyg med metoder och strategier för att hjälpa barn och ungdomar att förstå sin omgivning, förstå sammanhang, konsekvenser, och träna sin logiska förmåga. Verktyg som medför att barn i alla situationer känner att de duger, räcker till och är tillräckligt bra. Känna sig behövd även när det inte blir som vuxna önskar att det borde vara.

Inom kursen får du lära dig och träna på praktiska verktyg för att kunna prata med ditt barn om det som inte fungerar och det som kan bli bättre. Kursen tar även upp exempel på hur du samtalar om egna barn inom familjen, med förskola, skola, hälsa- och sjukvård och vid sociala situationer med olika myndigheter.

Samtalsverktygen har ett förhållningssätt som utgår beteendevetenskapliga grundprinciper samt praktiska tillämpningar från metoden Motiverande samtal (MI). Kursen har fokus på mänskligt beteende och dess effekter. Människans vardagliga grundläggande behov.

 

Kursen innehåller följande avsnitt

  • Du kommer att lära dig hur du samtalar med barn och ungdomar så de känner att du vill dem väl även när de gör "fel" eller inte gör utifrån omgivningens krav och förväntningar.
  • Hur du leder ett samtal istället för att styra ett samtal utan att skuldbelägga och skapa känslor av otillräcklighet.
  • Hur du utforskar barnens tankar, medvetandegör om konsekvenser och skapar motivation.
  • Hur du genom reflektioner istället för frågor väcker tankar om barnens identitet, nya perspektiv om möjligheter och framtid.
  • Hur du skapar en stark identitet genom att lyfta fram och stärka egenskaper, skickligheter och färdigheter utan att använda beröm.
  • Du kommer även bli skicklig på att avväpna "motstånd" vid samtal med barn, ungdomar och vuxna. Hur man kan göra när barn och ungdomar är nedstämda, irriterade, arga, drar sig undan och inte vill göra något.
  • Hur du kan samtala med personal från förskola, skola, hälso- och sjukvård och myndigheter om egna barn som verkligen gynnar familjens situation och framförallt barnets framtid.

Efter kursen kommer du att kunna

Genomföra goda samtal om självinsikt, självkänsla, kompetens och skickligheter som gynnar barnets möjligheter att hantera vardagliga situationer som uppstår. Dessutom blir du en viktig och betydelsefull person för barnets fortsatta personlig utveckling.

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig framförallt till föräldrar som vill få en god och livslång betydelsefull relation med egna barn. Den passar även utmärkt för dig som i ditt yrke inom t.ex. socialt arbete, hälso- och sjukvård, förskola, skola eller som ideell ledare inom föreningsliv och andra organisationer som arbetar med barn och ungdomar och leder barn och ungdomar i deras utveckling av skickligheter och förmågor.

Individuell feedback

I kursen ingår individuell återkoppling genom digitalt samtal med uppföljning på det som du vill förändra/förbättra i din relation med ditt barn. Besvärliga situationer som kan uppstå med myndigheter, förskola, skola, kompisar, andra föräldrar och vuxna som kommer i kontakt med barnet.

Lärare

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare. Läs gärna mer om Staffan på www.miseniortrainer.se

Vad är en onlinekurs?

Kursen är helt onlinebaserad och du kan därför gå kursen när, var och hur du vill. Du kommer ha tillgång till kursen i 6 månader och kan under dessa månader läsa den i din egen takt eller gå tillbaka och läsa avsnitt flera gånger. Kursen består av olika avsnitt som inkluderar information i form av text, ljudfiler, föreläsningar och videos.

Från109 kronor i månaden
Pris 2 900 ,- inkl moms
Event
När startar kursen?

Kursen är helt onlinebaserad och
du bestämmer själv när du påbörjar dina studier. Du har sedan 6 månader på dig att genomföra kursen.

Hej! Vi hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra utbildningar. Starta chatten genom att trycka på "skicka fråga" eller ring oss på 08-54 54 59 00.

Starta Chatt

Betalning

Betalningen ska inte vara ett hinder när du investerar i dig själv! Därför kan du välja att betala hela summan på en gång eller ta allt på avbetalning upp till 12 månader räntefritt. Tack vare vårt samarbete med Human Finans kan du betala allt på en gång eller ta det på avbetalning. Kontakta oss för mer information om olika betalningsalternativ, så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig bäst just nu.