Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Företagscoach eller förälder? MI ger goda samtal med alla

MI – Motivational Interviewing – är en internationell metod inom kommunikation som ger en öppning till framgångsrika klientsamtal och uppdrag inom många områden. Samtidigt kan du förvänta ett lyft i dina relationer med familj och vänner. Från och med hösten 2019 kan du utbilda dig till MI-coach hos Axelsons.

 – Alla som är intresserade av kommunikation, motivation och goda samtal är välkomna, säger Staffan Hultgren som är lärare på utbildningen till MI-coach. Om du redan arbetar med klienter ger metoden en merit samt större möjlighet för framgång hos klienterna. Utbildningen är professionell och du kan även marknadsföra dig som MI-coach och genomföra MI samtal.

– Först när en person ser sin egen motivation,är det fruktbart att börja samtala om vad personen ska göra och hur, konstaterar Staffan. Ofta börjar livsstilsvägledning – kost- och träningsvägledning, stresshantering eller liknande – med att vägledaren vill samtala om vad som ska göras och hur. Inom MI är det första steget att utforska graden av motivation och vad som faktiskt är viktigt för personen.

I de flesta typer av friskvårdsyrken är det vanligt att klienten flikar in samtalsämnen som visar på en önskan om förändring, och de som arbetar med människor vill gärna kunna hjälpa till att åstadkomma förändring. Så det fungerar utmärkt att jobba vidare i samma yrke, väva in MI i de samtal som uppstår, utöka kundkretsen och få framgångsrika klientrelationer.

Metoden är ett utmärkt redskap i många yrken – idrottsledare, PT, lärare, socionom, sjukvårdspersonal, fysioterapeut, dietist, massör – alla som har att göra med människor. Rekommenderas även starkt till föräldrar!

 

Du behöver inte ändra på vem du är

– Du får redskap för att kunna ha samtal om levnadsvanor och förändringar av dem. Levnadsvanor är ett mer oskyldigt ord än livsstil. Livsstil förknippas ofta med personlighet och vem man är, medan vanor är något man gör och väljer. Hela inställningen i MI är att du inte behöver ändra på något hos dig själv, du behöver bara bestämma hur du vill ha det och om du behöver göra något annorlunda, vilka beslut du vill ta. Det är en avväpnande attityd som får människor att känna sig accepterade.

 

Staffan Hultgren

– MI inkluderar praktiska verktyg för att samtala med människor om hur man kan genomföra förändringar. Det man ofta får höra är ”Det går inte, jag har provat förut” och så vidare, men i verkligheten har personen inte alls gjort ”allt”, men gör kanske snarare samma saker igen och igen.

Samtalstekniken utvecklar tankarna så att personen man pratar med själv kommer på nya svar. Svaren finns hos mottagaren, och vi lockar fram dem. De flesta bär på motivation men är omedvetna om den, vi lockar fram den motivation de själva inte ser.I korta drag kretsar MI kring Handlingar, Konsekvenser och Strategier för att komma vidare.

Man stärker också genom att bekräfta personens positiva egenskaper, så att personen verkligen känner sig viktig och att hen kan klara av saker. Känslor kommer ofta upp under samtalen vilket naturligtvis ska bekräftas och följas upp med empatiska frågor, som ”Verkligen tufft! Hur klarar du av allt det här?”

Som MI-coach har man inte synpunkter och framför allt ger man inga råd. Samtalet handlar helt och hållet om mottagaren. För att kunna tillämpa detta är det betydelsefullt att samtalsledaren är neutral och inte har någon dold agenda. Samtalet fokuserar på konsekvenser av personens beslut och handlingar. Vi lockar fram förändringsprat, där personen själv börjar prata om förändringar, en önskan att ha det annorlunda på något sätt. Min erfarenhet är att människor försöker genomföra förändringar när de har hittat en stark motivation, när de själva känner att förändringen verkligen är viktig.

 

Metoden blir allt mer utbredd

– MI kan verkligen tillämpas på allt! För min egen del är det ett naturligt sätt att vara i vardagliga situationer. MI är ett förhållningssätt för hur vi är med människor, och det måste vara integrerat i den egna personligheten. Det blir svårt att spela en roll där man försöker tillämpa MI utan att ha en gedigen förankring i metoden. Det går inte att fejka ett sådant förhållningssätt. Ofta reagerar mottagaren då med misstänksamhet, ”Hm, det där verkar inte som du, varför ska jag berätta för dig?”

MI är en internationell metod som idag är ganska utbredd och används och efterfrågas både på företag, inom sjukvård, kriminalvård, kommuner och liknande. En del vårdcentraler anlitar MI-coacher, för att kunna möta patienter på ett sätt som stimulerar till handling till nya vanor. Metoden är framgångsrik och sprids sakta men säkert. Även i skolan finns ett stort behov. Metoden är även uppskattad hos barn och ungdomar som verkligen vill bestämma själv.

 

Bättre förälder till smarta barn

– Det som skiljer MI från många andra samtalsmetodiker är att den är väldigt reflekterande, man ställer få frågor och fokuserar mycket på reflektioner, eller återspegling av det personen säger, berättar Staffan Hultgren. ”Så om jag förstår dig rätt så funderar du på att…” Man är med den andra personen och dens egna tankar, och blandar inte in egna förslag, ställer styrda frågor eller kontrollfrågor. Grundtanken, och den grundinställning man verkligen måste ha, är att jag vill absolut ingenting, utan du bestämmer.

Det ger många goda spin-off effekter av att kommunicera på det här sättet. Barn och unga känner sig respekterade och sedda när de blir bemötta i god MI anda, vilket verkligen gäller även för vuxna. Alla vill bli respekterade och förstådda på bästa möjliga sätt.

Många föräldrar vänder sig till mig och undrar ”Hur ska jag få barnen att göra som jag vill?”. Utifrån alla förfrågningar skrev jag boken Smarta barn. Den handlar om hur man genom MI kan slussa barn till egna beslut redan från tidig ålder, och att de är kapabla att ta goda beslut. Med en sådan inställning kan man erhålla fortsatta goda relationer efter att de fyllt 18 – när de tar egna beslut oavsett vad omgivningen anser. MI-samtalet skapar självständiga individer med goda sociala förmågor.

Staffan Hultgrens bok- Boken ger verktyg och goda exempel på hur man kan göra för att barn ska känna att du inte gör eller vill någonting för deras räkning utan är helt enkelt är deras medresenär. Vänliga samtal om handlingar, konsekvenser och strategier, där de själva kan ta beslut och komma på vad de vill. Det gäller att verkligen, som professionell MI-coach, som förälder eller som vän att verkligen inte ha någon egen agenda för den andre!

Utmaningen är att inte ge goda råd, att inte förmedla att vi vet vad den andre behöver – även om det är ett barn vi har ansvar för. Med vårt sätt att samtala kan vi i stället slussa den andre framåt mot egna önskemål, hitta egna strategier och egen motivation för att genomföra det som de har tänkt sig att genomföra. Och det är nog det de flesta föräldrar egentligen helst vill – att stödja sina barn till självständiga och kloka individer.

– Det fungerar utmärkt att tillämpa MI för mindre barn från cirka 3 år. Barn är nyfikna, vill lära och är smartare än många tror, konstaterar Staffan och ger ett kort exempel på hur en dialog kan se ut.

– Du är verkligen trött på allt tjat om tandborstning, du vill bestämma själv om hur du ska göra.

-Du är lite fundersam kring tandborstningen?”
– Ja.
– Du har mycket annat som du hellre vill göra.
– Precis.
– Jo, det är mycket som händer, det räcker väl bra om du borstar de tänder som du behöver.

– Kommunikation väcker tankar och funderingar vilket ofta leder till ett eget ansvar, säger han.Vi har gott om tid på oss att bygga en förtroenderelation, vilket är viktigare än att hela tiden tjata om vad som behöver göras. Så låt barn och unga få sin tid att hitta sin klokhet. Vi vuxna är ett stöd på vägen som behöver ha tålamod, uthållighet och ödmjukhet.

En förtroenderelation kan uppstå mellan personer som var och en handlar efter sin egen motivation, inte efter den andres. Naturligtvis inkluderar det att samtala om gränser. ”Nu börjar TV-spelen tära på familjens budget och jag har ingen möjlighet att bidra mer just nu”.

Egentligen är det inte vuxna som bestämmer vad barn vill och inte vill utan de har en innerlig önskan att få bestämma själv vilket de ofta gör även i protest mot vuxnas önskningar. Vår ansvarsfulla uppgift är att hjälpa dem att bli egna, självständiga och väl fungerande individer, vilket blir svårt genom tvång och tjat. Vi behöver fokus på att lära barn och unga att ta beslut och förstå dess konsekvenser.

Det är även alltid intressant att fråga barnen om feedback. ”Du har nu 8 års erfarenhet av oss som föräldrar. Hur sköter vi oss, hur är det att bo med oss?” Ofta får man väldigt spännande svar, fulla av värdefull information. Det är en god start, en bra plattform för fortsatta samtal.

 

Goda relationer och glada kunder

– Många, både unga och vuxna, söker ofta råd eller stöd och då är det viktigt att de känner tillit och att de blir accepterade och bekräftade som de är. ”Du är okej oavsett hur du mår och hur det är” Med den här medvetenheten vid kommunikation känner sig andra sedda och lyssnade på. Samtalet blir väldigt uppskattade och framförallt ingjuter man hopp, mod och tillförsikt. ”Det finns en framtid som väntar på dig.”

När man börjar tillämpa det här förhållningssättet gentemot sina nära och sina kunder, skapas goda relationer och förhoppningsvis nöjda kunder. Det finns samtidigt mycket fällor vid samtal, det kräver medvetenhet och träning att kommunicera i god MI anda.

– Det är verkligen hedersamt och spännande att följa andras funderingar om nuet och om framtiden, avslutar Staffan Hultgren.

 

Läs mer om utbildningen till MI-coach hos Axelsons och anmäl dig här!

 

MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, är en internationell förening för personer som utbildar, tränar och handleder i samtalsmodellen motiverande samtal. Grundare till MI är William R. Miller och Stephen Rollnick, och MI har nu företrädare i 35 länder. Medlemskap i organisationen är öppet för alla som genomgått utbildning av MINT och godkänd kurs för nya utbildare med beteckningen Training of New Trainers.

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmodell som används av professionella som arbetar med att vägleda andra till utveckling och förändring. Ett MI-samtal utgår från klienten och bygger på samarbete med mål att stärka personers egen motivation och åtagande att genomföra en förändring. Samtalet bygger på acceptans av människans värde och självautonomi, vilket förmedlas med empati och bekräftande reflektioner.