Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Företagsmassage – konceptet där alla är vinnare

 

Företagsmassage växer allt mer i popularitet, och det finns goda anledningar till det! Företagsmassagen är ett praktexempel på en win-win situation.

Medarbetarna älskar det. Arbetsgivaren tjänar på det. Massören har allting ordnat för sig – och samhället vinner på det.
I Kontorsbarometern, i en stor undersökning som genomförts på uppdrag av fastighetsbolaget Vasakronan, fick kontorsanställda frågan vad de helst ville ha tillgång till på sitt arbete om de fick välja fritt.
Hälsorelaterade förmåner toppade listan med företagsmassage som det allra mest efterlängtade. Hela 48 % av de tillfrågade önskade sig massage på jobbet – 56 % av kvinnorna och 39 % av männen. På andra plats kom gymträning, och på delad tredje plats personlig tränare eller hälsocoach och spa eller bastu. 22 % av kvinnorna önskade sig yoga på jobbet.

Personalen nöjd, lönsamheten ökar

Det är ganska fantastiskt att kunna konstatera att man som företagsledare kan tillfredsställa och glädja en så stor del av sin personal med något som samtidigt gagnar lönsamheten i företaget! Åtskilliga undersökningar har visat att sjukskrivningarna minskar, med massor av sparade slantar som bonus, och att arbetsglädjen och medarbetarnas upplevda livskvalitet ökar med företagsfriskvård och företagsmassage.
Drygt hälften av Sveriges anställda får ett friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare, som kan utnyttjas utanför arbetstid på träning, kostrådgivning, stresshantering och liknande. De flesta får mellan 1000 och 2000 kronor per år – betydligt mindre än de summor Skatteverket beviljar. Det accepterade beloppet motsvarar ungefär ett årskort på gym, i dag ca 4-5000 kronor.

Friskvård på arbetsplatsen effektivare än individuella satsningar

Många anställda utnyttjar inte bidraget för att de tycker att det är för krångligt. Riktade friskvårdsinsatser på arbetsplatsen verkar vara ett säkrare kort att satsa på för företag som vill veta att deras investeringar verkligen resulterar i mänskliga och ekonomiska vinster.
– Med riktad friskvård fokuserar man på en bestämd åtgärd med en önskan om bestämda resultat, säger Lars Carlstrand, VD för Team Lars Massage AB (TLM). Ett nytt fokus har börjat växa fram, där man i högre grad inser potentialen i företagsfriskvård och vill utnyttja den bättre. Riktad friskvård kan mätas och utvärderas, både vad det gäller behandlingsresultat och kostnadsbesparingar.

IMG_5612

 

Företaget betalar bara för det som utnyttjas

På det området har vi på TLM varit föregångare, bland annat genom att utförligt undersöka vad massagen verkligen ger företagen och de anställda, berättar han. Företaget betalar dessutom enbart för den tid som inköpts, jämfört med när friskvårdsbidraget används t ex till ett bad- eller gymkort, där företagets ansvariga kan fråga sig hur ofta personalen egentligen utnyttjar förmånen, säger Lars.
Med sin rikstäckande verksamhet, sina 145 välutbildade massörer och mer än 60 000 massagebehandlingar varje år, är TLM ett av Sveriges ledande massageföretag.

Massage är extremt kostnadseffektivt

Företaget genomförde 2009 Sveriges hittills största undersökning av massagens effekter på jobbet, som gav en hel del intressanta svar där massage visade sig vara en extremt kostnadseffektiv åtgärd. Resultatet av undersökningen har tveklöst varit med till att bana väg för ett fortsatt växande intresse för arbetsplatsmassage.
– Jag tror att Team Lars Massage har blivit ett så framgångsrikt företag för att vi har lyckats förena de två världarna – terapeutens och massörens värld med företagsledningens och företagshälsovårdens. Det har absolut varit viktigt att vi kunnat påvisa de ekonomiska vinsterna, konstaterar Lars. Dessutom är vi ett personligt företag i alla led.

Anpassade lösningar till olika typer av företag

Vi anpassar lösningar till alla typer av kunder, allt från lokala småföretag till stora koncerner med avdelningar över hela Sverige. Vår specialitet är samarbete och nätverkande. Vi har legat först med många saker, som att samarbeta med företagshälsovård och arbetsmiljögrupper. Vi har också bidragit till att etablera goda anställningsvillkor för massörer.

TLM anlitar till största delen Axelsonsmassörer

– De är duktiga och har bra kompetens, och kan arbeta bra direkt när de kommer från skolan. Vi vet vad vi får, säger Lars Carlstrand. Vi för också en levande dialog med skolan om utveckling av massage utbildningarna, för att kunna möta företagens behov. Det kan handla om sådant som hur massörerna ska kunna ge bättre råd när kunderna frågar om sin hälsa. I vårt uppdrag på företagen ingår att öka kroppsmedvetenheten, till exempel i fråga om hur man sitter i det dagliga arbetet.
Vi ger individuella råd om hur man kan öka den egna friskvårdsinsatsen och ger tips om passande motionsformer. Massörerna visar vid behov olika stretchövningar som den anställde själv kan utföra. Massörerna ska även ha kompetens att kunna vägleda vidare till andra professionella och på så vis vara med och bygga ett ”skyddsnät” av förebyggande hälsovård.

Viktigt med ett helhetstänkande

Vi från TLM sitter också med i företagens friskvårdsgrupper på gemensamma möten, för att optimera hela företagets friskvårdssatsningar. Det händer mycket på detta område just nu, äntligen ser allt fler att man måste knyta samman det hela. Allt fler företag väljer att tillhandahålla möjligheter för psykologsamtal, coaching, kostrådgivning, träning och PT, stresshantering, sluta-röka-kurser, friskvårdsdagar och så vidare.
Det ingår i vårt koncept att massören ska ha inblick i och intresse för helhetshälsa. TLM är ett företag byggt av massörer för massörer, så vi vet att det viktigaste i företaget är det som sker mellan massören och kunden, avslutar Lars.

Nyfiken på att jobba som företagsmassör, eller skaffa ett massageavtal till ditt företag?

Läs mer på t ex:
www.larsmassage.se, www.ugglapraktiken.se, www.curexgruppen.se, www.goteborgsmassage.se
På Lars Massage hemsida kan du även läsa undersökningen. Läs också flera intressanta artiklar om företagsfriskvård och företagsmassage på www.bodyuniverse.se under fliken ”Folkhälsovetenskap”.


FÖRETAGET VINNER

iStock_000040396176_Medium

Massage på jobbet är riktad friskvård – en fungerande hälsostrategisk investering i de anställdas hälsa, i syfte att öka företagets hälsokapital. I samarbetet med friskvårdsleverantören sparar man helt enkelt pengar!
En forskningsrapport från Karolinska Institutet visade att företag får tre kronor tillbaka för varje krona de satsar generellt på sina anställdas hälsa. Posten är ett av de företag som prövat sina insatser med Karolinskas metod och de har fått ännu bättre resultat. På varje investerad krona får de hela fem kronor tillbaka.
I TLMs undersökning om just massage beräknades friskeffekterna och produktivitetsökningen till 4- 8 gånger investeringen! Framför allt handlar det om vinster som görs på minskad sjukskrivning.
18% av de tillfrågade i undersökningen svarade att massagen besparat dem minst en sjukskrivningsdag om året. Av dessa angav 5% att det besparat dem flera sjukskrivningsdagar.
Massage och friskvårdssatsningar skapar ett ”skyddsnät” som fångar upp problem tidigt, vilket ger personalen trygghet och spar pengar åt både företaget och medarbetarna.


DEN ANSTÄLLDE VINNER

iStock_000015058869_Medium

TLMs undersökning visade att 75% av medarbetarna med hjälp av massagen på jobbet fick mindre ont i rygg, nacke och axlar. 49% satte helt enkelt värde på en lugn stund av avslappning under arbetsdagen, 24% upplevde bättre rörlighet, 23% kände sig mindre stressade och 6% angav att de sov bättre.
Medarbetarna upplevde också flera positiva ”bieffekter” av massage på jobbet. 37% uppgav att de blev mer medvetna om sin arbetsställning och 31% att de blivit bättre på att lyssna på kroppens varningssignaler. 26% uppgav att de fått bättre kroppskännedom, 23% att de börjat stretcha mer regelbundet och 20% att de börjat prioritera motion mer.
De svarande tog emot massage i snitt 6-8 gånger om året.


MASSÖREN VINNER

iStock_000015314450_Medium

När du jobbar för ett företag som erbjuder arbetsplatsmassage håller de vanligtvis med all utrustning och står för alla sociala avgifter. De sköter all administration, försäljning och marknadsföring – och de skaffar kunderna, vilket kan vara nog så tidskrävande.
Ofta har du ett avtal om minimum antal arbetstimmar vid kundbesök – en garanterad inkomst.
Lyckas du knyta egna firmaavtal har du också många fördelar. Företag kan acceptera mycket varierande priser. Du knyter fasta avtal om arbetsdagar och -timmar.
Du får långtidsklienter vilket ofta är mycket intressant, då det ger dig möjlighet att lära känna dem och gå mer på djupet i ditt arbete.
Som konsult har du alltid möjlighet att försöka arrangera avtalen så att de passar dig, t ex genom att erbjuda andra friskvårdstjänster vid sidan av massagen, eller föreslå firman den längd på behandlingarna du tycker fungerar bäst.