Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Fötterna är grunden till många besvär

”Om man ska ha en balanserad kropp bör man börja med fötterna,” menar Ricardo Riviera, podiater och ny lärare på Axelsons utbildning i Medicinsk fotvård.


En podiater är en fotspecialist som jobbar med att diagnostisera och behandla skador i fot, vrist, knä, ben, höft och rygg. Utgångspunkten är nästan alltid fötterna, och det är där den medicinska fotvården kommer in.
– Det är viktigt att få en helhetsbild av en kund och samtidigt kunna förklara hur det allmänna tillståndet i fötterna kan påverka många andra delar av kroppen. Hudsjukdomar, belastningsskador, sprickor och liktorn i fötterna kan förändra hela biomekaniken i kroppen som kan leda till skador.
Ricardo är sedan hösten 2018 ny lärare på Axelsons utbildning i Medicinsk Fotvård. Han kommer att utbilda i undersökningstekniker och användandet av olika ortopediska hjälpmedel.
– Det jag kommer att lära ut och utbilda inom är hur foten fungerar och hur man kan upptäcka olika åkommor på en fotvårdsklinik. Jag kommer att lära ut mina undersökningstekniker och ge mina bästa tips och tricks för hur man kan jobba med fotvård.

Från underskötare till fotvård

Ricardo är i grunden underskötare och har jobbat på Karolinska Universitetssjukhuset inom flera olika avdelningar och har därför god erfarenhet av kroppen och olika sjukdomsbilder. Han valde att utbilda sig till podiater då han ville jobba mer med att diagnostisera och behandla.
– Det är viktigt att kunna förstå en kunds behov genom diagnostisering. Som fotvårdare går det att se och behandla många åkommor på plats, men man behöver även veta när man bör hänvisa en patient vidare till andra vårdinstanser.
Ricardo har varit egenföretagare inom fotvård sedan 2010, när han blev klar med utbildningen till podiater, och driver idag den egna kliniken Podiatrilab i Stockholm. Samtidigt äger och driver han Scandinaviska fothälsan som är en verksamhet som producerar ortopediska inlägg och hjälpmedel för olika standardåkommor.
– Jag brukar säga att jag är sista anhalten för den patient eller kund som varit i stort sätt överallt utan att få hjälp. Jag hjälper många med ortopediska åkommor som hälsporre, plantarfasciit samt diagnostiserar, förstår kundens behov och behandlar. Jag hittar fungerande inlägg som avlastar problemet. Det är också en del jag kommer att visa och lära ut i min undervisning.

Fötterna kan vara grunden till många problem

Fötterna är inte isolerade från resten av kroppen utan kan ha stor påverkan på vårt allmäntillstånd. Även problem med höft eller rygg kan bero på felställningar i fötterna.
– Fötterna är människans grund, och kan liknas med grunden på ett hus. Om man bygger grunden fel kan huset till en början se bra ut, men förr eller senare kommer det att fallera. Samma sak gäller med fötterna. Finns det en obalans eller försvagning kommer det förr eller senare att märkas. Då kan vi få problem med fotled, rygg, höft eller till och med i axlarna.
Ricardo tycker att medicinsk fotvård är så pass viktigt att alla människor borde gå på en behandling åtminstone en gång per år för att undersöka och behandla sina fötter.
– Landsting och kommun bör åtminstone erbjuda de äldre möjlighet att gå en behandling varje år. Det är mycket som kan ske med kroppen som man inte kanske direkt kopplar till fötterna. Många sjukdomar går att förebygga tidigt om de upptäcks i tid och behandlas. Kostnadsmässigt vore det jättebra för samhället om fler gick på medicinsk fotvård.
Under studiebesöksresor till Frankrike och Italien har Ricardo märkt hur samhället kommit ännu längre med att förstå vikten av medicinsk fotvård, både maskinellt och tankemässigt. Han hoppas att utvecklingen kommer att ske även i Sverige.
– Idag ser vi allt fler män som börjar gå på behandlingar, och även unga börjar få upp ögonen för vikten av medicinsk fotvård. Fortfarande är det så att kvinnor är duktigast på att ta hand om sina fötter, men jag tror att det börjar breddas mer.

Utbildning i Medicinsk Fotvård

Med en utbildning i Medicinsk Fotvård får du en god grund inom fotvård och lär dig om fotens anatomi, fotortopedi, fotdeformiteter, hygien och om sjukdomar som påverkar fötterna och huden. Vissa grupper, som äldre, sjuka, diabetiker och personer med olika funktionsvariationer kan vara beroende av medicinsk fotvård för att kunna upprätthålla en god livskvalitet. Men det är även viktigt för yrkesgrupper som står och går mycket på jobbet, samtidigt som intresset för medicinsk fotvård blir allt större även bland yngre.
– Att hjälpa människor till en balanserad kropp börjar med fötterna. Den som kommer till en fotvårdsklinik har ofta besvär och söker hjälp med en liktorn, våra eller liknande. Därför behövs det fotvårdare med medicinsk kunskap för att kunna göra en bedömning och starta rätt behandling.
Ricardo menar att fotvårdsbranschen är populär idag och fortsätter att växa. Den kommer inte att bli mättad, och fler kommer att behövas inom yrket.
– Min roll på utbildningen kommer att vara att gå igenom mer kring sjukdomsbilden, och förklara hur man kan undersöka en fot på ett mer ortopediskt sätt. Eleverna kommer att få testa på varandra för att lära sig att förstå hur hela biomekaniken i kroppen fungerar, även när man är frisk.

Axelsons utbildning i Medicinsk fotvård
Utbilda dig inom Medicinsk fotvård hos Axelsons – läs mer här