Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Friskvårdens kvinnliga pionjärer

 

Inom många friskvårdsområden har kvinnor varit tidiga föregångare. Här presenterar vi två av dem, Ida Rolf med sin bindvävsmassage, och Eunice Ingham som arbetade med zonterapi.

 

Ida P Rolf, fil dr
19 maj 1896 – 19 mars 1979

 

Ida_Rolf

Foto: Ida Rolf Guild for Structural Integration, CO, USA

”Vi vill befria människor från det tillstånd där tyngdlagen är deras fiende. Istället vill vi hjälpa dem till det tillstånd där tyngdlagen stödjer dem och är en vän, en kraft som ger energi.”   – Ida Rolf

Ida Rolf, född i New York, var doktor i biologisk kemi men studerade också matematik, atomfysik och homeopati. Från 1930-talet började hon arbeta med enskilda och familjer som inte fått hjälp med sina hälsoproblem på annat håll. Den medicinska behandling som fanns tillgänglig vid den tidpunkten tycktes henne otillräcklig, och hon utforskade bland annat osteopati, kiropraktik, yoga och
Alexanderteknik.
Ida Rolf hade från början ett vetenskapligt synsätt, men många av hennes genombrott kom intuitivt genom det arbete hon utförde med klienterna. Under arbetet utvecklades den metod som så småningom blev känd som strukturell integration, i Sverige kallad Rolfing. Under de följande fyrtio åren ägnade sig Ida Rolf åt att utveckla sin teknik och sitt utbildningsprogram.
En Rolfingterapeut arbetar med kroppens bindväv för att minska spänningar i kroppen. Bindväven är som ett stödjande nätverk som ger kroppen form och stöd åt skelett och mjukdelar. Den kan dras samman och stelna efter skador och vid spänningar, och hela kroppshållningen påverkas av detta.
Rolfing är en djupgående behandling som påverkar kroppens struktur, rörlighet och hållning. Genom manipulation av bindväv kan kroppens delar röra sig friare och samverka på ett bättre sätt. Eftersom minnen och känslor kan finnas lagrade i kroppen har behandlingen ibland också frigörande effekt på det mentala planet.
Metoden är annorlunda än det som generellt kallas bindvävsmassage, men systemen bygger på liknande
principer. De som behandlats med Rolfing upplever oftast att de står och rör sig mer stabilt och har en förbättrad kroppshållning. Rörligheten i kroppen har ökat och andningen har blivit mer frigjord och naturlig. Många upplever dessutom ökad vitalitet och intensifierad personlig utveckling.


 

Eunice Ingham
24 februari 1889 – 10 december 1974

 

Eunice Ingham

Foto: International Institute of Reflexology, FL, USA

”Mitt livslånga mål är att hjälpa människor så mycket jag kan, närhelst det är möjligt och var än jag befinner mig.”   – Eunice Ingham

Eunice Ingham föddes i South Dakota, och inledde sin yrkesbana som sjukgymnast hos Dr Joe Shelby Riley. Dr Riley var kiropraktor men intresserad av zonterapi, och Eunice Ingham började utforska detta och utvecklade härifrån sina egna teorier om fotens zoner i början av 1930-talet.
Under lång tid arbetade hon med att undersöka fötterna, hitta ömma punkter och koppla dem till kroppens anatomi. Så småningom började hon med dessa kunskaper att behandla andra människor med olika problem. Hon blev efterhand så övertygad om fördelarna med denna metod att hon reste över hela USA för att tala på hälsoseminarier. 1938 publicerades hennes första bok ”Stories the feet can tell”, som mycket snabbt spred budskapet om förtjänsterna med reflexologi.
I Norden kallas behandlingsformen Zonterapi men i större delen av världen Reflexologi, och är en av världens äldsta läkekonster. Zonterapin kom till Sverige på 1970-talet, då Eunice Inghams böcker även gavs ut på svenska. I Sverige har metoden utvecklats ytterligare, men Eunice Inghams insatser har varit grundläggande för den zonterapi som praktiseras idag.
Det finns olika teorier om hur zonterapi fungerar; en av de vanligaste är att det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer), som förbinder bestämda punkter på fötterna med olika delar av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna,
och energin kan åter flöda fritt.
Zonterapi stimulerar kroppens självläkning och är även en bra förebyggande friskvårdsmetod. När obalans uppstår i ett organ eller annan kroppsdel blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck. Vid behandlingen stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen, och metoden används både för att lokalisera och åtgärda problemområden. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för bästa resultat.
Zonterapi används vid många olika typer av besvär, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.