Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Future Health Consultant – framtidens hälsovård

Den framåttänkande och innovativa Boris Aranovich har hållit kurser på Axelsons i 25 år, och nu är det dags för ett nytt samarbete i form av en utbildning som leder till diplomeringen Future Health Consultant. Det här är en utbildning för dig som vågar ta klivet in i framtiden!

Enligt Boris Aranovich, författare, forskare och upphovsman till flera alternativa hälsometoder, är det på cellnivå som vi måste arbeta med vår hälsa. Men allmänhetens och den västerländska läkekonstens kunskap om hur man förbättrar cellernas funktion är nästan obefintlig, trots att det faktiskt finns forskning som visar att till exempel cellerna har förmågan att förstå våra tankar.
– Sättet de flesta av oss förhåller oss till vår hälsa är primitivt. Idag handlar vården mest om att vilja sälja mer medicin. Vi har en alldeles för trång syn på hälsovården. De västerländska hälsometoderna är mest inriktade på hur man ska äta och motionera rätt. Kroppen är ett komplicerat system och man måste tänka på andra delar av hälsan, hur patienten andas, hur patienten tänker, konstaterar den banbrytande Boris.
Några av oss går ett steg längre än att bara tänka på kost och motion och tror att det räcker med att också rena kroppen från slaggprodukter då och då.
– Kroppen är ingen soptunna! Det är inte bara att rensa ut den så fort den blir full med smuts. Kroppen blir förorenad på grund av dålig metabolism och är beroende av hur levern, njurarna och lymfsystemet fungerar, och det är genom att förbättra deras funktioner som kroppen kan rena sig själv, påpekar Boris.
Boris
Nu erbjuder Boris i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut en ny utbildning som ger en kunskapen om hur man kan behandla sig själv och andra på cellnivå. Utbildningen består av två kurser. Become Younger Every Day kan vem som helst gå som vill lära sig att skapa bra hälsorutiner, som man lätt kan göra varje dag för att bli friskare och, som namnet låter förstå, för att bromsa åldrandet genom att hjälpa kroppen föryngra sig själv. Man får bland annat lära sig att förändra sin kroppskemi med hjälp av tankar, man får kunskap om på vilket sätt negativa tankar gör skada på cellerna, och om hur rätt andning kan öka cellernas syreupptagningsförmåga. Under cirka en månad från slutet av augusti till slutet av september i år kommer kursdeltagarna att tillgodogöra sig en stor del av Boris mångåriga erfarenhet och kunskap genom självstudier av kursmaterial som kompletteras med webinarier och seminarier.
Man kan sedan välja att gå påbyggnadskursen under tre dagar i mitten av oktober som diplomerar en till Future Health Consultant. Detta ger en möjlighet att använda sig av kunskapen inom sitt yrke som terapeut och att på olika sätt förmedla kunskapen vidare till andra människor.
– Man kan själv hålla seminarier, webinarer och föreläsningar. Man kan vända sig till företag, till äldrevården där man kan få de äldre att må bättre och bli piggare, man kan vända sig till skolor där elever har möjlighet att förbättra sitt minne och sin koncentrationsförmåga. Det är helt enkelt ett sätt att tjäna pengar. Kunskap kostar pengar. Jag har själv sålt kunskap i 40 år nu, tipsar Boris om.
För Boris kändes det helt enkelt som att det var dags för den här sortens utbildning, eftersom behovet av den här kunskapen kontinuerligt växer och det behövs fler kunniga terapeuter. Håller man på med till exempel healing är det bra om man förstår och är förmögen att förklara för en klient och andra intresserade varför man gör som man gör under en behandling. Annars kan behandlingsformen och du som terapeut bidra till att skapa ett misstroende gentemot alternativ medicin i allmänhet. Och underökningar visar att det redan finns ett stort misstroende.
– Jag har träffat massor av terapeuter vars kunskap om kroppen som helhet är begränsad. De kan ha kunskap om sitt respektive yrkesområde, men de har ingen djupgående kunskap om hur kroppen fungerar. Jag har till exempel träffat yogainstruktörer som lär ut andningsövningar men som när jag frågar dem varför de gör si och så inte vet svaret. Jag har till och med jobbat i Indien med yogalärare och de vet heller inte, utan följer bara traditionen. Det finns faktiskt en förklaring till allt, och människor får fler och fler aha-upplevelser när det gäller hälsa, berättar Boris.
Som terapeut är den här kunskapen ett bra komplement att ha. Att kunna ge råd om egenvård efter att man gett en behandling kan vara en stor fördel enligt Boris.
– Du kan få mer respekt från din patient när det är mer kvalitet i det du ger. Behandlingen blir mer fullständig och proffsig när du har en djupare kunskap. Den här utbildningen hjälper terapeuter att känna sig säkrare i sitt yrke. Man kan även anpassa sin ordinarie behandling till varje individ på ett bättre sätt eftersom man har en större förståelse av helheten.
Att bara inneha kunskapen räcker inte för att vara en bra terapeut, man måste även kunna presentera kunskapen på ett bra och pedagogiskt sätt. Därför får man under utbildningen material som ger tips på hur man utför presentationer på till exempel 5, 10, 30 minuter eller 1 timme.
– Materialet är väldigt strukturerat och enkelt, det är bara att öppna och man förstår direkt. Det ligger ett stort arbete bakom det, försäkrar oss Boris.
Boris utbildning innehåller en kombination av metoder som han utvecklat under de 40 år han har varit yrkesverksam inom alternativ medicin. En stor del av inspirationen och kunskapen kommer från hans hemland Ryssland, där han menar att det finns mycket mer frihet när det gäller forskning inom alternativa hälsometoder.
– I Ryssland till exempel jobbar många läkare med naturläkemedel, och akupunktur är en självklarhet. I Sverige bromsas sådan forskning, men i Ryssland är vi öppna för innovation, det är jag också! säger han med lekfullhet i rösten.
Ta till exempel apparaten Aquatone som utvecklats med rysk forskning som grund. Ryska vetenskapsmän upptäckte hur man kan kommunicera och korrigera kroppens vattenmolekyler med hjälp av vibrationer. Vatten, precis som all annan materia, är ju även energi, vilket betyder att det rör sig vid en specifik frekvens och kan påverkas av vibrationer. Och eftersom den mänskliga kroppen består till ca 75 % av vattenmolekyler betyder det att nästan allt som sker i kroppen sker i närvaro av vatten. Genom att påverka frekvensen hos vattenmolekylerna som avvikit från det normala kan man motverka sjukdomar.
Aquatone är för kroppen vad en stämgaffel är för ett piano, den hjälper kroppen bli harmonisk igen, förklarar Boris.
Den revolutionerande apparaten gick igenom massor med rysk forskning och så småningom även svensk, på Karolinska, och så många som 150 vetenskapliga artiklar har tillägnats ämnet. Aquatone används idag vid flera ryska sjukhus. Och detta är bara ett exempel på hur Ryssland är bland de ledande i världen inom forskning om alternativa hälsometoder.
Inte bara vatten, utan också alla andra delar av kroppen har sina unika frekvenser som tjänar som ett slags informationssystem och som styr kroppens biokemiska reaktioner.
– Idag kanske detta ses som flum, men det kommer det inte vara i framtiden, ingen tvekan om den saken. Och redan nu kan man ta del av framtidens hälsovård! uppmuntrar Boris oss.
Läs mer om Aquatone-forskningen