Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Fysisk träning gör dig hjärnstark!

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Se i så fall till att få den motion du behöver!

Den moderna hjärnforskningen visar att fysisk aktivitet har fullständigt ofattbara effekter på vår hjärna och tankemässiga funktioner, effekter som vi börjat förstå i detalj först under de senaste åren och som vida överstiger alla tänkbara kosttillskott och mentala träningsmetoder tillsammans!

Kunskapen om hur den mänskliga hjärnan påverkas av att vi rör på oss har ökat snabbt, och det står idag klart att det kanske allra viktigaste vi kan göra för våra hjärnor är att vara regelbundet fysiskt aktiva. Det här kan låta konstigt. Om man vill ha starkare armar är det ju armarna man ska träna.

Samma sak borde gälla hjärnan. ”Hjärngymnastik” borde vara sudoku och korsord. Men så är det inte. Forskningen visar tydligt att den bästa hjärngymnastiken är att vi rör på oss och att hjärnan faktiskt verkar vara det organ som påverkas allra mest om vi är fysiskt aktiva.

I min nya bok ”Hjärnstark” presenterar jag den senaste hjärnforskningen och visar vilka mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan till vad som inte är något mindre än en ”mental uppgradering”. Du får se vad de beror på och får konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få alla positiva effekter som forskningen kunnat visa. Så vilka är då dessa?

Kroppens viktigaste botemedel mot stress

 
Har du problem med stress? Se i så fall till att träna! Fysisk aktivitet är nämligen en ofattbart effektiv medicin mot stress som stärker flera av hjärnans inbyggda stressbromsar.

Kroppen viktigaste stressystem har utvecklats för att vi ska kunna hantera omedelbara faror – till exempel ett hotande djur. Systemet sätter oss i beredskap för att gå till attack eller fly – fight or flight! – vilket varit livsavgörande för våra förfäder. Men stressystemet är inte byggt för den livsstil många av oss lever i dagens samhälle där vi utsätts för en ständigt pågående stress som vi varken kan springa ifrån eller ”attackera”. Det får allvarliga följder. Långvarig stress är inte bara den vanligaste orsaken till att vi blir utbrända och deprimerade, det leder också till att vi försämrar både minne och koncentration.

Men det går att bryta den här negativa utvecklingen och lösningen stavas fysisk aktivitet. Hjärnforskningen visar att träning och stress har närmast motsatta effekter i hjärnan. Träning är kort och gott ett motgift till stress! Fysisk aktivitet lär kroppen att inte reagera så starkt på stress, något som inte bara gäller vuxna utan också barn.

Spring dig kreativ

 
Går det verkligen att bli mer kreativ? Svaret på den frågan är Ja! Men den bästa metoden är förmodligen inte den du tror. Det är nämligen att röra på sig.
Hjärnan och vikten av träning
Albert Einstein, Ludwig van Beethoven och Steve Jobs sägs alla ha använt fysisk aktivitet för att stärka kreativiteten. Faktum är att modern forskning inte bara avslöjat att deras metod ger resultat, utan också att man långt ifrån behöver vara ett kreativt geni för att förbättra sin kreativa förmåga genom träning. Forskare vid Stanforduniversitet visade nyligen att människor presterar 60 procent bättre på kreativitetstester om de gör testerna efter att ha varit i rörelse!

Det som framför allt förbättras är förmågan att ”brainstorma”, det vill säga att komma upp med nya idéer. Vad man gör när man är fysiskt aktiv och var man gör det spelar ingen roll. Det är intensiteten som räknas! Ur kreativitetssynpunkt bör man dock inte ta ut sig totalt, då presterar människor lite sämre på kreativitetstester vilket förmodligen beror på att de är utmattade. Att gå eller jogga är bäst!

Barn får det lättare i skolan av träning

Skolgymnastik handlar inte om att bli bra på en viss idrott. Det handlar om att bli skickligare på matte och svenska! Fysisk aktivitet har nämligen visat sig ha enorma effekter på barns hjärnor. Forskning visar att så lite som tolv minuters fysisk aktivitet gör barn skickligare på läsförståelsetester och fyra minuters aktivitet (jo, du läste rätt!) förbättrar barns koncentrationsförmåga!

Det slutar inte där. Barn med bra kondis har bättre betyg i matematik och läsförståelse. Dessutom tål de stress bättre. När forskare låtit testa barns stresstolerans genom att utsätta dem för stressande situationer, som att räkna under tidspress eller hålla presentationer inför andra barn, visar det sig att fysiskt aktiva barn reagerar med mindre stresspåslag och har lägre nivåer i blodet av kroppens viktigaste stresshormon kortisol. Barn som rör på sig mycket tycks, precis som vuxna, kunna hantera stress bättre!

Bromsa hjärnans åldrande

 
Visste du att din hjärna krymper lite för varje år som går och att det bidrar till att minne, koncentration och andra mentala förmågor sjunker i takt med att vi blir äldre? Längre trodde man den här dystra utvecklingen var oundviklig, men faktum är att senare års forskning visar att det går att bromsa den. Forskningen har nämligen avslöjat att delar av hjärnan som normalt krymper under livet växer till om man rör på sig regelbundet. Hjärnans åldrande tycks alltså vändas så att hjärnan föryngras hos fysiskt aktiva! Effekten är så omfattande att det verkar gå att bromsa hjärnans åldrande med flera år, och det kanske allra mest fascinerande är att det inte krävs någon hårdträning, promenader räcker!

Forskningen har visat att fysisk aktivitet är det allra viktigaste vi kan göra för att behålla vårt minne och mentala förmågor högt upp i åldrarna. Det ger också ett fantastiskt skydd mot demens. Tvärtemot vad många tror finns det inte någon bromsmedicin eller kosttillskott som kommer i närheten av en daglig promenad när det gäller att skydda mot demens.

De positiva effekterna på din hjärna av att du rör på dig är med andra ord omfattande – betydligt mer omfattande än du tror! Det handlar inte bara om att skydda mot sjukdomar längre fram i tiden. Det handlar om att du blir mer koncentrerad, mår bättre, tål stress bättre, blir mer kreativ och stärker ditt minne nu direkt!

Med min nya bok Hjärnstark hoppas jag bidra till att förändra synen på träning och få människor att inse att fysisk aktivitet inte handlar om att vara sportig, utan att ge sin hjärna förutsättningar att fungera så bra som möjligt.

Fotograf Helen Karlsson

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och arbetar på Sophiahemmet i Stockholm. Hjärnstark är hans andra bok. Hans första bok, Hälsa på recept (Bonnier Fakta), som han skrev med Carl Johan Sundberg, utkom 2014 och har hittills sålts till nio länder.