Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Gå djupare som Medicinsk Massageterapeut!

Med Revolving kan du fördjupa din känslighet och förståelse för samband och behandla ännu mer effektivt via bindväven.

Som certifierad massör behärskar du en mängd goda tekniker för muskelbehandling, smärtlindring och avslappning. Dina händer har lärt sig känna igen olika strukturer i kroppen och fingertoppskänslan ökar för varje behandling du ger. I Steg 3 – där du blir Medicinsk Massageterapeut – får du med bland annat Revolving lära dig se större samband, fördjupa din känslighet och påverka hela kroppens struktur ännu mer effektivt via bindväven och de djupare muskellagren!
Det är dock inte en lätt sak att få Morgan Axelson att helt särskilja Revolvingen från sina andra redskap. Bindvävsgreppen från kombineras friskt med tankesätt från Tom Myers Anatomy Trains, och visst vet Morgan precis vad han gör – det är bara svårt att helt säga vad som kommer varifrån i hans intuitiva sätt att arbeta och berätta.

Allt hänger samman – via bindväven!

Efter en del huvudbry inser jag att just detta är en del av det roliga med att vara riktigt välutbildad – allt det man lärt sig om kroppen börjar smälta samman i den högre enhet som kallas förståelse. Varje försök att dela upp kroppen eller behandlingen i små, gripbara enheter är något som bara fungerar i teorin – allt hänger samman! Detta är ett relevant faktum inte minst när vi talar om bindväven, fascia, som är huvudsakligt fokus i Revolving©. Fascia är ett eget system i kroppen som har en struktur liknande spindelnät eller en finstickad tröja.
Fascia både omsluter, avgränsar, sammanbinder och finns invävt i varje cell, varje muskelfiber, varje muskelbunt, varje muskel, varje led, varje organ och varje nerv. Fascian är en struktur som väver sig genom hela kroppen, utan avbrott. Det är inte svårt att se att en stelnad och oelastisk fascia får konsekvenser som visar sig mer än bara lokalt.
Den fascia som omger musklerna kallas myofascia, och Revolving© är en Myofasciell Release-teknik som undervisas i Steg 3 på Axelsons massageutbildning. Kroppsläsning är ett centralt element. Analysen går i hög grad ut på att spåra hur spänningar i bindväv och muskler fortplantar sig genom kroppen, hur de strama vävnaderna drar i varandra och orsakar asymmetrier och obalanser.

Synliga resultat med bindvävsmassage

I sessionen arbetar sedan terapeuten med att målinriktat sträcka ut bindväven och de djupa muskelskikten för att uppnå ökad symmetri och balans. Det är inte ovanligt att resultatet av en serie sessioner – ibland en enda – kan ses med blotta ögat. Det kontinuerliga trycket från tyngdkraften, vardagens stress och ensidiga arbetsställningar, fysiska och psykiska trauman med mera, kan leda till muskelspänningar och felaktiga hållningsmönster som formar kroppens struktur på ett oönskat sätt.
Bindväven justerar sig för att anpassa sig till muskler och skelett, och när obalansen kvarstår stelnar fascian i det felaktiga läget. Eftersom fascian omsluter muskeln som en ”påse”, kan muskelfibrerna inte återta sin fulla längd så länge fascian är stram. När kroppen är i obalans med tyngdfältet uppstår dysfunktionalitet, och förlust av energi.
Välmående fascior glider friktionsfritt och är lätta att separera från varandra och från underliggande strukturer som t ex muskler, men spänningar eller skador medför ofta att fascian mister sin elasticitet. Stelnad bindväv brukar omtalas som adherenser eller ”klister”, och syftet med bearbetningen är att få den att kunna glida fritt igen. För att komma åt att arbeta med fascian till skillnad från att bearbeta muskelfibrerna, är ett av nyckelorden långsamhet.

Viktigt att lyssna på kroppen

Terapeuten arbetar gärna med mycket små mängder olja, för att få önskad effekt – fingrarna ska ”fastna” litegrann. För att hitta rätt tryck, låt fingrarna långsamt söka sig ner till det djup där de inte bara glider utanpå huden men heller inte möter muskelmotstånd. Det är viktigt att du låter vävnaden ”släppa in” dina händer, du ska inte tvinga eller försöka övertyga.
Det man vill är att sträcka och åtskilja/repositionera bindväven, och det kan bara göras med lugna, djupa drag. Det är genom att finkänsligt ”lyssna på” bindväven som terapeuten kan få den att ge efter, och genom följsamhet som man uppnår resultat. När bindväven blivit sträckt och separerad tillåter det musklerna att röra sig mer effektivt. Genom att systematiskt arbeta igenom kroppen blir bindväven förlöst, och hela kroppen kan komma närmare sin optimala struktur.

Här kommer några av Morgans behandlingstips.

Lär dig mer på vår utbildning till Medicinsk Massageterapeut

P1070069

Latissimus Dorsi.

Patienten på sidan, armen maximalt abducerad. Placera händerna så att handlov och fingrar ligger an mot muskeln. Glid med djupa långsamma drag hela vägen upp till överarmen. Du kan komma åt hela latsmuskeln samt teresmusklerna och infraspinatus.

P1070072

Serratus Anterior & Intercostalmuskulaturen.

Patienten ligger på sidan; stötta hennes bäcken/rygg med din egen kropp. Glid med handlov och fingrar från serratus ursprung på revbenen ut mot scapulas laterala kant. Tryck scapula lätt i medial-kraniell riktning.

P1070090

Pectoralis Minor & Major.

Patienten ligger på rygg med armen maximalt flekterad. Sitt vid huvudändan med hennes arm ”låst” mot sidan av din kropp. Håll fast i scapula, låt din övre hand arbeta växelvis nedåt med tryck från handloven och uppåt med tryck från fingrarna. Förläng hela skuldran mot dig som ett samlat ”paket”.
P1070094

Trapezius pars descendens/Levator Scapulae.

Lateralflektera patientens nacke från den riktning du ska behandla. Glid med fingrarna i vävnaden från växelvis acromion/scapulaes övre kant, upp till kraniekanten.