Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hälsocoach – medvetandegör för förändring

Har du varit nyfiken på Axelsons utbildning till Friskvårdskonsult, men kan inte hitta den på hemsidan? Förfäras inte – utbildningen finns kvar, men med en del nytt innehåll och under namnet Hälsocoach!

 

– Tanken bakom namnbytet är inte att konkurrera med etablerade, internationellt erkända coachutbildningar. En av styrkorna i utbildningen har hela tiden varit att eleven får god träning i att kommunicera, att lyssna in klienten och att motivera. Så vi har helt enkelt lagt till ännu mer av det, och bytt till ett namn som stämmer ännu bättre överens med vad vi gör, säger Christer Uggla som är studieadministratör.

 

Massör, Kostvägledare, Hälsocoach och HLR-instruktör

– Många tidigare elever säger just att de är glada för de redskap de har fått i att lyssna, ställa frågor och vägleda. När man möter människor omkring deras hälsa, leder alltid det ena till det andra. När man möts för en massagesession kanske samtalet plötsligt börjar handla om kostvanor eller om stress, och det är till stor hjälp att ha redskap för att kunna föra ett professionellt och givande samtal.

Blocken i utbildningen som handlar direkt om sådana samtal är Motiverande samtalsteknik (MI), Grupputveckling och så ämnet Coaching som nu har fått mer utrymme.

I första hand ser vi på hur man kan föra samtal i syfte att hjälpa människor hitta vägar ut från stress till återhämtning, att ändra sina kostvanor, komma igång och motionera och liknande. Det är ganska unikt att få redskapen till att guida och coacha parallellt med den praktiska ämneskunskapen kring kost, träning och stressreduktion, plus praktisk kunskap i att massera, i en och samma utbildning!

– På utbildningen till Hälsocoach blir du alltså även diplomerad friskvårdsmassör och diplomerad kostrådgivare, säger Christer. Dessutom får du certifikat som instruktör i HLR, Hjärt- och Lungräddning. HLR behövs överallt! Dels är det en trygghet att kunna HLR, dessutom kan du med din certifiering erbjuda HLR-utbildning till grupper. Vi har en del tidigare elever som gjort det till en bärande del av sin verksamhet.

Du lär dig också mycket om stresshantering, bland annat genom grundläggande yoga och meditation, och fysisk träning. Vi är så vitt jag vet de enda på marknaden som erbjuder en liknande palett.

 

Projektarbete som ofta leder till uppdrag

– Ändå är det inte bara en palett men man får också en specialinriktning, genom att utbildningen inkluderar tid och support till ett projektarbete som man själv väljer, berättar Christer. Projektarbetet blir ofta en öppning direkt till jobbkontakter och professionella uppdrag.

Många som söker sig till utbildningen har inte fastnat för idén om massage, men vill ha bredden. Nästan alla upptäcker sedan hur roligt det är att massera, och många väljer att gå vidare med massageutbildningen. Men som del i ett paket, kan man komma långt redan med Friskvårdsmassagen, avslutar Christer.

 

Egen utveckling en nödvändig del i lärandet

Lena Bergman kommer att vara lärare i blocket som handlar om Coaching och Kommunikation, totalt 7 dagar av utbildningen.

 

Lena Bergman

 

– Coaching, i det här sammanhanget, är framför allt verktyg för att bli medveten om kommunikationens betydelse för att må bättre i livet. Att bli medveten om hur vi kommunicerar både inåt och utåt, säger Lena Bergman.

– Jag kommer att fokusera på att deltagarna själva ska få fatt i sin egen lust och drivkraft. Vi kommer att jobba med kommunikationsnycklar för att vägleda individer och grupper och träna oss på att använda dem. Vår egen personliga utveckling är helt nödvändig för att kunna vägleda andra.

Att utveckla sig själv är en kontinuerlig process genom hela utbildningen. Att ha kunskap om hälsa är viktigt och nödvändigt – och hur förmedlar jag kunskapen eller lusten att använda den? Hur hjälper jag en individ eller grupp att gå mot sina mål, att hitta lust och att ta sig förbi motstånd? Dessa kommunikationsnycklar ska leda till en kompetens, där jag själv är en del av processen, där jag själv får uppleva och förstå för att sedan kunna vägleda andra.

 

Inre kommunikation och valda sanningar

– Hur vi kommunicerar med oss själva är en otroligt viktig del av den här processen. Kommunikation är alla valda tankar, valda sanningar, idéer om mig själv och om livet, medvetna såväl som omedvetna, och de kan hjälpa eller hindra oss. Vår världsbild och våra tankar styr om vi blir frustrerade, blockerade och liknande. Därför är en väldigt viktig aspekt att bli medveten om sin inre kommunikation.

”Valda sanningar” kan vara värderingar, uppfattningar, åsikter, mindset och trosuppfattningar. Vi tänker många olika tankar och vissa av dem tar vi just som sanningar. När vi blir medvetna om dessa kan vi ändra på dem. Vi jobbar med verktyg för att medvetandegöra, upptäcka tankar och mindset som stödjer och som hindrar.

Vi gör olika typer av upplevelsebaserade övningar i inlärningsprocessen som stimulerar delar av hjärnan där vi kan bli medvetna om mycket som vi vanligtvis inte är medvetna om. Vi nyttjar sinnena och använder fantasin, hjärnan vill ha upplevelser, stimulans av hela hjärnan ökar chanserna att lyckas. Vi tränar på att coacha varandra och att använda metoder som vi själva stimuleras av i vår egen process.

 

Fokus på kunskap om hur hjärnan funkar

– Lyckad förändring handlar till stor del om att medvetandegöra, om att känna igen, och sedan om att följa upp, kvalitetssäkra, säger Lena. Hjärnan ska kunna känna igen och förstå varför något blev bra. Hjärnan stimuleras av att känna igen lyckade processer, och av att identifiera tankemönster som hindrar; aha, där kom den gamla tanken, tidigare har jag trott på det här!

Den som vill ändra ett beteende behöver identifiera behovet bakom beteendet. Till exempel rökning kanske medför både lugn och gemenskap. Hur kan jag skapa det på andra sätt i mitt liv? En klient jag arbetade med upptäckte en vald sanning som hindrade henne från att sluta röka. Hon tänkte, utan att ens vara medveten om det, att ”om jag slutar röka måste jag även ändra min kost, börja träna och göra om hela mitt liv”.

Då blir det ju såklart jobbigare att sluta röka! Hon upptäckte att hon trodde på detta, och konstaterade ”Jag visste inte ens att jag tänkte så! Det behöver jag faktiskt inte tro på” Ett nytt mindset kan hjälpa till att ändra mycket, men det kräver att vi blir medvetna om vad vi tänker, och vad vi tror på.

– Vi kommer att ha fokus på hur hjärnan funkar; vad är det som gör att jag uppnår lyckade förändringar? Jag tänker att varje deltagare kommer att ha nytta av den här förståelsen och den här kompetensen både i arbetet och privat, konstaterar Lena Bergman.

 

Utbilda dig till Hälsocoach! Läs mer här.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *