Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


"50 % har en kondition som är låg eller mycket låg"

2 miljoner medarbetare i det svenska arbetslivet har för låg kondition – potentiella kunder för Personliga Tränare, Friskvårdskonsulter och andra inom hälsobranschen!

Genom nya sammanställningar av Hälsoprofilbedömningar har HPI Health Profile Institute (HPI) visat att ca 50 % av medarbetarna i det svenska arbetslivet som genomgår Hälsoprofilbedömning har för låg kondition för att må bra, och prestera bra på jobbet.

God kondition är en av de viktigaste faktorerna för ett hälsosamt liv. Redan 1989 visade forskare att personer med låg kondition löper 3-4 ggr högre risk att dö i förtid. Det finns alltså mycket att göra för personliga tränare och andra inom hälsobranschen som vill hjälpa människor att få bättre kondition och hälsa. Något som leder till ökad effektivitet bland medarbetarna och därmed ökad lönsamhet för företag.

 

Bättre kondition ger bättre upplevd hälsa och mindre risk för trötthet

– HPIs sammanställning av 100 000-tals Hälsoprofilbedömningar som genomförts mellan 2011-2014 visar att 50 % av medarbetarna har en kondition som är låg eller mycket låg, berättar Gunnar Andersson som är upphovsman till Hälsoprofilbedömning.

– Tittar vi sedan vidare på olika samband ser vi att kvinnor och män med låg kondition har 4-5 gånger så stor risk att uppleva sin hälsa som dålig jämfört med de som har god kondition. Kvinnor med låg kondition har 42 % större risk att uppleva trötthet jämfört med kvinnor med god kondition. För männen med låg kondition är det 60 % större risk att uppleva trötthet, fortsätter Gunnar.

 

Gunnar Andersson, HPI

Gunnar Andersson, HPI

 

Verktyg för hälsoutveckling

En Hälsoprofilbedömning innehåller frågor om livsstil och hälsoupplevelse, mätning av blodtryck, vikt samt ett konditionstest på cykel. En Hälsoprofilbedömning syftar till att motivera till livsstilsförändringar.

HPI Health Profile Institute har under mer än 40 års tid utvecklat tjänster för hälsoutveckling av organisationer, grupper och individer. Företaget utbildar och forskar också inom hälsa och friskvård, och är en av de ledande aktörerna i Sverige. HPI är grundare och utvecklare av Hälsoprofilbedömning som är en tvärvetenskaplig metod som kombinerar medicin, fysiologi och beteendevetenskap. Den som utbildar sig till PT på Axelsons har möjlighet att lära sig Hälsoprofilbedömning hos HPI till nedsatt pris, för att enkelt kunna använda detta som ett extra redskap.

 

Förbättrad kondition förlänger livet mer än att sluta röka

Redan på slutet av 1980-talet visade Steven Blair genom sin forskning att personer med låg kondition löper 3-4 gånger högre risk att dö i förtid.

– När man sedan jämförde effekterna av olika livsstilsförändringar, såg man också att förbättrad kondition var den mest effektiva förändringen för att minska risken att dö i förtid. Genom att gå från låg till minst måttlig kondition minskade risken för att dö i förtid med 65%. Det kan jämföras med 50% minskad risk genom att sluta röka och bara 15% minskning genom att sänka blodtryck eller blodfetter, säger Gunnar.

 

God kondition bra för både arbetsgivare och arbetstagare

God kondition är alltså en av de viktigaste faktorerna för ett hälsosamt liv. Med god kondition får man mer ork, bättre upplevd hälsa och ett längre liv. Även för arbetsgivare är de anställdas kondition av intresse. Med dålig kondition orkar man inte vara produktiv och kreativ åtta timmar om dagen.Trots detta känner de flesta av oss inte till hur vi ligger till rent konditionsmässigt.

Det är mycket troligt att den genomsnittliga medarbetaren som genomgår Hälsoprofilbedömning har bättre kondition än den genomsnittliga medarbetaren i hela det svenska arbetslivet. Det innebär att mer än 2 miljoner arbetstagare i det svenska arbetslivet har en ohälsosamt låg kondition. Det saknas alltså inte potentiella kunder för Personliga Tränare.

 

Enkelt test mäter konditionen

Man beräknar konditionsnivån genom ett så kallat submaximalt konditionstest. HPI rekommenderar det nyutvecklade Ekblom-Bak-testet som har bättre precision än tidigare testmetoder. Konditionstestet genomförs under 8-10 minuter på en cykelergometer, och med HPIs programvara beräknas testvärde och kondition.

Genom HPI Databas som innehåller hundratusentals konditionstester har HPI kunnat utveckla unika funktioner som gör det ännu lättare för testledaren, och som ökar precisionen ytterligare. Deltagaren får dessutom aktuella referensvärden. Testet är väldigt lätt att genomföra för både testledare och kund, berättar Gunnar entusiastiskt.

Deltagarens maximala syreupptagningsförmåga uttrycks i ml syre per kg och minut, det så kallade testvärdet. Ett testvärde ska ligga på 35 ml/kg/min eller över för att vara hälsosamt. Ett testvärde under 35 ml/kg/min ökar risken för ohälsa och ett testvärde under 28 ml/kg/min ökar risken ytterligare.

 

pt

Foto: www.hpinordic.se

 

Hälsoprofilbedömning ger helhetsperspektiv och motivation

En deltagare som genomgår en Hälsoprofilbedömning får, utöver koll på konditionen, även insikt i hur man ligger till vad gäller andra aspekter av sin hälsa så som livsstil, hälsoupplevelser, viktsituation och blodtryck. HPB avslutas alltid med ett motiverande samtal som utgår från testresultaten och fokuserar på hur deltagaren enklast kan uppnå önskvärda livsstilsförändringar.

 

Hälsoprofilbedömning ökar motivationen

– En Hälsoprofilbedömning tar en timme att göra, men jag ser det som väl investerad tid, säger Gunnar. När man arbetar som till exempel PT är det ju otroligt viktigt att kunna motivera kunden att fortsätta träna över tid. Där är Hälsoprofilbedömning ett starkt redskap för att dels mäta utgångsläget, dels följa upp resultaten av träningen. En bonus är att Hälsoprofilbedömning så tydligt visar hur träningen påverkar allt från kondition till sömn, allmänhälsa och stressnivå. Det ger kunden ytterligare motivation till att fortsätta träningen, poängterar Gunnar, som är beteendevetare i grunden.

 

Hälsoprofilbedömning och Konditionstest ett sätt att nå nya kunder

Utbildningen till Hälsoprofilbedömare ger dig behörighet och licens för att genomföra både hälsoprofilbedömningar och konditionstest. Du får även gedigna kunskaper omkring både de hälsomässiga och de ekonomiska vinsterna av förbättrad kondition. Fakta som kan övertyga både företag och individer till att satsa lite extra på konditionsträning, och som gör det intressant att som personlig tränare nischa sig, eller bredda sitt utbud, med konditionsträning och konditionstester.

– Att förbättra sin kondition ger som sagt mer ork, bättre hälsa och ett längre liv. Och det är väl ofta just dessa mål som motiverar människor att gå till gymmet och träna. Men även de som går till gymmet för att skaffa sig snygga muskler kan man motivera till att träna sin kondition. För man behöver ha god kondition för att orka styrketräna, avslutar Gunnar, som tycker att vartenda gym borde ha en cykelergometer.

 

Läs här om Axelsons utbildning till PT och om kursen i Hälsoprofilbedömning