Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Har massage en framtid?

Stress är ett växande världsproblem och allt fler länder har inte råd att ge sina medborgare den hjälp de behöver. Därför söker fler och fler egna lösningar på den alternativa marknaden.

 

Även om det är svårt att förutse framtiden för något som av de flesta fortfarande ses som relativt nytt inom frisk- och sjukvård, finns det en utbredd uppfattning att den fortsatta utvecklingen för massageterapi är full av möjligheter. Under de senaste 50 åren har vi sett stora framsteg inom området, och nu när västvärldens befolkning drabbas alltmer av stress och andra likartade hälsoproblem är massageterapi i olika former en självklar integrerad del av lösningen.

Från officiella källor i USA anges att 40 % av amerikanska anställda upplever att deras jobb är ”mycket eller extremt stressande”, och siffrorna ligger troligen på likartad nivå i Sverige.

 

Stress är ett stort världsproblem

 

Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att år 2020 kommer stress, på andra plats efter mentala sjukdomar, att bli den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Det utgör en svår belastning på hälso- och sjukvård, och även också på världsekonomin på grund av förlorade arbetsdagar och arbetsplatsolyckor.

Lady giving businessman a head massage

Thierry Malleret, en global ekonom, har förutspått att ”i en inte alltför avlägsen framtid kommer alltfler regeringar inte att kunna ge vård åt sitt lands befolkning”. Det kommer att innebära att allt fler söker egna lösningar, som i många fall kommer att finnas på den alternativa marknaden.

 

Massagens marknad och efterfrågan: Stigande eller fallande? 

 

Färsk statistik från amerikanska Massage Therapy Association (AMTA) visar att under tolv månader fick 16 % av alla amerikanska vuxna minst en professionell massage. När över 35 miljoner vuxna amerikaner anser att de får hälsovinster av massagebehandling innebär det en fenomenal tillväxt i efterfrågan under de senaste fem åren.

Tydligt är också att massagebehandling fortfarande efterfrågas mest av kvinnor eftersom de står för 21 % av de som behandlats, mot 11 % män. Det finns väl underbyggda förväntningar i USA att sysselsättningsmöjligheterna inom massage ska öka med minst 20 % fram till 2020.

Ett känt fenomen är att det mesta som händer i USA brukar sprida sig vidare till resten av världen under kommande år, och därför kan man räkna med en liknande utveckling här.

Nyfiken på att gå en massage utbildning? Läs mer på vår sida axelsons.se/massage. Där hittar du alla våra utbildningar inom massage såväl som massagekurser för dig som vill testa på!

Källa: Insights on Therapy and Wellness