Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hej Hjärna!

Hjärnan består till stor del av fett, och är ett av de mest komplicerade organen i den mänskliga kroppen. Via elektriska nervimpulser och kemiska substanser styr den alla kroppsfunktioner och alla mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning. Med lite kunskap om hjärnan kan vi påverka dess hälsa och därmed få ökat inflytande över hela vår livskvalitet!

Storhjärnans yta består av fåror och vindlingar, som ger en stor funktionell yta och hjärnan dess typiska utseende. Den djupa mittfåran avgränsar de två hjärnhalvorna, hemisfärerna. Varje hemisfär delas in i fyra lober: pannloben, hjässloben, tinningloben och nackloben. Pannloben och hjässloben innehåller bland annat centra för motorik, berörings- och känselsignaler, och varje kroppsdel har ett eget område. Ansiktet och handen har mycket stora områden, på grund av behovet av finmotorik. Centralt i storhjärnan ligger den del av hjärnstammen som kallas mellanhjärnan. Där finns bland annat thalamus, som tar emot stimuli från våra sinnen och vidarebefordrar informationen till övriga delar av hjärnan.

Lillhjärnan samordnar bland annat impulser från öronen, ögonen, balansorganet och lederna, och styr musklerna automatiskt när vi rör oss. Precis som storhjärnan delas den in i två hemisfärer.

Hjärnstammen delas in i mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Hjärnstammen ansvarar för funktioner som det medvetna inte styr, det autonoma nervsystemet med alla livsuppehållande funktioner. Den fungerar även som en passage för nervcellerna från storhjärnan vidare till ryggmärgen.

Hjärncellerna delas in i två typer: Nervceller och gliaceller. Nervcellerna skickar information mellan olika delar av nervsystemet. I den mänskliga hjärnan kan det finnas upp emot hundra miljarder nervceller. De består av cellkropp, axon och dendriter. Cellkropparna utgör det som kallas grå hjärnceller. Axonen skickar information över långa sträckor i form av elektriska signaler. Dendriterna är korta och ännu mer rikt förgrenade. Deras funktion är huvudsakligen att ta emot signalerna från axonen. Kommunikationen mellan nervceller sker via synapser; en förbindelse som utgörs av ändarna på den sändande och den mottagande nervcellen och det lilla mellanrummet mellan dem, som kallas synapsklyftan. Här överförs informationen med hjälp av signalsubstanser, som skickas ut i synapsklyftan och tas upp av receptorer i den mottagande nervcellen.

Signalsubstanserna frisätts som en reaktion på olika typer av sensoriska och kemiska stimuli som t ex näringsämnen eller brist på sådana, beröring, ljus och mörker och så vidare. Signalsubstanserna orsakar i sin tur olika typer av reaktioner i kroppen.

Gliacellernas funktion verkar huvudsakligen vara att isolera, stödja och nära nervcellerna. Bland annat de myelinskidor som omger de långa nervcellerna består av gliaceller. Myelin isolerar nervcellerna och kan liknas vid plasten kring en elkabel. Myelinisoleringen gör att de elektriska signalerna skickas snabbare. Hjärnans elektrokemiska och aktivitet pågår oavbrutet, och ger upphov till allt som sker i vår kropp – rörelser, stressnivåer och välmående, aptit, sömn och vakenhet och ligger bakom varenda känsla och tanke som uppstår.

Höger & Vänster hjärnhalva

Ibland beskrivs hjärnhalvorna som två hjärnor, som var och en huvudsakligen hanterar vissa typer av färdigheter och förmågor. Många av de idéer som fluktuerar beträffande de två hjärnhalvorna är myter. Friska människor, såväl män som kvinnor, använder båda hjärnhalvorna i lika hög utsträckning. Det varierar förvisso individuellt hur mycket aktivitet vi har i respektive hjärnhalva, men sett från ett vetenskapligt perspektiv betraktas det inte som direkt personlighetsdanande. Det handlar snarare om en arbetsfördelning av specifika funktioner. Ju yngre vi är, i desto högre utsträckning använder vi hjärnorna unilateralt, det vill säga en sida i taget till olika typer av uppgifter.

Vänster hjärnhalva                                        Höger hjärnhalva

 • Verbal, Tal/Språk                                                Ansiktsigenkänning
 • Matematisk                                                           Visuell
 • Logiskt tänkande                                                 Spatial/Rumslig
 • Detaljorienterad                                                   Intuitiv
 •                                                                                  Holistisk
 •                                                                                  Konstnärlig/Kreativ

 

Massage för hjärnan

Även beröring och massage har i olika studier visat sig påverka hjärnan och dess signalsubstanser positivt.

Forskning har bl a visat att vid massage…

 • …minskar produktionen av stresshormoner som adrenalin och noradrenalin.
 • …aktiveras de områden i hjärnan som aktiveras vid frisättning av endorfiner
 • …ökar produktionen av oxytocin
 • …minskar ångest
 • …minskar blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens – vilket även detta styrs av hjärnan.

 

Källor/Artiklar

 • Den mogna människan – kraften hos den åldrande hjärnan av Gene D. Cohen.
 • www.sund.nu, artikeln Mat som gör dig glad av Elena Karpilovski.
 • www.utvecklingsradet.se/1453
 • www.huvudsidan.se
 • www. svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage
 • www.muscles.se/motion-hjalper-hjarnan-att-bli-mer-motstandskraftig-mot-stress/
 • https://hjarnfysik.blogspot.se

 

Läs fler artiklar om hjärnan: