Helande massage

I helande massage kombineras muskelmassage och bindvävsmassage med energibehandling (healing). Metoden har använts av Hans Axelsson själv under många år men Axelsons har nyligen börjat med kurser i denna metod.

Massagen sätter igång blodcirkulationen och gör att behandlingen upplevs som mindre mystisk, mer fysisk och seriös. Energidelen är den viktigaste och längsta delen av behandlingen. Man arbetar framförallt med energier i kroppen men i metoden ingår även behandling på energifältet runt kroppen.

När patientens energier balanseras och blockeringar i energiflödet släpper stimuleras kroppens egna läkande krafter. Stressrelaterande problem motverkas såväl mentalt som lokalt i kroppen.

Helande massage, mycket effektivt

En elev, Torill Karsstensen, som Hans demonstrerade på under kursen upplevde behandlingen som mycket skön och djupgående.

Direkt efter kursen började Torill använda denna metod på sina patienter. Alla som fick den helande massagen var nöjda och fick olika reaktioner. En av hennes patienter kände under behandlingen som en kraftfull ström i hela kroppen, en annan patient kände att det brände till i nacken och sedan blev nackmusklerna mycket avslappnade.

Torill Karstensen upplever helande massage som en av de mest effektiva behandlingar som hon jobbar med.

Stockholm
Nästa tillfälle 2019-10-04 Stockholm, Axelsons Institute
Från 6 000 SEK inkl moms
3 dagar