Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hitta motivation till ett hälsosammare liv!

 

Beteendevetaren Staffan Hultgren undervisar blivande friskvårdskonsulter på Axelsons i Motiverande samtal, ett samtal som skapar motivation till förändring.

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Han kommer att vara en av lärarna på Axelsons utbildning av Friskvårdskonsulter nästa år.
Under utbildningen får man lära sig allt från stresshantering och massage till kost- och näringslära, och under sin kurs kommer Staffan att lära ut grunderna i hur man samtalar om motivation. Man får med sig verktyg för hur man genomför ett Motiverande samtal, vars syfte är att uppnå motivation till beteendeförändring.

staffanhultgren

Staffan Hultgren

Staffans kurs bygger på principerna för Motivational interviewing (MI), utvecklade av William Richard Miller och Stephen Rollnick. Man får även lära sig grundläggande beteendevetenskapliga principer om hur människor kan ändra sina vanor, och man får en grundläggande kunskap i hur man ändrar vanor genom så kallad shaping, en förstärkning av nya vanor.

När man är yrkesverksam inom friskvård träffar man ofta på kunder som vill prata om att ändra livsstil och levnadsvanor. Kunskap om Motiverande samtal är i en sådan situation ett effektivt verktyg som kan bidra till personlig utveckling.
–  Det är ingen metod, utan egentligen ett empatiskt medmänskligt förhållningssätt till en annan människa som man möter i ett samtal. Hur man som samtalsledare är mot sin omgivning, där man respekterar grundläggande beteendevetenskapliga principer, till exempel att människor har en egen vilja att bestämma hur de vill ha det, förklarar Staffan.

Ett Motiverande samtal är ett möte mellan samtalsledaren och mottagaren, men också ett möte för mottagaren med sig själv. Det är tid att fundera över hur man har det och hur man skulle vilja ha det.
Sammanfattningar av mottagarens funderingar kan leda till nya perspektiv och eget beslut om förändring. Samtalsledarens uppgift är att agera detektiv och hjälpa mottagaren upptäcka den egna motivationen som man ofta har svårt att upptäcka på egen hand.

Signifikant för det här förhållningssättet är att man jobbar med reflektioner, enkla och komplexa reflektioner. Enkla reflektioner är ofta bekräftande, och görs genom upprepning, sammanfattning eller omformulering av vad som sagts.
Komplexa reflektioner driver samtalet framåt och kan väcka nya perspektiv, och då är samtalsledarens roll att leda samtalet på ett sådant sätt så att mottagaren får möjlighet att utforska sig själv och komma fram till ett beslut om förändring.

Motiverande samtal tar ofta upp konsekvenser, strategier och handlingar:
1  Konsekvenser – Om jag gör nåt, hur blir det då? Om jag inte gör nåt, hur blir det då?
2  Strategier – Hur gör jag för att få till en förändring?
3  Handlingar – Beslutstagande. Uppfattning om den egna förmågan att genomföra och klara av strategin som jag bestämt mig för.

Samtalsledarens empatiska förmåga kan vara helt avgörande för ett samtals framgång. Ger man empati får man ofta empati tillbaka; det ligger i vårt mänskliga beteende.
– Barn utvecklar samarbete genom att känna empati för varandra. Får vi empatiska signaler från samtalsledaren ökar chansen för samarbete, förklarar Staffan.

Ett Motiverande samtal är ingen rådgivning, då rådgivning ofta brukar handla om att argumentera. Här är det tvärtom, man samtalar förutsättningslöst. Därför är det viktigt att samtalsledaren är neutral och inte lägger några värderingar på det som sägs.
Här uttrycks inte att något är rätt eller fel. Personen får själv upptäcka hur han eller hon ser på sin verklighet. Samtalet blir till ett möte med dig själv, där du själv får bestämma hur du vill ha det.

iStock_000021747982_Small

Staffan undervisar i Motiverande samtal på GIH för personal inom skola, sjukvård och socialt arbete, och är även författare till boken Tid för samtal. Han berättar att många som lärt sig Motiverande samtal har haft stor nytta av det.
Många som jobbar med det får också en egen vinst med en lugnare tillvaro genom att prestationskraven minskar. Istället för att känna att man måste ändra på människor ger man dem förutsättningar att själva skapa förändringar. Det kan alltså bli större resultat av att göra mindre!

Staffans kurs på Axelsons utbildning för Friskvårdskonsulter består till stor del av träning av färdigheter inom Motiverande samtal, där eleverna får prova olika verktyg för samtal i olika situationer.
Man får träna sin skicklighet i att vara lyhörd för mottagarens behov, och var mottagaren befinner sig i olika stadier av intresse för att ändra något. Man får även träna på att hjälpa mottagaren utforska sin självtillit i betydelsen hur man uppfattar sin förmåga att klara av en uppgift.

Intervjun med Staffan avrundas med en reflektion om hur vi kan hitta vår motivation:
– Stanna upp i vardagen, skapa lite distans till din situation, och ta dig tid för reflektion. Fundera på hur du har det och hur du vill ha det. När du tar dig tid för reflektion låter du beslutet komma till dig.

Staffan ställer ofta den här frågan:
Om du skulle träffa dig själv om två år, vad skulle du då berätta att du har gjort?
 Ta dig tid att reflektera över den frågan!

Mer att läsa:
Tid för samtal, Liber 2013
www.mcsab.se
Axelsons utbildning till Friskvårdskonsult