Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hos Axelsons blir du PT med tydlig hälsoprofil

Axelsons PT-utbildning är utformad för dig som har ett brinnande intresse för träning, och som både vill hjälpa andra att prestera ännu bättre i sin träning och hjälpa de som är inaktiva att hitta motivationen.

Arbetet som personlig tränare gynnar såväl individen du jobbar med som samhället i stort. På individnivå blir personen friskare och mår bättre, och du som PT ser tydliga resultat av ditt arbete. Samtidigt tjänar samhället på bidraget till en bättre folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader.

Att jobba som personlig tränare innebär ett mycket stort ansvar. Vissa personer är villiga att mot betalning få hjälp med att träna mot en målsättning, det kan t.ex. vara att kunna genomföra en specifik tävling på elit- eller motionärsnivå, att bli av med sina ryggbesvär eller att gå ner några kilon i vikt. Det kan också vara så att en PT arbetar med att försöka få fysiskt inaktiva personer att bli mera aktiva, att just arbeta med beteendeförändringar, säger Kristjan Oddsson, lärare på Axelsons och som också varit med och utvecklat skolans PT-utbildning.

Kristjan Oddsson har arbetat som lärare på Axelsons sedan 1998, och undervisar bland annat i träningslära och idrottsmedicin. Han är även lärare på GIH i Stockholm sedan 1992. Kristjan är utbildad idrottslärare och leg. naprapat och har en magisterexamen i idrottsvetenskap.

 

kristjan_foto_anton_svedberg

Kristjan Oddsson, lärare på Axelsons PT-utbildning. Foto: Anton Svedberg.

 

Uppdaterad utbildning med mer anatomi och beteendevetenskap

Axelsons uppdaterar inför hösten 2017 sin yrkesutbildning ”Personlig Tränare med hälsoprofil”. Utbildningen kommer framåt att vara upplagd på åtta veckoslut (1 gång/månad), där de inledande blocken avhandlar rörelseapparatens anatomi (skelett, leder, ledband och muskler), parallellt med vad vi kallar ”tillämpad anatomi”, där eleverna lär sig grundläggande styrketräning i en träningslokal med anatomin som fokusområde.

Vi vill göra anatomin mera användarvänlig och dessutom integrerar vi beteendevetenskapliga perspektiv mera än tidigare.

Block 1-3 innehåller träning och anatomi. Block 4 handlar om konditionsträning och block 5 handlar om kost- och näringslära med perspektiv på fysisk aktivitet och träning. De sista blocken är mer inriktade på just personlig träning.

Vår ambitionsnivå avseende anatomiundervisningen är hög vilket gör att vi velat hitta nya pedagogiska alternativ för att eleverna ska kunna lära sig mycket på kort tid.

Utbildningen är dels till för personer som vill jobba med att få de inaktiva aktiva, det vill säga att motivera personer som tidigare inte rört på sig att börja motionera och bygga sig en hälsosammare livsstil. Men utbildningen är lika mycket utformad för den som vill fokusera på att jobba med elitidrottare och träna de som redan ligger på toppnivå, med att hjälpa dem att få ut ännu mer av sin träning.

 

Intresset för att anlita hjälp för träning ökar i samhället

Kristjan ser hur intresset för träning och att anlita hjälp har ökat på senare år och med det även antalet utbildade personliga tränare. Samtidigt ser han en risk med det stora myller av ”träningsexperter” i sociala medier som har dykt upp och som idag ger råd om vad de anser är ”bäst” när det gäller träningsråd, effekter av träning och kostförslag.

Jag ser en fara i att vem som helst idag har möjlighet att helt okritiskt utge sig vara träningsexpert på nätet. Jag tycker att man som ”träningskonsument”, eller kanske potentiell elev på en PT-utbildning, bör vinnlägga sig om att göra en ordentlig research innan man bestämmer sig vad man vill gå för kurs eller utbildning. För den som är intresserad av att utbilda sig är det viktigt att jämföra skolornas utbildningsinnehåll, undervisningstid, lärarkompetens och vilken litteratur som används. Har skolan egna lokaler? Finns det ett vetenskapligt förhållningssätt i utbildningens innehåll?

Kristjan tror att vi framåt kommer att se ännu större intresse för PT-branschen, särskilt i takt med att arbetsgivare i allt större grad börjar att satsa på deras medarbetares hälsa och välmående.

Jag kan tänka mig att företag i framtiden kan anställa eller ha avtal med personliga tränare för att personalen ska kunna motionera, kanske t.o.m. på arbetstid.

Axelsons elever är efterfrågade av branschen

Att det finns ett ökat behov av personliga tränare hos gym och anläggningar märks tydligt berättar Pauline Hegner, studierektor på Axelsons.

– Vi blir löpande kontaktade av företag som vill rekrytera våra elever då de vet att vi ger de kunskaper och verktyg som krävs för att bli en professionell personlig tränare. Våra elever har chans att få sitt första jobb redan under utbildningen.