Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hur är din relation till tyngdkraften?

Vilka anatomikunskaper använder Yogaläraren egentligen rent konkret i gruppundervisningen? Vilken kunskap kallar situationen på, och vilka anatomiska frågor väcks i verkligheten som yogalärare idag?

Inför höstens Yogalärarutbildning har vi ett nytt upplägg på anatomin, där vi vill navigera lite annorlunda än i de flesta generella anatomistudier och börja på golvnivå. Vår yogaanatomilärare Chrell Kemnitz har tidigare varit gästlärare på utbildningen men har nu hand om hela upplägget av anatomistudierna, som kombineras med praktiska yogaträningstimmar med Chrell där han omsätter teorin i praktik.

Hej Chrell! Berätta kort om hur du jobbar och din yrkesbakgrund.

– Jag arbetar som kroppsterapeutisk behandlare och yogalärare. Jag är en fast del av lärarteamet på en yogalärutbildning i Köpenhamn sedan 2011 och gästundervisar på Axelsons Yogalärarutbildning i Stockholm och Oslo sedan 2014. Det ska bli spännande att ha hand om hela anatomiämnet!
Som kroppsterapeut har jag lärt mig ett flertal tekniker men jobbar primärt med Strukturell Integrationsmassage, en bindvävsmetod som har sina rötter i Ida Rolfs arbete. Mina primära lärare har varit Sol Peterson och ett par av hans elever, ett par duktiga kvinnor i Köpenhamn. Jag arbetar utifrån en kroppsavläsning där jag tittar på hur klienterna står neutralt, hur deras förhållande till tyngdkraften reflekteras genom deras bindväv.

Chrell Kemnitz

Som 13-årig mötte jag en man som jag blev vän med när jag var ute och sålde tidningar, han var healer och ställde mig en massa bra frågor och fick mig att tänka på hur världen och jag själv var beskaffade.
Samtalen med honom fick mig att välja yoga som tillvalsämne i skolan. Jag var mycket aktiv rent sportsligt och fysiskt och hade som tolvåring varit dansk mästare i fäktning i min åldersklass. Influerad av yogan gick jag bort från tävlingssport och dök i stället ner i träningsformer som gav mig ökad inre förståelse av rörelse och energi. Jag tränade Qi Gong och Tai Chi och började studera Shiatsu som sjuttonårig, parallellt med cirkus och akrobatik.
Jag stod just på väg att åka till Ryssland för att fortsätta min cirkusutbildning som tjugoårig då jag skadade min ena armbåge allvarligt. Dels blev jag tvungen att titta på mina andra talanger och intressen eftersom skadan satte stopp för cirkusen just då, dels blev jag ännu mer intresserad av kroppens läkningsprocesser.
Jag hittade en djupgående utbildning i massageterapi med Strukturell Integration som grundläggande verktyg, och det har jag arbetat med sedan 1997. Jag har undervisat yoga för grupper sedan 2010, men har också haft yogans metodik med som redskap åt individer som komplement till behandlingarna sedan starten.
Huvudfokus i min yogaundervisning är att guida människor djupare i förståelsen av sig själv, genom en fördjupad upplevelse av sin rörelseapparat.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom yoga och ayurveda? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Hur menar du att man kan förstå sig själv genom att förstå rörelseapparaten?

– När jag avläser en klient ser jag på vilka strukturella obalanser som sträcker sig genom deras kroppsstruktur. Där utifrån försöker jag definiera vilka rörelsemönster som de rent vanemässigt sitter fast i, för att kunna öka medvetenheten och utforska och skapa en bättre strukturell balans i vardagen. När man kan bryta sådana mönster, får man möjlighet att uppleva sig själv mer fritt i förhållande till tyngdkraften.
Hur vi upplever oss själv rent känslomässigt, mentalt och socialt, avspeglas i vår hållning, rörelsemönster och kroppsspråk. Jag har ingen önskan om att definiera någon enligt några färdiga tolkningar eller begrepp, men att öppna en dörr till att förstå sig själv djupare genom sitt anatomiska uttryck.
När jag undervisar en grupp vill jag förmedla en upplevelse i eleverna kring hur de rör sig, för att sedan kunna bryta de mönster som behöver brytas. Det som skapar problem i en kropp är det vi gör ofta – och ofta det vi gör på autopilot. All förändring börjar med uppmärksamhet! Yogan ser jag som ett självläkande verktyg, med potential för att skapa mer harmonisk balans i kroppen, emotioner och tankar.

Vad är användbar anatomikunskap när man står på golvet med en grupp yogaelever?

– Det mest användbara är när den kunskapen man har kan sättas i förbindelse med det man ser i kropparna framför sig. Först och främst handlar det om att förstå hur – och att – kroppen hänger ihop. Hur varenda liten del hänger ihop med och påverkar resten av helheten.
Den primära anatomikunskapen handlar allra mest om att träna upp sin blick. Att kunna definiera vilka muskler och kroppsdelar som ska talas till, för att hitta mer öppenhet, avspänning och balans genom hela kroppens struktur.
Genom anatomisk förståelse får vi en större förståelse för vilken typ av problematiker folk kan komma med, och vilka individuella begränsningar som kan finnas i elevernas kroppar.
Det finns ingen målsättning om att bryta ner alla begränsningar – bara att lära känna dem, och att ge mer frihet och avspändhet i kroppen.  Som lärare kan man med sina ord och sin inställning skapa ett säkert rum att röra sig i, där det inte finns något mål man försöker tvinga eleverna fram till, men där var och en kan hitta en upplevelse av ökad frihet i sin egen kropp.

Vad kommer din anatomiundervisning för Yogalärareleverna att bestå i?

– Det jag har tänkt mig är att börja med är helt simpla ting som vad är och vad gör en muskel? Vad är och vad gör bindväven? Hur är skelettets delar placerade i relation till varandra, och hur fungerar en led?
Vi fokuserar på ett litet antal överordnade, stora muskler som skapar kroppens olika rörelser, och ett litet antal specifika muskler som relaterar direkt till att kunna upprätta ett sunt stabilitets- och rörelsemönster. Vi intresserar oss mest för helheten och det funktionella och satsar i första hand på att bara lära utantill det som är helt grundläggande.
Vi tittar på de vanligaste spänningsmönstren och hur de fortplantar sig genom kroppen, och studerar detaljerna med utgångspunkt i helheten. De muskler och annat som eleverna behöver kunna namnet och utseendet på, kommer jag att ge som förberedande hemläsning så att vi kan använda lektionstiden till att sätta det i relation till yogan.
Fötterna är också viktiga, de utgör fundamentet för väldigt mycket av det våra kroppar gör om dagarna, så de får en hel del uppmärksamhet. Vi kommer också att dyka in i andningens anatomi och relationen till hållningsmuskler och yogans viktiga princip bandhas som utgör vårt inre stöd.
En del av undervisningen kommer att bestå i att var och en får en individuell kroppsläsning medan de andra ser på. Det finns inget mer relevant studiematerial än levande, individuella människor! Kroppsläsningen ligger sedan till grund för att kunna göra ett specialanpassat program till sig själv – som samtidigt tjänar ett exempel på hur man kan tänka kring specialsydda program åt andra.
Sol Peterson refererade till en Feldenkreis-specialist då han ofta sa ”Om du vill ändra sättet du gör något på, behöver du först bli klar över vad det är du gör”. Detta ser jag som en grundsten i anatomin. Genom att förstå vad jag gör när jag rör mig och håller mig själv uppe, kan jag börja ändra på det, där det behövs. Genom att förstå delarna kan man lättare påverka helheten.

Utbilda dig till Yogalärare hos oss! Läs mer här.