Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Hur fungerar Zonterapi?

Arne Hamberg är en mycket erfaren zonterapeut med goda resultat vid sina behandlingar. Ändå är många aspekter av hur zonterapin fungerar, på ett teoretiskt plan, inte helt självklara för honom. Det tycker han bara är spännande.De av oss som inte fördjupat oss i elektricitet, förstår inte nödvändigtvis hur fenomenet fungerar rent fysiskt. Vi har lärt oss att acceptera att knappen kopplar på förbindelsen, att strömmen löper genom ledningen och lampan tänds – och eftersom lampan faktiskt tänds, accepterar vi förekomsten av elektricitet, även om vi inte förstår den.

Spännande att vi inte vet allt

Arne Hamberg, lärare på Axelsons utbildning till Zonterapeut, har arbetat med zonterapi i 20 år – med nöjda klienter som upplever att behandlingarna fungerar, som kommer tillbaka, som rekommenderar honom till sina vänner. Ledningarna funkar, lamporna tänds. Arne är en erfaren och duktig kropps-elektriker. Ändå är många aspekter av hur zonterapin fungerar, på ett teoretiskt plan, inte helt självklara för honom. Det tycker han bara är spännande.

 

Arne Hamberg

 

– Zonterapi är verkligen en fascinerande behandlingsform, säger Arne Hamberg. Vissa delar av zonterapin kan man klart koppla ihop med meridiansystemet som även akupunkturen bygger på, medan andra effekter inte direkt verkar följa meridianerna – och jag tänker ibland på att allt kanske inte heller är nervrespons.

Jag misstänker att flera olika system i kroppen aktiveras av och responderar på zonterapin. Jag reflekterar till exempel en del över sådant som cellernas kommunikation med varandra. Varje cell innehåller all information, och man upptäcker hela tiden nya saker omkring hur cellerna samverkar, funderar Arne.

Det finns många förklaringsmodeller kring zonterapi. Den förståelse som bygger på meridian- och nervsystemet är inte bara teorier utan väl etablerad kunskap – även om vi också vet att det finns mycket vi inte vet om det.

– Det tycker jag bara är bra! Så snart vi tror att vi vet allt om något, blir vi mindre öppna. Det är spännande att förstå, men det är inte det som avgör om en metod fungerar. Tyngdkraften fungerade utmärkt även innan människor förstod den och formulerade den i ord, konstaterar Arne.

Behandla kroppen genom foten

Zonterapi verkar via meridianernas energi

Meridiansystemet ligger till grund för både zonterapi, akupunktur och många andra grenar av den traditionella kinesiska medicinen.

– Meridianerna kan beskrivas som ett tågbanenät med olika stationer, med en elektrisk energi som pulserar. Det är ett elektriskt system, det som styr hjärtat är elektricitet, berättar han vidare. Meridiansystemet bär mycket av livskraften. När zonterapeuten trycker på de riktiga ”knapparna” på foten, som är lokaliserade längs meridianerna, ökar energiströmmen och stimulerar det område i kroppen som vi jobbar med.

En skicklig zonterapeut kan styra energiströmmen mer specifikt genom att till exempel avsiktligt dämpa eller stimulera flödet. Energiflödet gör att kroppen kan sätta igång sin självläkning.

 

 

– Vad det egentligen är som leder energin i meridianbanorna, är man inte helt klar över. Det har gjorts forskning där man till exempel visat meridiansystemet genom att belysa det med en kontrastvätska, och kunnat se att det är åtskilt från både lymfsystemet och blodkärlsystemet, berättar Arne (1).

Det finns teorier som pekar på att meridianernas energi transporteras genom fascian, och vissa teorier talar om hyaluronsyra som den fysiska bäraren av qi, livskraften. (2, 3, 4) Själva meridianbanorna är dock inte en egen fysisk struktur – de består av energin som pulserar igenom dem och när man är död finns de inte kvar att hitta i kroppen.

– Björn Nordenström var en svensk forskare, som också har bidragit med mycket forskning kring meridiansystemet, berättar Arne. (5) Han har skrivit flera böcker om ”the magnetic system” och är mycket känd i Kina, där han bland annat utvecklat ett behandlingssystem som bygger på plus- och minuspoler.

Björn Nordenström lever inte längre men hans son har fortsatt arbetet. Det är ganska lustigt att ett av de stora forskarnamnen inom området kommer från Sverige, ett land där energibaserad medicin fortfarande är misstänkliggjort.

– Förvisso har man inom svensk sjukvård börjat applicera vissa tekniker från akupunkturen, men det man använder sig av är baserat på en helt kort, praktisk utbildning jämfört med en komplett akupunkturutbildning som i Sverige tar 3-5 år, i Kina upp emot 10 år. Så, även om man i svensk sjukvård tagit in att akupunktur fungerar, har man inte seriöst fördjupat sig i kunskapen bakom, kommenterar Arne.

 

Zonterapi verkar via nervsystemet

Att zonterapi, akupunktur och akupressur fungerar via nervsystemet, är också ett känt och verifierat faktum. När vi stimulerar olika reflexområden, sker ett stimuli av nervbanorna, och genom trycket sänds strömimpulser upp genom ryggraden till centrala nervsystemet, varifrån endorfiner och liknande signalsubstanser friges ut i blodbanorna.

Blodkärlen utvidgas och blodgenomströmningen ökar, vilket i sin tur ökar både kroppens utrensande processer och tillförseln av syrerikt blod. Dessa reaktioner i sig ökar kroppens självläkande processer. Nerverna kan genom akupunktur påverkas i så hög grad, att akupunktur har kunnat användas som enda bedövning vid avancerad kirurgi – genom målinriktad stimulering av känselnerver.

– Reflexologi tycker jag är ett bättre namn än zonterapi, eftersom vi arbetar med reflexzoner. Olika reflexzoner korresponderar med olika organ, med olika delar av rörelseapparaten och så vidare, berättar Arne.

Vissa klienter kan känna förbindelsen direkt, när jag trycker på en punkt i foten som har förbindelse till armen, kan de känna det i armen. Det är inte så många som har en så konkret upplevelse, men en del, och det känns bra, säger Arne, det ger en känsla av få metoden ytterligare bekräftad.

Många gånger upplever jag att de som kommer med smärtor i bestämda områden av kroppen – ont i nacken, ont i ryggen, spänningshuvudvärk och så vidare, går därifrån med omedelbara resultat. Ibland släpper smärtorna genast, när jag stimulerat zonerna.

Trycket är en kraftfull igångsättare för kroppens eget system. Sett ur ett evolutionärt perspektiv, har vi inte alltid gått runt på asfalt i tjocka skosulor. När människor gick runt barfota eller i mockasiner utnyttjades spontant trycket från marken och energin från det levande underlaget.

Första gången på våren man går barfota på grus, kan man känna hur det skjuter strålar genom hela kroppen. Med zonterapi kan vi rikta den stimulans som tryck under fötterna ger oss, och göra effekten mer specifik. Det är ett sätt att utnyttja och förfina det som naturen gett oss.

 

Känslig som en koncertpianist

– Eleverna på zonterapeututbildningen lär sig ”läsa” foten, tyda det de känner, att märka om det är för mycket eller för lite energi och så vidare. Att bygga upp sin känslighet är en stor del av utbildningen, och man blir naturligtvis bättre ju mer man arbetar. Man blir som en koncertpianist med gehör för fotens toner, med tiden blir man mer och mer känslig för energi.

Det är fortfarande spännande att studera och läsa om ny forskning och så vidare, men jag känner inte att jag behöver det för att lita på att zonterapin fungerar – det har jag sett tillräckligt för att veta att det gör, säger Arne.

I Kina har man använt sig av energibaserad medicin i tusentals år och den håller än idag, även vid sidan av modern västerländsk medicin. Där är meridiansystemet lika accepterat som nervsystemet – att det fungerar betyder mer än om man kan mäta och väga det, avslutar han.

 

Läs mer om utbildningen till Zonterapeut / Reflexolog och anmäl dig här!

 

1:Acupuncture meridians and radiotracers

2: Review of Evidence Suggesting That the Fascia Network Could Be the Anatomical Basis for Acupoints and Meridians in the Human Body

3: Electrical Impedance of Acupuncture Meridians: The Relevance of Subcutaneous Collagenous Bands

4: Various stem cells in acupuncture meridians and points and their putative roles

5: Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine