Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Jani Kama Yoga – Camilla skapade en egen stil

Det finns många olika yogastilar, och efter att ha utbildat mig till yogalärare tyckte jag det behövdes en till – Jani Kama Yoga. Direkt översatt betyder det Yoga för Kvinnlig Sexualitet.

Ordet yoga härstammar från sanskrit ordet ”yuj”, vilket betyder förena. Först och främst förena den egna kroppen med det egna sinnet, och som en utveckling av det förena sitt eget medvetande med det universella medvetandet. Oavsett vad man anser om ett universellt medvetande rör vi oss idag mot en större förståelse om hur kroppen och sinnet påverkar varandra.  Här är yogan ett fantastiskt verktyg, som under årtusenden har hjälp människor med just detta; att hitta balans.

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Forskningsuppgift inspirerade

Då jag bestämt mig för att utbilda mig till yogalärare påbörjade jag det gedigna arbetet med att välja skola. Då jag hittade Axelsons yogalärarutbildning blev valet självklart. Jag ville inte nischa mig från början och gå en utbildning inriktad på en enda yogaform. Jag sökte en utbildning med vida ramar, där yogan får vara fri, mångfacetterad och utvecklande. Precis det fick jag på Axelsons. Utbildningen präglades av en uppmuntran att hitta sin egen yoga – med den anatomiska kunskapen i grunden – och använda dess redskap på det sätt som inspirerade oss personligen.

Under utbildningen hade vi en uppgift där vi skulle undersöka empirisk forskning kopplad till yoga. Jag valde att undersöka sambandet mellan yoga och sexualitet, då det alltid varit självklart för mig att det vi utvecklar inom yogan stöttar oss sexuellt. Detta resulterade i att jag då jag examinerades konstaterade att det behövdes ytterligare en yogaform på marknaden: Jani Kama Yoga. Direkt översatt från sanskrit betyder det Yoga för kvinnlig sexualitet.

Yogan är dynamisk och kommer alltid att fortsätta utvecklas med det samhälle den verkar i. Vad gäller just Jani Kama Yoga vill jag att det ska vara en motvikt till vår otroligt sexualiserade kultur, där framförallt kvinnokroppen och den kvinnliga sexualiteten behandlas som en handelsvara och vi översköljs med budskap om hur den kvinnliga kroppen ska se ut och fungera. Kvinnor i ett sådant samhälle kan inte undgå att påverkas, att stå oberörd är en nästan övermänsklig uppgift.

Programmet jag utvecklat är inspirerat och grundat på den empiriska forskningen, men också metoder för att generellt, fysiskt och mentalt frigöra blockeringar och stärka kroppen. Ett pass i Jani Kama Yoga är till formen nästan som vilket Hathapass som helst, medan fokus ligger på sexuella funktioner och sexuell energi. Ett pass innehåller mycket bäckenbotten- och core-träning, andningsövningar och meditation. Vi använder kroppslås, Bandhas, för att skapa större flöde i vårt energisystem, och under meditationen fokuserar vi på den sexuella energin i kroppen. Vinsterna är bland annat starkare bäckenbotten, ökad blodcirkulation, rakare hållning, ökad njutningsförmåga och verktyg för mental och fysisk träning.

Blir du nyfiken på vår Yogalärarutbildning ”utan stil”? Läs mer här!

Frågor som inspirerar undervisningen är bland annat vad vårt sexualiserade samhälle gör med kvinnans syn på sig själv och sitt eget värde, då sexualiteten är en så stor och integrerad del av det egna jaget. Vad får kvinnor för relation till sin kropp och sexualitet? Vad ger mest självkänsla, en relation byggd på acceptans, nyfikenhet och glädje eller en relation byggd på otillräcklighet, skuld och osäkerhet? Det är en fråga med ett självklart svar, men ändå lever många kvinnor med en sexualitet de knappt skapat själva och kanske inte tycker sig kunna påverka.

Här kommer Jani Kama Yoga in och undervisar kvinnan om sin kropp och sin sexualitet. Yogan ger möjlighet till reflektion och till att se en helhetsbild av sig själv.

En naturlig och stark kraft

Utgångspunkten för sexualitet inom Jani Kama Yoga är WHO:s definition som lyder:
”Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa; man, kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv.
Sexualitet är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet, den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och genom detta vår fysiska och psykiska hälsa.”

Vår sexualitet är alltså mycket mer än hur vi agerar i sänghalmen. Det handlar om en naturlig och stark kraft som påverkar oss i allt vi gör, från barnsben till ålderdom. Sexualiteten spelar en viktig roll i vårt känsloliv och i alla våra olika relationer. Senare forskning visar också att sexualiteten är av stor vikt för vår individuella hälsa, vilket WHO påpekar i sin definition.
Det är omöjligt att inte ha en relation till sin egen sexualitet, så se till att det är en sund relation!

Vill du veta mer? Gå in på www.reyoga.se