Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Kroppsterapeuternas sigill – en certifiering i tiden

–  Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har blivit den största aktören på friskvårdsmarknaden, och samlar olika parter inom branschen för att driva gemensamma agendor.

– Friskvårdsbranschen idag är inte reglerad, vilket ökar behovet på neutrala samtalspartners, säger Peter Feldt, generalsekreterare för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är Sveriges största förbund för friskvårdare med 4300 medlemmar. Att vara medlem i Kry är en kvalitetsstämpel som visar på att friskvårdaren har relevant utbildning.
– Det finns en styrka i att vara många. En gemensam röst mot politiker och andra beslutsfattare; en unison röst som kan driva friskvårdsfrågor framåt i samhället. Vi kan föra diskussioner med politiker om BOT-avdrag och sänkt moms på massage, men det krävs en enad front för att driva igenom större förändringar, förklarar Peter.
Peter Feldt är generalsekreterare för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund sedan 2011 men han utbildade sig själv till massör 1983 och är även legitimerad kiropraktor.
– Jag har jobbat med hälsa hela mitt liv. Jag har jobbat ute på företag, med ideella organisationer, bland annat på Riksidrottsförbundet. Som kiropraktor drev jag eget företag och vet vilken situation våra medlemmar befinner sig i dagligen. Jag vet vad det innebär att inte ha kollegor att prata med på rasterna, att stå och massera om kvällarna och att inte alltid kunna ta ut den lön man kanske önskat, menar Peter.

Peter Feldt, Generalsekreterare för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuternas sigill – ett certifikat på kvalitetssäkrad friskvård

Alla medlemmar i Kroppsterapeuterna får Kroppsterapeuternas sigill. Sigillet är ett certifikat som visar att medlemmen är välutbildad och därmed kvalitetssäkrad enligt förbundet. Att ha sigillet är även ett tecken på att medlemmen följer förbundets etiska regler för yrkesutövning samt innehar behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.
– Du kan sätta sigillet på väggen, hemsidan, nyhetsbrevet eller på dina produkter. Det är ett certifikat som visar dina kunder att du har gått en bra utbildning och att du har en bra försäkring, säger Peter.
– Kroppsterapeuternas sigill finns väl synligt på hemsidan och i mina lokaler. Det är en kvalitetsstämpel, säger Cecilia Lindblom Hilton, massageterapeut, näringsrådgivare och personlig tränare, Göteborg.

Cecilia Lindblom Hilton, massageterapeut, näringsrådgivare och personlig tränare, Göteborg. Foto: Anneli Hildonen

Både inom och utanför branschen är det känt att förbundet håller hög intagningsnivå.
– Under 17 år har vi granskat drygt 300 utbildningar. Vi har koll på marknaden och vet vilka vi kan släppa in som medlemmar i förbundet. Därför är vi också trygga med att rekommendera våra medlemmar till olika företag och organisationer, och att stå upp för dem i politiska sammanhang, menar Peter.
För den enskilda medlemmen i Kroppsterapeuternas yrkesförbund finns en mängd olika förmåner. Medlemmar erbjuds hjälp med sitt företagande, med marknadsföring och en mängd olika samarbetsavtal som till exempel onlinebokningssystemet från Bokadirekt.

Friskvård på företag – sigillet stöd vid upphandlingar

Allt fler företag och organisationer har idag insett fördelarna med att erbjuda företagsmassage och annan friskvård till sina medarbetare. Studier visar att friskvårdssatsningar bidrar till mer motiverade och friskare medarbetare. Däremot vet inte alla företag var de ska vända sig för att hitta en friskvårdare att anlita idag.
– Idag ser vi allt fler företag värna om sina medarbetares hälsa, och det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder friskvård på arbetsplatser över hela Sverige. Kroppsterapeuternas sigill är det certifikat du som arbetsgivare behöver för att känna dig säker på att dina medarbetare får kvalitetssäkrad friskvård, menar Peter.
Ett gott exempel på ett fruktsamt samarbete är när ICA och Curaapoteket promotade Kroppsterapeuternas medlemmar och behandlingar i sina ICA Maxi-butiker och sina apotek under Massagens Dag under en treårsperiod.
– Kroppsterapeuternas sigill gör att jag kan vara säker på att de terapeuter jag anställer är kvalitetssäkrade och har de kunskaper som krävs, berättar Stefan Neldrén, massageterapeut i Göteborg och medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Stefan Neldrén, massageterapeut, Göteborg. Foto: Anneli Hildonen

 

Tre nivåer på sigillet

Det går att fortsätta utbilda sig för att få en högre nivå på Kroppsterapeuternas sigill. Den som har kompetensutvecklat sig ytterligare har möjlighet att ansöka om ett sigill med två stjärnor.
– Vi rekommenderar våra medlemmar att kompetensutveckla sig så att man fortsätter att uppdatera sina kunskaper. Vi försöker uppmuntra medlemmar att lägga mer tid på att vidareutbilda sig, att fortsätta lära nytt och utveckla sig, säger Peter.
När man blir auktoriserad medlem får man sista sigillet, det med tre stjärnor. Då har man högre utbildning och kompetens inom sitt område.
– Det är också ett sätt för oss att säkerställa att marknaden fortsätter att utveckla sig. Som kroppsterapeut visar du samtidigt att du är villig att bli bättre både för din skull och för dina kunders skull, fortsätter Peter.

Samarbetet mellan Axelsons och Kroppsterapeuterna

– Som största förbund i branschen känns det helt naturligt att knyta banden med Axelsons, den största utbildaren i branschen. Tillsammans kan vi ta täten för att fortsätta utveckla branschen framåt, säger Peter.
Peter ställer sig positiv till att Axelsons nyligen valt att uppdatera sin massageutbildning och uppmuntrar även andra skolor att fortsätta utveckla sina utbildningar.
– Det är bra att Axelsons visar framfötterna, och vi vill fortsätta jobba tillsammans med skolan framåt för att säkerställa den absolut bästa friskvården för alla kunder. Det gör oss även som samlad part starkare när vi driver frågor om friskvårdens roll i samhället mot politiker och andra instanser, avslutar Peter.
Mer om Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och sigillet finns att läsa på: kroppsterapeuterna.se