Kursbestämmelser och villkor

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i formuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Efter genomförd bokning får du en bokningsbekräftelse via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart.

Anmälan är bindande.

Förkunskapskrav

  • Godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
  • Yrkesutbildningar: Slutförd gymnasieutbildning eller minst 18 år
  • Kortare kurser: Fyllda 16 år.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart. Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro. Axelsons förbehåller sig rätten att stänga av elev som inte följer skolans etiska regler eller på annat sätt befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

Kursmaterial

Kursmaterial kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

Ångerrätt/Avbokning

Du har enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59) 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit din anmälan. Efter att ångerrätten förfallit kan avbokning endast ske mot en avgift:

  • Vid avbokning/ombokning efter ångerrättens utgång men tidigare än 30 dagar före kurs-/utbildningsstart debiteras 10% av kursavgiften.
  • Vid avbokning/ombokning med 30 dagar eller mindre till kurs-/utbildningsstart debiteras hela kursavgiften.
  • Ångerrätten upphör att gälla vid kurs-/utbildningsstart.
  • För Onlinekurs gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59). Ångerrätten förbrukas vid registrering i kursportalen.
  • I den mån du köpt ett paketerbjudande debiteras kostnaden för påbörjad kurs/utbildning om du väljer att avboka dig innan start. 

Avbokning ska i första hand ske skriftligen från den e-postadress som uppgetts vid bokningstillfället till avboka@axelsons.se Avbokningen gäller från det datum den mottagits. Vi bekräftar alltid din avbokning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@axelsons.se , chatten på vår hemsida eller tel 08-54 54 59 00.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Institute omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

Axelsons Institute förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Eventuell frånvaro som t ex sjukdom samt underkända moment behöver tas igen/kompletteras. Detta sker i samråd med skolan och skall slutföras inom ett år.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,
tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Betalning

Utbildningar och Kurser förfaller till betalning 30 dagar innan utbildnings-/kursstart.

Om du har valt faktura som betalsätt skickas fakturan från Svea Ekonomi ca 60 dagar innan, och ska vara betald senast 30 dagar innan utbildnings-/kursstart. Önskar du få din faktura för att kunna betala tidigare är du välkommen att kontakta oss. Om du har valt att delbetala via Human Finans skickas faktura från Axelsons enligt ovan. Se instruktioner från Human Finans om hur du aktiverar ditt lån. Observera att du själv ansvarar för att slutföra din ansökan hos Human Finans.

Du kan välja att betala din kurs eller utbildning med följande alternativ:

Kort

Banköverföring

Swish

Faktura

Tillsammans med Human Finans kan du dela upp betalningen upp till 24 månader räntefritt. Max belopp är 70 000 kr.

Vill du ha en lägre månadsbetalning har du också möjligheten att dela upp din betalning på 36, 48, 60, 72 månader men då med ränta. Max. belopp är 100 000 kr.

Läs mer och räkna på din månadskostnad här

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Institute AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Institute jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Institute, Box 4210, 102 65 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Institute har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.

Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Institute och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.