Kursbestämmelser och villkor

KURSBESTÄMMELSER OCH VILLKOR

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart.

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

  • Godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
  • Yrkesutbildningar: Slutförd gymnasieutbildning eller minst 18 år
  • Kortare kurser: Fyllda 16 år.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart. Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro. Axelsons förbehåller sig rätten att stänga av elev som inte följer skolans etiska regler eller på annat sätt befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

 

Kursmaterial

Kursmaterial kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

Återbetalning

Återbetalning som uppfyller kraven enligt våra kursbestämmelser och villkor sker för utbildning inom 30 dagar och för kurs inom 14 dagar.

Ångerrätt

Med anledning av rådande samhällssituation har vi förlängt vår ordinarie ångerrätt (enl. distans- och hemförsäljningslagen 2005:59, 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälantill:

Utbildning – 30 dagar före utbildningsstart

Kurs – 14 dagar före kursstart

Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. Återbetalning för utbildning sker inom 30 dagar och för kurs inom 14 dagar.

Avbokning/ombokning

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart.

Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Eventuell frånvaro som t ex sjukdom samt underkända moment behöver tas igen/kompletteras. Detta sker i samråd med skolan och skall slutföras inom ett år.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,
tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Betalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi följande betalsätt när du anmäler dig till en av våra kurser/utbildningar :

Delbetalning

Tillsammans med Human Finans erbjuder vi dig som kund att dela upp betalningen upp till 24 månader räntefritt.Läs mer här

I samarbete med Klarna erbjuder vi följande betalsätt när du anmäler dig till en av våra kurser/utbildningar :

Kortbetalning – VISA & MasterCard

Direktbetalning – via internetbank

Faktura – 14 dagar

Delbetalning

Tillsammans med Klarna erbjuder vi dig som kund att dela upp betalningen upp till 12 månader räntefritt. Ansök och få svar direkt. Sedvanlig kreditprövning kommer att ske.

Mer information om Klarna och Klarnas betalsätt hittar du på: Klarna Checkout

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.

Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.