Kurs

Hälsoprofilbedömning (HPB)

Läs mer om kursen
Det finns ingen aktuell kurs för Hälsoprofilbedömning (HPB) just nu.
Det finns ingen aktuell kurs för Hälsoprofilbedömning (HPB) just nu.

Information om Hälsoprofilbedömning (HPB)

Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil

Hälsoprofilbedömning (HPB) genomförs i en hälsofrämjande anda i ett personligt möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare. Syftet är att bland annat skapa en insikt om hur livsstilen påverkar hälsan samt att hjälpa deltagaren att se sina möjligheter för att förbättra sin livsstil eller behålla en redan bra livsstil.

En Hälsoprofilbedömning (HPB) omfattar:

 • frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser
 • mätningar av längd, vikt, blodtryck och möjlighet att beräkna andelen kroppsfett
 • konditionstest på cykel
 • ett hälsofrämjande och motiverande samtal

På grupp- och organisationsnivå används Hälsoprofilbedömning för att strategiskt utveckla hälsa med nuläge, aktiviteter och uppföljning. Genom statistik i programvaran och med ekonomiska nyckeltal för sjukfrånvaro och frisknärvaro kan hälsoprojekt utvärderas. Varje år arbetar över tusen arbetsplatser med Hälsoprofilbedömning över hela landet.

Stor efterfrågan av HPB som används i många olika sammanhang

Hälsoprofilbedömning är en metod för att utveckla hälsa hos individ, grupp och organisation och används därför i många i olika sammanhang, till exempel av:

 • Personliga Tränare (PT), testledare och Friskvårdskonsulenter
 • Hälsopedagoger/hälsoutvecklare/hälsovägledare
 • Företagssköterskor, Sjukgymnaster och Massörer
 • Livsstilscoacher, Stressterapeuter, Beteendevetare

Det finns en under mer än 30 år upparbetad och omfattande efterfrågan av Hälsoprofilbedömningar från företag, organisationer, kommuner och landsting i hela Sverige. Många nyutbildade Hälsoprofilbedömare startar därför egna företag, andra är anställda på t.ex. hälsoföretag, gym och träningsanläggningar, företagshälsor, idrottsföreningar, livsstilsmottagningar, vårdcentraler med flera. Över 200 arbetsgivare inom hälsobranschen rekryterar kontinuerligt nya medarbetare som är utbildade Hälsoprofilbedömare.

Efter godkänd Hälsoprofilbedömning Grundkurs:

 • Är du Hälsoprofilbedömare (diplom erhålls) med behörighet att genomföra Hälsoprofilbedömningar.
 • Är du Testledare (diplom erhålls) med behörighet att genomföra Konditionstest på cykel både enligt det klassiska Åstrandtestet och det nya Ekblom Bak-testet.
 • Har du, med Hälsoprofilbedömning och Konditionstest på cykel, tjänster som kan användas helt fristående eller som komplement till ditt arbete som t ex Personlig Tränare, Friskvårdskonsulent, Massör etc.
 • Har du ytterligare kunskaper inom medicin, fysiologi, beteendevetenskap, hälsa & ekonomi samt en ökad förståelse för livsstil och hälsa i ett bredare perspektiv.
 • Kan du mäta blodtryck och midjeomfång, beräkna/mäta kroppssammansättning, genomföra konditionstest samt hälsofrämjande och motiverande samtal.
 • Kan du använda Hälsoprofilbedömning för att motivera deltagare till en hälsosam livsstil och följa upp förändringar.
 • Kan du använda Hälsoprofilbedömning på arbetsplatser för att strategiskt utveckla hälsa med nuläge, aktiviteter och uppföljning.
 • Kan du argumentera för att hälsosammare livsstil ger bättre ekonomi för individer och arbetsplatser.
 • Har du en merit på ditt CV.

 

Hälsoprofilbedömningens bakgrund och historik

Hälsoprofilbedömning är väl beprövad under mer än 40 år och tvärvetenskapligt förankrad inom medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

År 1976 presenterade upphovsmännen Gunnar Andersson och Sture Malmgren för första gången begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”. År 1979 genomfördes den första utbildningen och några år senare började också utbildning på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer. 1987 förankrades metoden tvärvetenskapligt genom två doktorsavhandlingar i medicin på Linköpings Universitet och redan 1988 utvecklades den första programvaran för Hälsoprofilbedömning.

Sedan 1979 har det genomförts tusentals kurser och utbildats tiotusentals Hälsoprofilbedömare. Varje år genomförs ca 70 kurser och totalt har det genomförts miljontals Hälsoprofilbedömningar i hälsoprojekt över hela Norden. Konceptet är översatt till engelska, finska och norska.

Kursupplägg HPB

 • Innan kursstart ska du genomföra e-learning motsvarande ca 7-9 timmar.
 • 3 lärarledda dagar
 • Hemuppgifter efteråt: genomföra minst 3 st egna HPB samt kommentera 1 av dessa samt e-learning motsvarande ca 1-2 timmar.
 • Sluttentamen via e-learning

 

Hälsoprofilbedömning utvecklas av HPI Health Profile Institute AB

HPI utvecklar metoder, programvaror och tjänster för hälsoutveckling av organisation, grupp och individ. Företaget utbildar och forskar också inom hälsa och friskvård. HPI arbetar tillsammans med företagshälsor, friskvårdsföretag, träningsanläggningar, försäkringsföretag, kommunhälsor och Landstingshälsor. Företaget utbildar även studenter på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer. HPI har verkat sedan mitten 1970-talet och är en av marknadens ledande aktörer.

Läs vår artikel: På rätt kurs med hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) genomförs i en hälsofrämjande anda i ett personligt möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare. Syftet är att bland annat skapa en insikt om hur livsstilen påverkar hälsan samt att hjälpa deltagaren att se sina möjligheter för att förbättra sin livsstil eller behålla en redan bra livsstil.

En Hälsoprofilbedömning (HPB) omfattar:

 • frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser
 • mätningar av längd, vikt, blodtryck och möjlighet att beräkna andelen kroppsfett
 • konditionstest på cykel
 • ett hälsofrämjande och motiverande samtal

På grupp- och organisationsnivå används Hälsoprofilbedömning för att strategiskt utveckla hälsa med nuläge, aktiviteter och uppföljning. Genom statistik i programvaran och med ekonomiska nyckeltal för sjukfrånvaro och frisknärvaro kan hälsoprojekt utvärderas. Varje år arbetar över tusen arbetsplatser med Hälsoprofilbedömning över hela landet.

Stor efterfrågan av HPB som används i många olika sammanhang

Hälsoprofilbedömning är en metod för att utveckla hälsa hos individ, grupp och organisation och används därför i många i olika sammanhang, till exempel av:

 • Personliga Tränare (PT), testledare och Friskvårdskonsulenter
 • Hälsopedagoger/hälsoutvecklare/hälsovägledare
 • Företagssköterskor, Sjukgymnaster och Massörer
 • Livsstilscoacher, Stressterapeuter, Beteendevetare

Det finns en under mer än 30 år upparbetad och omfattande efterfrågan av Hälsoprofilbedömningar från företag, organisationer, kommuner och landsting i hela Sverige. Många nyutbildade Hälsoprofilbedömare startar därför egna företag, andra är anställda på t.ex. hälsoföretag, gym och träningsanläggningar, företagshälsor, idrottsföreningar, livsstilsmottagningar, vårdcentraler med flera. Över 200 arbetsgivare inom hälsobranschen rekryterar kontinuerligt nya medarbetare som är utbildade Hälsoprofilbedömare.

Efter godkänd Hälsoprofilbedömning Grundkurs:

 • Är du Hälsoprofilbedömare (diplom erhålls) med behörighet att genomföra Hälsoprofilbedömningar.
 • Är du Testledare (diplom erhålls) med behörighet att genomföra Konditionstest på cykel både enligt det klassiska Åstrandtestet och det nya Ekblom Bak-testet.
 • Har du, med Hälsoprofilbedömning och Konditionstest på cykel, tjänster som kan användas helt fristående eller som komplement till ditt arbete som t ex Personlig Tränare, Friskvårdskonsulent, Massör etc.
 • Har du ytterligare kunskaper inom medicin, fysiologi, beteendevetenskap, hälsa & ekonomi samt en ökad förståelse för livsstil och hälsa i ett bredare perspektiv.
 • Kan du mäta blodtryck och midjeomfång, beräkna/mäta kroppssammansättning, genomföra konditionstest samt hälsofrämjande och motiverande samtal.
 • Kan du använda Hälsoprofilbedömning för att motivera deltagare till en hälsosam livsstil och följa upp förändringar.
 • Kan du använda Hälsoprofilbedömning på arbetsplatser för att strategiskt utveckla hälsa med nuläge, aktiviteter och uppföljning.
 • Kan du argumentera för att hälsosammare livsstil ger bättre ekonomi för individer och arbetsplatser.
 • Har du en merit på ditt CV.

 

Hälsoprofilbedömningens bakgrund och historik

Hälsoprofilbedömning är väl beprövad under mer än 40 år och tvärvetenskapligt förankrad inom medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

År 1976 presenterade upphovsmännen Gunnar Andersson och Sture Malmgren för första gången begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”. År 1979 genomfördes den första utbildningen och några år senare började också utbildning på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer. 1987 förankrades metoden tvärvetenskapligt genom två doktorsavhandlingar i medicin på Linköpings Universitet och redan 1988 utvecklades den första programvaran för Hälsoprofilbedömning.

Sedan 1979 har det genomförts tusentals kurser och utbildats tiotusentals Hälsoprofilbedömare. Varje år genomförs ca 70 kurser och totalt har det genomförts miljontals Hälsoprofilbedömningar i hälsoprojekt över hela Norden. Konceptet är översatt till engelska, finska och norska.

Kursupplägg HPB

 • Innan kursstart ska du genomföra e-learning motsvarande ca 7-9 timmar.
 • 3 lärarledda dagar
 • Hemuppgifter efteråt: genomföra minst 3 st egna HPB samt kommentera 1 av dessa samt e-learning motsvarande ca 1-2 timmar.
 • Sluttentamen via e-learning

 

Hälsoprofilbedömning utvecklas av HPI Health Profile Institute AB

HPI utvecklar metoder, programvaror och tjänster för hälsoutveckling av organisation, grupp och individ. Företaget utbildar och forskar också inom hälsa och friskvård. HPI arbetar tillsammans med företagshälsor, friskvårdsföretag, träningsanläggningar, försäkringsföretag, kommunhälsor och Landstingshälsor. Företaget utbildar även studenter på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer. HPI har verkat sedan mitten 1970-talet och är en av marknadens ledande aktörer.

Läs vår artikel: På rätt kurs med hälsoprofilbedömning

Övrig info

Erbjudande!

För elever i pågående utbildning till Personlig tränare (PT), Massageterapeut, Friskvårdskonsult samt Kost & Näringsrådgivare vid Axelsons har du en fantastisk möjlighet att genomgå Hälsoprofilbedömning Grundkurs och utbilda dig till Hälsoprofilbedömare. Ordinarie pris för Hälsoprofilbedömning Grundkurs är 19 995 kr. Som elev på Axelsons betalar du bara 5900 kr! Då ingår dessutom 1 års fri tillgång till Plustoo med möjlighet att göra 10 HPB och 10 konditionstester, värde 4650 kr. Det totala värdet på erbjudandet är 31 990 kr.

Erbjudandet gäller under tiden som du studerar på Axelsons.

  Länk till sidan:

Behöver du hjälp?

Fält med * måste fyllas i

Relaterad läsning

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart. 

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Betalning

Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart och två veckor före kursstart. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Du kan välja att betala till pg(ocr) 415 39 04-0 eller pg 70 09 13-7 eller bg 761-9802. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller det OCR-nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart.

Vid betalning från utlandet, betala enligt följande:

NORDEA BANK SVERIGE

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE8730000000018721070709

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Se även Delbetala din utbildning för finansieringsmöjligheter.

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

Avbokning/ ombokning

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än en månad före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.

Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.
Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Jag samtycker till att mina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Betalningsvillkor

• Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
• I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
• När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
• Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.
• OBS! Använd OCR-numret som finns angivet i anmälningsbekräftelsen.Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.


Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Laddar...
Kan vi hjälpa dig?
close slider
Fält med * måste fyllas iKan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan eller ring till oss på
08-54 54 5900

Vilken ort gäller det