Utbildning

Ekologisk Kost & Näringsrådgivare

Läs mer om utbildningen
Nästa utbildning planeras: hösten 2019

Information om Ekologisk Kost & Näringsrådgivare

Mat som medicin

Ekologisk Kost & Näringsrådgivare är en yrkesutbildning inom näringslära, näringsfysiologi, idrottsnutrition och mat som medicin för en friskare framtid. Den riktar sig till dig som vill arbeta seriöst och målinriktat med fokus på matens värde och individuella livsstilsprogram för såväl unga som gamla, idrottare som inaktiva, personer med viktproblem, olika levnadssjukdomar eller de som mår bra men vill ta hand om sin hälsa på bästa sätt för en frisk framtid.

Efter utbildningen kommer du att arbeta både som Ekologisk Kostrådgivare och Näringsrådgivare med kunskap inom mat som medicin, ökad prestationsförmåga i träningssammanhang och näring för bättre mental hälsa. Du kommer även ha kunskaper i mat- och viktrådgivning, både för viktuppgång eller viktnedgång. (Obs! inga bantningsdieter) utan mat i balans ger vikt i balans.

 

Utbildningens innehåll:

 • Stor vikt läggs vid hur man med enkla medel kan göra sin kost mer näringsrik och sund. OBS! Inga dieter förekommer i utbildningen, individanpassad mat ger en bestående friskare framtid.
 • Du får lära dig näringslärans och näringsfysiologins grunder genom både teoretisk och praktisk undervisning. Du kommer att arbeta med en Nutrimeter som är ett speciellt framtaget frågeformulär som visar mat- tränings- stress och sömnprofilen. Det är ett mycket viktigt verktyg för att kunna ge klienten den bästa rådgivningen när det gäller mat och träning.
 • Du kommer att hjälpa klienten med individuellt anpassade livsstilsprogram.
 • Du kommer att kunna förmedla kunskap genom föreläsning, texter och olika matutställningar.
 • Matlagning i eget kök efter givna recept ingår i utbildningen.
 • Du får hälsosamma och inspirerande recept som du delger dina klienter. Allt från frukostrecept, mellanmål, utrensande drinkar, soppor, middagar, sunda efterrätter till träningsmat. Recepten är näringstäta och ger lång mättnadstid. Vissa av recepten är kcal- kolhydrat- fett och proteinberäknade.
 • Stor vikt läggs vid ekologisk, närproducerad mat.
 • ”Mat i balans Vikt i balans”, hur du kan ge råd för att normalisera vikten utan olika dieter oavsett om det är under- eller övervikt.

Distansutbildningens omfattning och upplägg:

Utbildningen pågår under hösten 2019.

Du startar utbildningen med 4 dagar  och avslutar den med 2 dagar på Axelsons, Gästrikegatan 10 i Stockholm.

Däremellan är det studier på distans med följande hemuppgifter: Redovisning av två klientfall utifrån Nutrimetern med kost och näringsrådgivning och receptförslag. Du ska göra en föreläsning motsvarande 10–15 minuters framförande samt analysera 2 artiklar, till exempel en uppmärksammad studie eller en uppmärksammad diskussion inom nutritionen i massmedia. Föreläsningen redovisas via mejl.

Förutom lärarledda lektioner (42 timmar) beräknas cirka 250–300 timmars självstudier beroende på dina förkunskaper inklusive matlagning i eget kök.

Utbildningen riktar sig till:

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom hälso- och friskvårdsområdet som till exempel företagshälsovård, friskvårdsansvarig, näringsterapeut eller sjuksköterska. Utbildningen passar också som kompetensutveckling för kockar, hälsopedagoger, friskvårdsterapeuter, coacher, personliga tränare, sjukgymnaster, massörer, hudvårdsterapeuter och andra yrkesgrupper. Du kan även gå utbildningen enbart för din egen skull.

Utbildningen är ett samarbete mellan Axelsons och Many Ways AB. Huvudlärare är Louise Nilsgard, näringsterapeut.

Ekologisk Kost & Näringsrådgivare är en yrkesutbildning inom näringslära, näringsfysiologi, idrottsnutrition och mat som medicin för en friskare framtid. Den riktar sig till dig som vill arbeta seriöst och målinriktat med fokus på matens värde och individuella livsstilsprogram för såväl unga som gamla, idrottare som inaktiva, personer med viktproblem, olika levnadssjukdomar eller de som mår bra men vill ta hand om sin hälsa på bästa sätt för en frisk framtid.

Efter utbildningen kommer du att arbeta både som Ekologisk Kostrådgivare och Näringsrådgivare med kunskap inom mat som medicin, ökad prestationsförmåga i träningssammanhang och näring för bättre mental hälsa. Du kommer även ha kunskaper i mat- och viktrådgivning, både för viktuppgång eller viktnedgång. (Obs! inga bantningsdieter) utan mat i balans ger vikt i balans.

 

Utbildningens innehåll:

 • Stor vikt läggs vid hur man med enkla medel kan göra sin kost mer näringsrik och sund. OBS! Inga dieter förekommer i utbildningen, individanpassad mat ger en bestående friskare framtid.
 • Du får lära dig näringslärans och näringsfysiologins grunder genom både teoretisk och praktisk undervisning. Du kommer att arbeta med en Nutrimeter som är ett speciellt framtaget frågeformulär som visar mat- tränings- stress och sömnprofilen. Det är ett mycket viktigt verktyg för att kunna ge klienten den bästa rådgivningen när det gäller mat och träning.
 • Du kommer att hjälpa klienten med individuellt anpassade livsstilsprogram.
 • Du kommer att kunna förmedla kunskap genom föreläsning, texter och olika matutställningar.
 • Matlagning i eget kök efter givna recept ingår i utbildningen.
 • Du får hälsosamma och inspirerande recept som du delger dina klienter. Allt från frukostrecept, mellanmål, utrensande drinkar, soppor, middagar, sunda efterrätter till träningsmat. Recepten är näringstäta och ger lång mättnadstid. Vissa av recepten är kcal- kolhydrat- fett och proteinberäknade.
 • Stor vikt läggs vid ekologisk, närproducerad mat.
 • ”Mat i balans Vikt i balans”, hur du kan ge råd för att normalisera vikten utan olika dieter oavsett om det är under- eller övervikt.

Distansutbildningens omfattning och upplägg:

Utbildningen pågår under hösten 2019.

Du startar utbildningen med 4 dagar  och avslutar den med 2 dagar på Axelsons, Gästrikegatan 10 i Stockholm.

Däremellan är det studier på distans med följande hemuppgifter: Redovisning av två klientfall utifrån Nutrimetern med kost och näringsrådgivning och receptförslag. Du ska göra en föreläsning motsvarande 10–15 minuters framförande samt analysera 2 artiklar, till exempel en uppmärksammad studie eller en uppmärksammad diskussion inom nutritionen i massmedia. Föreläsningen redovisas via mejl.

Förutom lärarledda lektioner (42 timmar) beräknas cirka 250–300 timmars självstudier beroende på dina förkunskaper inklusive matlagning i eget kök.

Utbildningen riktar sig till:

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom hälso- och friskvårdsområdet som till exempel företagshälsovård, friskvårdsansvarig, näringsterapeut eller sjuksköterska. Utbildningen passar också som kompetensutveckling för kockar, hälsopedagoger, friskvårdsterapeuter, coacher, personliga tränare, sjukgymnaster, massörer, hudvårdsterapeuter och andra yrkesgrupper. Du kan även gå utbildningen enbart för din egen skull.

Utbildningen är ett samarbete mellan Axelsons och Many Ways AB. Huvudlärare är Louise Nilsgard, näringsterapeut.

  Länk till sidan:

Behöver du hjälp?

Fält med * måste fyllas i

Relaterad läsning

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart. 

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Betalning

Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart och två veckor före kursstart. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Du kan välja att betala till pg(ocr) 415 39 04-0 eller pg 70 09 13-7 eller bg 761-9802. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller det OCR-nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart.

Vid betalning från utlandet, betala enligt följande:

NORDEA BANK SVERIGE

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE8730000000018721070709

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Se även Delbetala din utbildning för finansieringsmöjligheter.

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

Avbokning/ ombokning

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än en månad före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.

Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.
Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Jag samtycker till att mina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Betalningsvillkor

• Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
• I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
• När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
• Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.
• OBS! Använd OCR-numret som finns angivet i anmälningsbekräftelsen.Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.


Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Laddar...
Kan vi hjälpa dig?
close slider
Fält med * måste fyllas iKan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan eller ring till oss på
08-54 54 5900

Vilken ort gäller det