Kurs

Bindvävsmassage

Läs mer om kursen

Anmälan till Bindvävsmassage

 • Lediga platser: Ja
 • Datum: 3-5 samt 17-19 maj.
 • Pris: kr + kr i moms. Totalt kr

Information om Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar.

Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.

Bindvävsmassage kan användas som:

 • Idrottsmassage
 • Cirkulationsmassage
 • Nervmassage
 • Ledmassage

Vid idrottsskador och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som att “kostymen är för trång”. Det spänner och “drar” i vävnaden när man rör sig.

Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett kraftfullt sätt.

Exempel på tillstånd där man framgångsrikt behandlar med bindvävsmassage:

 • Senfästesinflammationer
 • Ledproblem
 • Fibromyalgi
 • Idrottsskador
 • Ärrbildningar efter operationer eller skador/brännskador
 • Kramptillstånd
 • Cirkulationsproblem

Kroppsläsning är ett viktigt instrument vid bindvävsmassage likväl som patientens sjukdomshistoria – varje behandlingsupplägg är unikt och personligt. Bindvävsmassage får aldrig upplevas smärtsamt, då är den fel utförd.

Inom bindvävsmassagen börjar man arbeta  centralt – nära nervernas utträde från ryggraden, för att påverka det arteriella blodflödet och därefter  arbeta   utåt/ nedåt/ uppåt.

Bindvävsförtätningar leder ALLTID till försämrad cirkulation sämre rörelseförmåga och därmed energibrist (trötthet). Bindvävsmassage är en nervterapi och får aldrig upplevas smärtsam.

Axelsons erbjuder en utbildning i den klassiska traditionella tekniken inom bindvävsmassage såsom den ursprungligen utarbetades. Utbildningen delas upp i 3 steg där du efter första steget kan börja använda metoden. Många massörer vidareutbildar sig till bindvävsmassörer för att kunna ge mer omfattande behandlingar.

Kursinnehåll grundkurs

Grundkursen är en fördjupande  kurs för alla terapeuter – att läsa kroppen och förstå anatomiska sammanhang på ett annat sätt. Du får lära dig de flesta grepp vi har på bålen och buken vilket är en grundförutsättning för vidare behandling. Vidare ingår höftbehandling och skulderbladsbehandling samt utjämningsdrag på bröstkorgen. Även en del specialdrag ingår.

Grundkursen är 36 timmar varav ca 6 timmar teori om bindvävens funktioner, hur bindvävsförtätningar uppkommer, handens teknik, behandlingsreaktioner och hur vi ska förstå de olika reaktionerna som kan uppstå. En dags praktik under sakkunnig handledning ingår.

Efter grundkursen kan du börja arbeta direkt och ge behandlingar, enbart  bindvävsbehandlingar eller  i kombination med svensk klassisk massage.

Intyg ges efter godkänd kurs.

Kursinnehåll fortsättningskurs (Planeras till våren 2019)

I fortsättningskursen lär du dig att behandla lederna specifikt, det är runt lederna det finns mycket bindväv i form av ledband, ledkapslar och senor. Dessa förtätas vid muskelspänningar liksom all annan bindväv. Nack-  axel- axelleds- armbågs- lår/knäbehandling går vi igenom samt därmed tillhörande sjukdomstillstånd.

Du kommer att ge lärarledda patientbehandlingar under kursens gång. Kroppsläsning ingår alltid och vi samtalar mycket om de reaktioner som kan uppstå och hur vi ska tolka dem för att kunna göra bästa tänkbara behandlingsupplägg för patienten. Varje behandling är skräddarsydd och alla kroppar reagerar olika. Vi påverkar det autonoma nervsystemet vilket gör att alla patienter reagerar olika.

Fortsättningskursen är på 40 timmar – teori varvat med praktik.

Intyg ges efter godkänd kurs.

Kursinnehåll avancerad kurs

Här pratar vi om sjukdomar och behandlingsupplägg vid olika sjukdomar. Specialdrag för olika tillstånd såsom ansikts- hand- fotbehandling samt astmabehandlingar går vi noggrant igenom. Fotens och handens olika sjukdomar går vi igenom teoretiskt och greppen övas praktiskt.

I den avancerade bindvävsmassagekursen utför vi mer kroppsläsning – att läsa var det finns förtätningar och förstå hur muskler arbetar under huden och vad huden kan tala om för oss är av stor vikt för vara behandlingsupplägg. Kroppsläsning är ett fantastiskt verktyg att ha med sig i all manuell terapi då all fysisk och psykisk aktivitet förändrar bindväven.

Den avancerade kursen är på 30 timmar.

Efter de 3 godkända kurserna  får du diplom.

Bindvävsmassage är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar.

Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.

Bindvävsmassage kan användas som:

 • Idrottsmassage
 • Cirkulationsmassage
 • Nervmassage
 • Ledmassage

Vid idrottsskador och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som att “kostymen är för trång”. Det spänner och “drar” i vävnaden när man rör sig.

Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett kraftfullt sätt.

Exempel på tillstånd där man framgångsrikt behandlar med bindvävsmassage:

 • Senfästesinflammationer
 • Ledproblem
 • Fibromyalgi
 • Idrottsskador
 • Ärrbildningar efter operationer eller skador/brännskador
 • Kramptillstånd
 • Cirkulationsproblem

Kroppsläsning är ett viktigt instrument vid bindvävsmassage likväl som patientens sjukdomshistoria – varje behandlingsupplägg är unikt och personligt. Bindvävsmassage får aldrig upplevas smärtsamt, då är den fel utförd.

Inom bindvävsmassagen börjar man arbeta  centralt – nära nervernas utträde från ryggraden, för att påverka det arteriella blodflödet och därefter  arbeta   utåt/ nedåt/ uppåt.

Bindvävsförtätningar leder ALLTID till försämrad cirkulation sämre rörelseförmåga och därmed energibrist (trötthet). Bindvävsmassage är en nervterapi och får aldrig upplevas smärtsam.

Axelsons erbjuder en utbildning i den klassiska traditionella tekniken inom bindvävsmassage såsom den ursprungligen utarbetades. Utbildningen delas upp i 3 steg där du efter första steget kan börja använda metoden. Många massörer vidareutbildar sig till bindvävsmassörer för att kunna ge mer omfattande behandlingar.

Kursinnehåll grundkurs

Grundkursen är en fördjupande  kurs för alla terapeuter – att läsa kroppen och förstå anatomiska sammanhang på ett annat sätt. Du får lära dig de flesta grepp vi har på bålen och buken vilket är en grundförutsättning för vidare behandling. Vidare ingår höftbehandling och skulderbladsbehandling samt utjämningsdrag på bröstkorgen. Även en del specialdrag ingår.

Grundkursen är 36 timmar varav ca 6 timmar teori om bindvävens funktioner, hur bindvävsförtätningar uppkommer, handens teknik, behandlingsreaktioner och hur vi ska förstå de olika reaktionerna som kan uppstå. En dags praktik under sakkunnig handledning ingår.

Efter grundkursen kan du börja arbeta direkt och ge behandlingar, enbart  bindvävsbehandlingar eller  i kombination med svensk klassisk massage.

Intyg ges efter godkänd kurs.

Kursinnehåll fortsättningskurs (Planeras till våren 2019)

I fortsättningskursen lär du dig att behandla lederna specifikt, det är runt lederna det finns mycket bindväv i form av ledband, ledkapslar och senor. Dessa förtätas vid muskelspänningar liksom all annan bindväv. Nack-  axel- axelleds- armbågs- lår/knäbehandling går vi igenom samt därmed tillhörande sjukdomstillstånd.

Du kommer att ge lärarledda patientbehandlingar under kursens gång. Kroppsläsning ingår alltid och vi samtalar mycket om de reaktioner som kan uppstå och hur vi ska tolka dem för att kunna göra bästa tänkbara behandlingsupplägg för patienten. Varje behandling är skräddarsydd och alla kroppar reagerar olika. Vi påverkar det autonoma nervsystemet vilket gör att alla patienter reagerar olika.

Fortsättningskursen är på 40 timmar – teori varvat med praktik.

Intyg ges efter godkänd kurs.

Kursinnehåll avancerad kurs

Här pratar vi om sjukdomar och behandlingsupplägg vid olika sjukdomar. Specialdrag för olika tillstånd såsom ansikts- hand- fotbehandling samt astmabehandlingar går vi noggrant igenom. Fotens och handens olika sjukdomar går vi igenom teoretiskt och greppen övas praktiskt.

I den avancerade bindvävsmassagekursen utför vi mer kroppsläsning – att läsa var det finns förtätningar och förstå hur muskler arbetar under huden och vad huden kan tala om för oss är av stor vikt för vara behandlingsupplägg. Kroppsläsning är ett fantastiskt verktyg att ha med sig i all manuell terapi då all fysisk och psykisk aktivitet förändrar bindväven.

Den avancerade kursen är på 30 timmar.

Efter de 3 godkända kurserna  får du diplom.

  Länk till sidan:

Behöver du hjälp?

Fält med * måste fyllas i

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före kursstart. 

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Betalning

Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart och två veckor före kursstart. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden. Du kan välja att betala till pg(ocr) 415 39 04-0 eller pg 70 09 13-7 eller bg 761-9802. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller det OCR-nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart.

Vid betalning från utlandet, betala enligt följande:

NORDEA BANK SVERIGE

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE8730000000018721070709

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Se även Delbetala din utbildning för finansieringsmöjligheter.

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.

All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften. 

Avbokning/ ombokning

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än en månad före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.

Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons Gymnastiska Institut omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.

Ändringar

AGI förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, diplom och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor,

tel 08-54 54 59 00, email: info@axelsons.se.

Ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Villkor och personuppgiftshantering

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.
Genom att godkänna Axelsons villkor och personuppgiftshantering samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Jag samtycker till att mina person- och adressuppgifter får användas av Axelsons Gymnastiska Institut och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning.

Axelsons Gymnastiska Institut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av Axelsons Gymnastiska Institut AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos Axelsons Gymnastiska Institut har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.Betalningsvillkor

• Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
• I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
• När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
• Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.
• OBS! Använd OCR-numret som finns angivet i anmälningsbekräftelsen.Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-54 54 59 00 eller info@axelsons.se. Du kan även skicka ett brev till Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, 113 82 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.


Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Laddar...
Kan vi hjälpa dig?
close slider
Fält med * måste fyllas iKan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan eller ring till oss på
08-54 54 5900

Vilken ort gäller det