Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Förkroppsligad anatomi ger fördjupad självkännedom

Leo Peppas är övertygad om att yoga kan fungera som ett stöd i vardagen och för att förstå sig själv bättre. I november och februari kommer han att hålla två workshops i förkroppsligad anatomi på Axelsons.

Leo Peppas är rörelseterapeut, kroppsterapeut och yogalärare som har vigt de senaste 30 åren åt att förstå hur kroppsmedvetenhet och rörelseprinciper hänger ihop. Idag undervisar han i förkroppsligad anatomi – en helhetssyn som ser på människokroppen ur ett mer holistiskt perspektiv.
– Allt jag lär ut på yogamattan kan relateras till det som sker i vår vardag. Förkroppsligad anatomi är något vi alla upplever dagligen i våra kroppar, menar Leo.
Läs mer: Anmäl dig till Leo Peppas kurser 9, 10-11 februari 2018 här.
Om anatomi kan liknas vid information, så är förkroppsligad anatomi ett samspel mellan information och erfarenheter. Det handlar om processen kring att hantera det som sker både i våra kroppar och i våra liv, i vår relation till oss själva och till andra, menar Leo.
– En anledning till att jag håller i den här kursen är för att den rör vid något som jag själv saknade i min egen yoga- och kroppsterapiutbildning. Förståelsen för hur allting hänger ihop.
Leos kurser riktar sig till för yogalärare, massageterapeuter, personliga tränare, dansare, pilatesinstruktörer och kroppsterapeuter. Han menar att förkroppsligad anatomi bör ses som en pågående lärandeprocess, och något som vi får större förståelse för genom våra liv. Under kursen lär han ut hur vi kan lära oss att anamma ett mer holistiskt tankesätt på kroppen.

Leo Peppas håller i två workshops i Embodied Anatomy på Axelsons i november 2017 och februari 2018.

 

Tänk bortom information och se till processen

Leo menar att det i yoga och kroppsterapier är både en frihet och utmaning att kunna jobba mer holistiskt än i traditionell medicin och vetenskap.
– Yoga har alltid handlat om en process. Det handlar om att navigera i en subjektiv värld av erfarenheter på ett sätt som traditionell vetenskap ofta missar att röra vid. Vi borde inte behöva ha västerländska, vetenskapliga bevis och förklaringar på allt. Jag märker att det idag ibland kan vara en utmaning att låta yoga och ayurveda stå för sig själva.
Leo trycker på vikten av att lyfta yogans roll ytterligare i dagens samhälle, och ta bättre tillvara på den historiska påverkan och vägledning yoga skänkt genom tiderna. Men det är också viktigt att förstå att yogan har påverkats av vårt moderna samhälle, både i väst och i Indien.
– En grundläggande fråga som många lärare ställs inför är huruvida vi bör ge våra elever vad de behöver, eller vad de vill ha. Att bara ge människor vad de vill ha är ofta en enkel och kortsiktig lösning, men som yogalärare och kroppsterapeuter handlar det snarare om att se på svaret som en livslång process. Det är det förhållningssättet som bör läras ut.
Förkroppsligad anatomi är inte det enkla svaret, men det handlar om hur vi som människor lär oss att hantera information, menar Leo. Det handlar om hur det är att vara människa. Inom förkroppsligad anatomi lär vi oss att uppskatta våra erfarenheter ur ett mer österländskt perspektiv, snarare än ett linjärt.

Att anamma ett mer österländskt perspektiv på våra kroppar, och på livet

– Ett österländskt perspektiv kanske ger oss mer utrymme att vara mänskliga och att bygga relationer med andra människor, samtidigt som vi kanske inte får de självklara svaren vi är vana vid från linjärt tänkande. Det handlar om att vara närvarande snarare än att lära oss att bli experter på något som ska lösas. Det handlar om tillit.
I takt med att vetenskapen och läran om anatomi utvecklas är det ibland också svårt att säga vad som är rätt och fel inom ett traditionellt, västerländskt tankesätt. Men inom den förkroppsligade anatomin finns inga rätt eller fel.
– Att lära oss att orientera, lyssna till och bearbeta våra erfarenheter är en färdighet som fortsätter att utvecklas hela livet. Därför är det också viktigt att tänka bortom bara ren anatomi och förstå hur det hänger ihop med hela människan, på flera plan.
En nyckeltanke inom yoga är att kunna anonymisera sig själv och släppa taget, för att se sig själv och ens syn på världen på nytt. Men det är en hel vetenskap i sig, eftersom hur vi lever våra liv lämnar ett avtryck både på våra kroppar och våra erfarenheter.
– Våra erfarenheter påverkar oss på flera plan, både mentalt och fysiskt. Hur vi står upp idag påverkas av hur vi stod upp de första 15 åren av våra liv. Det har blivit en del av vårt skeletts arkitektur. Det är bara ett exempel på hur varje kropp påverkas av dess historia.
– Yoga är ett bra sätt för oss att bredda våra perspektiv och tänka bortom oss själva och våra erfarenheter. Det är även på det sättet som yoga kan stötta olika grupper, där vi kan skapa en större förståelse för varandra genom att lyssna mer öppet utan att påverkas av våra egna värderingar och erfarenheter.

En workshop för kroppsterapeuter, tränare och yogalärare

Leo Peppas workshop är en introduktion till förkroppsligad anatomi och hur det tankesättet kan användas av kroppsterapeuter, tränare och yogalärare. Det är en färdighet som handlar om att se information runtomkring oss som en process, och något som inte går att lära sig bara av att läsa en bok. Kursen baseras på Leo Peppas 30-åriga erfarenhet som yogalärare och kroppsterapeut.
Kunskaperna som fås under kursen kan appliceras på de yogapositioner du lär ut, eller den typ av kroppsterapeutisk behandling du ger. Men kursen kommer även att ge dig en större förståelse av din vardag dina relationer till andra människor, menar Leo.

Läs mer om kurserna Leo kommer att ge i förkroppsligad anatomi på Axelsons i november och februari. Den 25-26 november hålls workshopen Embodied anatomy with Leo Peppas – Taking root to fly och den 10-11 februari hålls workshoppen Embodied anatomy with Leo Peppas – Body image Body Schema.