Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Licensierad Personlig LivsTränare – framtidens yrke?

 

En helt ny unik utbildning erbjuds exklusivt för PT utbildade hos Axelsons!

 

 

I samarbete med den mentala träningens fader Lars-Eric Uneståhl kommer snart Axelsons elever få möjlighet att utbilda sig till Personliga Livstränare, ett helhetskoncept för personligt ”livsstöd” som är det första i sitt slag i hela världen.

2017 blir ett spännande år för Axelsons elever då den nya utbildningen till Personlig Livstränare (PLT) startar för första gången. Axelsons, Lars-Eric Uneståhl och SIU-Scandinavian International University (den internationella delen av  SLH – Skandinaviska Ledarhögskolan) samarbetar, och erbjuder denna årslånga utbildning enbart för personliga tränare utbildade hos Axelsons. Efter PLT-utbildningen är idén att man ska vara en allt-i-allo, en samtalspartner, en livscoach, en relationsterapeut, en hälsoutvecklare, en vän för livet; listan kan göras lång.

 

unestahl

Lars-Eric Uneståhl

 

 

Som en husläkare för mental träning och utveckling

Det var ganska vanligt förr i tiden att man hade en och samma husdoktor nästan hela livet ut. Denne blev som en vän till familjen, någon man hade en personlig relation till.

Tanken växte fram hos Lars-Eric att en mental tränare och en coach inte bara ska vara en person man vänder sig till bara när man har problem, utan någon man träffar vecka efter vecka och som arbetar med personlig utveckling genom mental träning. Ur den tanken föddes idén till PLT, ett yrke som innebär att man ska tjäna som en sorts livslång mental rådgivare åt en annan människa.

Som PLT kombinerar man rådgivning och coaching. Med hjälp av coachingen hittar klienten sina egna svar på alla de områden där den bästa lösningen och de bästa utvägarna finns inom oss. Som tränare måste jag också kunna ge råd på de områden där tränaren har mer kunskap och erfarenheter än klienten. Som PT vet man till exempel hur man jobbar med fysisk träning, så man kan styra och stödja träningsprocessen både genom rådgivning, feedback och motivationshöjande åtgärder.

En PLT kan inte vara expert på allt, därför har man också ett nätverk med andra experter och specialister som man kan rådfråga. Precis som min personlige ”allmänläkare” vid behov kontaktar specialister är tanken att det mesta i livet ska kunna förmedlas genom PLT.

 

En helt ny typ av utbildning

Detta medför naturligtvis mycket höga krav på en PLT. Man ska ha eller utveckla en personlighet med hög social kompetens och hög etik, en person man kan lita på till 100%, en person som blir min vän och förtrogne under lång tid, förhoppningsvis livet ut.

Detta fordrar också en annan typ av utbildning än den traditionella, där tonvikten har legat på kunskapsutveckling. Denna finns naturligtvis också med i PLT-utbildningen, framför allt genom de tio helgträffarna hos Axelsons.  Exempel på teman under dessa träffar är Fysisk och Mental livvaktsutbildning, Utvecklingshypnos, Relationsutveckling, Social och emotionell kompetensträning, Påverkans Psykologi med mera.

Utbildningen innehåller dock mycket mer än ”Livskunskap”. En ännu viktigare del blir Livskompetensträningen.  Uneståhl tror nämligen att orsaken till det låga sambandet mellan framgång i skolan (högskolan) och Framgång i Livet beror på att skolframgång definierats som ”redovisat vetande”, medan framgång i livet har att göra med ”Livskompetens” – hur man klarar de livssituationer man möter.

 

iStock_000077091459_Medium

 

 

Kunskap är inte detsamma som kompetens

När Uneståhl tog tjänstledigt från universitetet och startade den privata högskolan ”Skandinaviska Ledarhögskolan” var därför ett av målen att föra ihop Lärandet och Livet genom:

ATT LÄRA  –  i/om/för/från/hela  –  LIVET. (Uneståhls Läropyramid)

Många tror fortfarande att kunskap är detsamma som kompetens, men det är det inte. Man kan läsa tio böcker om kondition men det betyder inte att man själv får bra kondition för det. Det finns många exempel på människor som är mycket kunniga men inte kompetenta. Kunskap är naturligtvis viktigt att ha med under PLT-utbildningen, men ännu viktigare blir att föra över kunskapen till kompetens genom det Uneståhl kallar ”PÖTT-principen”: Praktik-Övning-Träning och Tillämpning.

Det är det som ger Kompetens och det är det man kommer att ägna sig åt mellan de tio träffarna. Det är här man får omsätta ”livsprinciperna” till ”Livskompetens”, så att man lär in och automatiserar det tänkesätt, de inre bilder, de känslor och de handlingar som leder till att man fungerar bra i livets alla situationer, samtidigt som man också mår bra.

 

Kvalificerad utbildning med personlig grund

Lars-Eric kommer själv att hålla i ungefär halva utbildningen, och resten kommer hållas av en rad experter på varje område. Antalet deltagare till PLT-utbildningen begränsas till 24, så att ”lärgrupper” och personliga relationer kan skapas mellan alla inblandade.

Den allra första utbildningen av sitt slag kommer alltså att ta sin början i höst hos Axelsons i Stockholm, med planer på att erbjuda den en gång om året. Utbildningen ställer höga krav på deltagarna, både vad gäller kompetens, förkunskaper, engagemang och tidigare utbildning. Det finns en lista över förhandskrav i form av Mental Träning (PUMT), Coaching, Life Coaching och Stress Manager.

De personer som saknar relevanta utbildningar har möjlighet att skaffa sig dessa via SLH under våren till 20% rabatterat pris. Eventuellt kommer en extra Stress Manager att anordnas just för Axelsons.

 

Mental träning ett fundament

En viktig del av en PLT:s metodarsenal består av den mentala träningen. Den skapades på 60-talet av Lars-Eric som utvecklade de praktiska träningsprogrammen tillsammans med ett tiotal landslag och OS trupperna 1976 och 1980.

Nästa område blev skolan (första försöken 1976), och på 1980-talet utvecklades mentala träningsprogram för hälsan och för arbetslivet. Av de 100 största svenska företagen har över hälften använt sig av mental träning.

Från 1990 har ett nytt och populärt tillämpnings-område varit Personlig utveckling genom Mental Träning (PUMT) och Ledarutveckling (PIL-Personligt och Inre Ledarskap)

PLT-utbildningen bygger i hög utsträckning på det Uneståhl kallar Utvecklings- eller Excellens-modellen. Han arbetar för att den ska ersätta det han kallar K-modellen, där K-står för Kliniska, Kritiska, Klago- och Klander-modellen, vilket fortfarande är den vanliga modellen i vårt samhälle. Det är också den som varit den förhärskande inom psykologin.

 

Efter tolv års erfarenhet av att sitta i den internationella styrelsen för idrottspsykologi ISSP (1980-talet) upplevde Lars-Eric att man borde ersätta ”Shrink” – Psykologi med ”Stretch” (Mental Träning) och startade därför ISMTE –International Society for Mental Training and Excellens, som har världskongresser vart fjärde år. Nästa kongress blir 2019 i Sverige, och då kommer förhoppningsvis ett stort antal PLT att delta.

I Uneståhls Läropyramid bestod sista delen av 3L – Det Livslånga lärandet. Detta blir en viktig uppgift för PTL med tanke på att Livets tre faser ofta brukar bli 1. Utveckling (Ungdomsåren), Upprepning (Arbetsåren) och Avveckling (Efter pensioneringen.)

 

PLT ett stöd till klienternas självcoaching

En viktig uppgift för PLT blir att lära sin klient att coacha sig själv och få daglig tillgång till den mentala träningen. Efter det kan PLT fortsätta som ett livslångt stöd i denna självgående process.

Detta att få den mentala träningen att bli varje människas egendom vill Lars-Eric också sprida till andra länder. Längst har han kommit i Irak där han och den mentala tränaren Abdullah Tawfik i nära samarbete med den kurdiska regeringen översatt böcker och träningsprogram, och där man under 2015 nått ut till alla med ett introduktionsprogram och ett program mot oro, rädsla och ångest. Inte minst viktigt med tanke på ISIS. Projektet, som involverar många läkare, psykologer, lärare och socialarbetare, har namnet ”Mental Training for Peace – From Inner Peace to Outer Peace”.

 

 

 

Uneståhl prisad för att ha skapat nytt yrke

Lars-Eric blev för några år sedan av tidningen Chef utsedd som en av de 50 personer som mest har påverkat svenskt samhällsliv under de senaste 50 åren. Huvudorsaken till denna utmärkelse var att han hade skapat ett nytt yrke: ”Licensierad Mental Tränare”. Detta yrke finns fortfarande bara i Sverige, men Lars-Eric blir under 2016 färdig med den första kullen av internationella tränare som representerar elva andra länder.

På samma sätt blir PLT ett nytt yrke som i början bara finns i Sverige. Lars-Eric har dock redan nu skyddat det internationella namnet ”Licensed Personal Life Trainer”, vilket kan öppna upp en intressant internationell arbetsmarknad för de som väljer att hoppa på denna nya utbildning.