Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Massage mot depression och oro

 

De studier som gjorts hittills visar att massage kan ersätta eller komplettera läkemedel, beroende på vilken typ av depression man har och hur allvarlig den är.

Massage är mycket mer än bara avslappnande beröring. Till exempel kan den hjälpa till att lindra depression och oro. Än har forskningen inte pågått så länge på området, och man vet fortfarande inte exakt hur massage fungerar när det gäller att lindra psykologiska besvär som depression och oro. Det man säkert vet är att massage minskar produktionen av stresshormonerna kortisol och noradrenalin, och ökar halterna av må bra-hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin.

En enda massagebehandling minskade stresshormon signifikant

En undersökning där man ville ta reda på vilken effekt en enskild behandling med klassisk massage har utfördes vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 2010. 53 vuxna friska personer delades upp slumpmässigt så att 29 personer fick 45 minuters massage medan de övriga 24 bara fick lätt beröring. Blodprover togs strax före och högst en timme efter behandlingarna.
Det visade sig att en enda massagebehandling kunde ge mätbara förändringar av kroppens biokemi. Gruppen som fick klassisk massage hade mycket lägre nivåer av stresshormonet kortisol i både blod och saliv.
Enligt forskningsorganisationen Touch Research Institute vid universitetet i Miami, som gjort flera undersökningar av massagens inverkan på depression, kan det också finnas en psykologisk faktor som bidrar, förutom att den parasympatiska delen av autonoma nervsystemet stimuleras av massagen.

Vill du också hjälpa människor med massage? Gå en massageutbildning eller massagekurs på Axelsons!

Hjärnvågorna påverkas i positiv riktning

I en genomgång av olika massagestudier skriver forskaren Tiffany Field, professor i pediatrik och psykiatri och chef för Touch Research Institute, att deprimerade ofta har mer elektrisk aktivitet på höger sida än vänster sida i hjärnans främre delar när man gör ett EEG-test.
Sådan högerdominerad aktivitet kopplas till negativa känslor, nedstämdhet och osocialt beteende. Men efter en kortare massagebehandling har flera studier kunnat visa att EEG-aktiviteten växlar från höger till vänster sida, både hos deprimerade tonåringar och vuxna.

woman with a seizure disorder after a head injury having an EEG

Andra förändringar efter massagen är en ökning av hjärnans deltavågor – de vågor som produceras när vi sover djupt, lugnare hjärtrytm, lägre blodtryck och ökad aktivitet i vagusnerven, som annars är låg hos deprimerade.
Tiffany Field observerar att vagusnerven, förutom att vara en del av det lugnande, parasympatiska nervsystemet, även stimulerar ansikts- och röstmusklerna. Hon menar att den livlöshet som ofta finns i ansiktsuttryck och röstintonation hos deprimerade skulle kunna förklaras av den låga aktiviteten i vagusnerven.

Blodcirkulationen i hjärnan ökar

Med röntgenmetoden fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) har man sett att klassisk massage ökar blodflödet i flera av de delar i hjärnan som brukar vara påverkade vid både depression och stress, bland annat amygdala och hypotalamus. Det tyder på att massage hjälper till att reglera tre olika områden: aktiviteten i det autonoma nervsystemet, signalerna från hypotalamus som talar om att kortisol ska utsöndras och det limbiska systemet som ibland kallas för känslohjärnan.

Metastudier bekräftar massage som möjlig behandlingsform

Det har gjorts flera granskningar av massagestudier. Forskaren Wen-Hsuan Hou och hans kollegor tittade på 17 randomiserade och kontrollerade massagestudier som gjorts av totalt 786 patienter. Fyra av studierna jämförde massageterapi med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling medan tretton av studierna jämförde massage för depression med en alternativ behandling som vila eller avslappningsterapi.
Flera olika metoder användes för att utvärdera depressionsnivåerna i studierna och varje studie rangordnades efter kvalitet. Sammantaget visade genomgången att massage är en potentiell behandling som bidrar till att lindra symtomen på depression.

Babymassage för bättre anknytning till barnet hjälper även mot förlossningsdepression

Anledningen till att Tiffany Fields forskningsintresse för massage väcktes var när hon masserade sin dotter som fötts för tidigt. När hon såg vilken lugnande effekt det hade började hon studera massage på för tidigt födda.
Idag vet man att mammor som ger sina nyfödda barn massage får en bättre relation till barnet, men också att massagen förbättrar mammans tillstånd om hon är deprimerad. Den australiska välgörenhetsorganisationen IAIM som verkar för alla barns bästa berättar om Louise, en nybliven mamma som nyligen genomgått en besvärlig andra förlossning.
Sex veckor efter nedkomsten var hon så deprimerad att hon planerade att lämna sin familj. Lyckligtvis pratade hon med sin läkare som remitterade henne till babymassageprogrammet First Touch.
”Det var fantastiskt”, berättar Louise på IAIM:s hemsida. ”Min son älskade det och massagen lugnade honom. Jag vet inte om han känt av mina känslor tidigare, men nu blev det en definitiv förändring mellan oss.”

Baby-and-mother-000025802164_Medium

 

Ännu fler och bättre effekter om mamman också får massage

Ännu större kan effekten bli om mamman själv också får massage, helst både före och efter förlossningen. Tiffany Field och kollegor lät gravida med allvarlig depression få massage två gånger i veckan i tolv veckor. Kvinnornas kortisolhalt sjönk markant och risken minskade både för dålig fostertillväxt, för tidig födsel och låg födelsevikt. Dessutom var risken för depression efter förlossningen klart lägre hos kvinnorna som fått massage under graviditeten.
En koreansk studie av 70 kvinnor med förlossningsdepression visade att fotmassage minskade både kortisolhalt, upplevd trötthet och nedstämdhet avsevärt hos de 35 kvinnor som fick massage. Forskarna konstaterade därför att massage är en effektiv behandling för att behandla förlossningsdepression.

Stabilare humör med förbättrad sömn

Eftersom massage också kan bidra till förbättrad sömnkvalitet är det lätt att föreställa sig att detta i sig kan ge ett stabilare humör. Inte minst med tanke på den rapport som kom tidigare i år från en grupp danska forskare som upptäckt att deprimerade verkar bli mycket bättre när de får återställa sitt sömnmönster. Försökspersonerna fick i detta fall vara vakna varannan natt i en vecka. Den enkla åtgärden ledde till att sömnen normaliserades ,och över hälften av de 30 försökspersonerna blev helt återställda.

Önskvärt med forskande massageterapeuter

Som vi ser har massage stort värde vid depression, trots att behandlingen inte får samma uppmärksamhet som psykoterapi och läkemedelsbehandling. Och som forskaren Tiffany Fields säger till tidningen Massage Magazine är massage inte bara en trevlig behandling som känns bra, utan en behandling som fungerar. Den fungerar eftersom den påverkar hela kroppens funktioner till det bättre.
Det Tiffany Field önskar är att fler massageterapeuter utbildar sig till forskare så att massagen kan studeras som en kompletterande behandling på många olika områden som neurovetenskap, psykologi och biologi.
–  Det finns inte ett enda sjukdomstillstånd som vi tittat på, inklusive cancer, som inte haft en positiv respons på massage, säger hon i Massage Magazine.

Missa inte vår artikel om vad är hot stone massage är bra för där vi djupdyker i fördelarna med hot stone massage.

Referenser om du vill fördjupa dig:
Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. Hyatsville, MD: National Center for Health Statistics; 2008.
Massage therapy research review. Complement Ther Clin Pract. 2014 Nov;20(4):224-9
Hou, W.H., Chiang, P.T., Hsu, T.Y., Chiu, S.Y., Yen, Y.C. (2010). Treatment effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. J Clin Psychiatry. 71(7):894-901.
Field T, et al Pregnancy massage reduces prematurity, low birthweight and postpartum depression. Infant Behav Dev. 2009 Dec;32(4):454-60.
Rapaport MH1, Schettler P, Breese C. J Altern Complement Med. A preliminary study of the effects of a single session of Swedish massage on hypothalamic-pituitary-adrenal and immune function in normal individuals. 2010 Oct;16(10):1079-88
Choi MS1, Lee EJ2. Effects of Foot-Reflexology Massage on Fatigue, Stress and Postpartum Depression in Postpartum Women. J Korean Acad Nurs. 2015 Aug;45(4):587-94.
Martiny K1, Refsgaard E2, Lund V2, Lunde M2, Thougaard B3, Lindberg L2, Bech P2. Maintained superiority of chronotherapeutics vs. exercise in a 20-week randomized follow-up trial in major depression. Acta Psychiatr Scand. 2015 Jun;131(6):446-57.