Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Massage sparar pengar och onödig smärta

Det finns många sätt att lindra rygg- och nackvärk, men alltfler har under senare år börjat vända sig till manuella och komplementära terapeuter för hjälp.

Vi som arbetar med manuella terapier träffar dagligen personer som söker hjälp för värk i muskler och leder. Ofta är det med akuta smärtor som ryggskott och nackspärr patienterna kommer för att de vill ha snabb hjälp och inte orkar vänta på tid till vårdcentralen.

Läkemedel kan ge biverkningar och ökad smärta på sikt

Det händer också allt oftare att personer med fleråriga besvär söker hjälp att hitta varaktiga lösningar, för att återfå funktion och kunna trappa ner på smärtlindrande läkemedel. Konventionell vård som läkemedel används i stor utsträckning, tyvärr med begränsad framgång i att på sikt hjälpa personer med kronisk ryggvärk.

Vi vet till exempel att starka läkemedel ibland kan vara mycket bra på att snabbt lindra smärta. Men paradoxalt nog kan långvarig användning av sådana mediciner ge ökade smärtor på sikt, förutom många andra biverkningar. Majoriteten av alla de som lider av ryggvärk behöver inte opereras eller läggas in på sjukhus. Vad återstår då, kan man fråga sig.

iStock_000063428737_Medium

Massage och andra manuella terapier hjälper kroppen fungera bättre

Det finns många olika strategier för att lindra rygg- och nackvärk. Allt fler patienter har under senare år börjat vända sig till manuella och komplementära terapeuter för hjälp. Några av de vanligaste terapierna är muskelbehandlande massage, ledinriktad ryggmanipulation och akupunktur.
Utöver att lindra smärta har dessa terapier även ett gemensamt fokus på att återställa kroppens funktionsförmåga. Det finns många patienter som kan vittna om hur de efter bara några få behandlingar kan röra sig på ett sätt som de på grund av smärtan inte har kunnat göra på kanske flera år. Detta är i sig en faktor som kan bidra till ökad livskvalitet och sannolikt även ha betydelse för både arbete, privatliv och social samvaro.

Nyfiken på att gå en massage utbildning? Läs mer på vår sida axelsons.se/massage. Där hittar du alla våra utbildningar inom massage såväl som massagekurser för dig som vill testa på!

Metastudie om manuella terapiers effekt

För att ta reda på vilka av dessa komplementära terapier som har bäst effekt vid långvarig ryggvärk sammanställde en forskargrupp i USA de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen om effektivitet, säkerhet och kostnader som publicerats i internationella forskningsrapporter. Sammanställningen visade att massage kan vara effektivt mot ihållande ryggsmärtor, medan ryggmanipulation har mindre inverkan – ungefär samma som många konventionella behandlingar. Effekten av akupunktur var något oklar.
Alla dessa behandlingsmetoder framstår som säkra för patienterna, med få biverkningar. Forskningsfynd tyder även på att massage, i högre grad än akupunktur eller ryggmanipulation, kan minska kostnaderna för vård efter en inledande behandlingsperiod. Nyligen presenterade även kanadensiska forskare en vetenskaplig rapport som visar att terapeutisk massage kan minska smärta och förbättra rörelsefunktion vid subakut och kronisk nackvärk.

Starka motiv för integrerad vård

Integreringen av massage i vården av rygg- och nackvärk verkar därför mycket lovande. I Sverige borde detta även ligga i linje med den svenska lagen om valfrihet (LOV) och principen inom evidensbaserad vård att patienten, i dialog med sin vårdgivare, har rätt att vara delaktig i beslut som rör dennes vård. Framtiden ser ljus ut – för patienter och massageterapeuter!

Källor:

J Bodyw Mov Ther.16(3):300-25; Ann Intern Med.138(11):898-906; Lag (2008:962) om valfrihetssystem, SFS nr 2008:962; sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard.


Tobias Sundberg är Med dr. med klinisk bakgrund inom manuell medicin och fysisk träning. Han forskar själv inom hälso- och sjukvården med speciellt intresse för manuell och integrativ medicin.