Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Massageloggen hjälper till att utveckla branschen

Massageloggen är ett nytt digitalt verktyg som hjälper massageterapeuter att logga sina kunder, att lära av sina behandlingar – och som samtidigt samlar statistik kring hur branschen i stort ser ut.

 

Projektet är ett samarbete mellan Kroppsterapeuterna och Axelsons med syfte att gagna svensk friskvård, genom att skapa större förståelse för hur i synnerhet massageterapeuter jobbar idag och vilka typer av problem de oftast behandlar.
– Vi lever i en digital värld och det är viktigt att även vår bransch anpassar sig. Massageloggen är ett test vi gör tillsammans med Axelsons för att ta fram en ny standard för att hjälpa våra medlemmar och framtida massageterapeuter att få bättre översikt över branschen och människors behov av behandlingar, berättar Peter Feldt, generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Massageloggen nås via hemsidan massageloggen.se och fungerar genom att massageterapeuter svarar på fem snabba frågor om varje kund de behandlar. Det är väldigt grundläggande information som handlar om personens ålder, vem det är som betalar för behandlingen (om personen gör det privat, via friskvårdsbidrag eller annat) och även om varför personen har sökt behandlingen.
– Alla personuppgifter från kunderna i verktyget är helt anonyma, och verktyget följer så klart GDPR-lagstiftningen, säger Peter.
– Utifrån svaren på de här frågorna får vi statistik som kan sammanfattas för att analysera branschen idag. Det är jättespännande att kunna se och lära oss mer kring varför folk söker massagebehandlingar; om det till exempel är för värk i ländryggen eller om det är kopplat till stress. Den information är något som varje massageterapeut också kan ha nytta av och utveckla sina färdigheter runt, menar Pauline Hegner, studierektor på Axelsons.

Med massageloggen.se kan massageterapeuter enkelt logga sina kunder och ta del av statistik från sina egna och andras behandlingar.

Information veckovis via mail
På sikt kommer varje enskild massageterapeut som använder Massageloggen att få ta del av statistik veckovis via mail kring de egna kunderna. Det går då även att jämföra sina egna kunders profiler med branschen i stort för att förstå hur ens profiler skiljer sig från genomsnittet.
– Tidigare har vi bara kunnat gissa, men nu får vi in faktiskt statistik vi kan använda oss av och lära oss från. Nu kommer vi kunna veta om det är vanligare att kunder ber om behandlande eller avslappnande massage, eller vilka typer av krämpor som människor oftast söker massage för. Det är värdefull information att ha med i Kroppsterapeuternas lobbyarbete hos politiker och beslutsfattare när det gäller BOT-avdraget då det är sådana här underlag de bland annat frågar efter, säger Peter.
Massageloggen har tagits fram under våren, och under testperioden som löper fram till sista augusti är det Axelsons nuvarande eller tidigare massageelever samt Kroppsterapeuternas massageterapeuter som är inbjudna att testa. Därefter kommer resultaten att utvärderas för att verktyget ska kunna göras ännu bättre.
– Det är bra att Axelsons elever som läser massage redan på elevstadiet lär sig att använda digital teknik. Då förstår man tidigt vilken nytta man kan ha av statistiken, menar Peter och fortsätter:
– Att ha en digital journalföring som är anpassad efter just vår bransch är något som allt fler efterfrågar, inte bara massörerna. En journal som är skräddarsydd för friskvårdare. Nu har vi möjlighet att testa oss fram och utvärdera under sommaren för att ta fram ett sådant verktyg och vi hoppas att flera vill registrera sig och hjälpa oss att testa verktyget så att vi kan göra det ännu bättre, förklarar Peter.

Fler uppmanas använda Massageloggen
Både Kroppsterapeuterna och Axelsons uppmanar så många massörer/ massageterapeuter som möjligt att registrera sig på Massageloggen.se och börja logga sina behandlingar. På så vis kan verktyget fortsätta att utvecklas för att bli ett ännu bättre hjälpmedel, både för den enskilda terapeuten men även för friskvårdsbranschen i stort. På sikt är planen att utveckla verktyget så att det även kan användas av andra friskvårdare som personliga tränare, kostrådgivare och fotterapeuter.
– Vårt gemensamma mål är att använda digitaliseringen till något positivt som kan hjälpa både branschen och varje enskild massageterapeut. Samtidigt hjälper satsningen med Massageloggen oss även att ta fram underlag som vi kan tillhandahålla politiker och andra beslutsfattare för att fortsätta driva branschen framåt, avslutar Peter Feldt.
Var med och hjälp branschen framåt. Registrera dig idag på massageloggen.se.