Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Massageterapi mot förlossningssmärta

Massage ökar det lugnande hormonet oxytocin som stimulerar värkarbetet, minskar stresshormonet kortisol, och ökar frisättning av endorfin som lindrar smärta.

Massage under förlossningen passar inte alla, men om kvinnan känner sig öppen för beröring kan massage ge både stöd, lugn och smärtlindring genom det intensiva arbetet.
Massage ökar kroppens utsöndring av det lugnande hormonet oxytocin som också stimulerar värkarbetet. Samtidigt minskar nivån av stresshormonet kortisol som i högre halter inverkar negativt på förlossningen. Beröringen ökar även frisättning av kroppens eget morfin, hormonet endorfin som lindrar smärta. Det blockerar smärtsignalerna till centrala nervsystemet och ger en lugnande effekt.

Massage används redan i förlossningsvården

– Massage kan förkorta förlossningens längd genom frisättningen av oxytocin, bekräftar barnmorskan Liselotte Bergqvist som är verksamhetsutvecklare för förlossningsvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Hon använder sig alltid av massage själv när hon jobbar som barnmorska på förlossningen eftersom hon ser vilken positiv effekt den ger.
– Om kvinnan har spända axlar är det till exempel väldigt välgörande med avslappnande axelmassage som hjälper till att reglera andningen så att både kvinnan och barnet får mer syre. Vi använder också olika andningsövningar i kombination med massagen.

a young beautiful girl is being massaged

Forskning bekräftar erfarenheterna

1997 genomförde Touch Research Institute vid universitetet i Miami en undersökning av massagens inverkan under förlossning. Forskarna såg att de kvinnor som fick massage upplevde mindre smärta och blev lugnare. De behövde mindre medicinering och förlossningen tog inte lika lång tid som för kvinnorna i kontrollgruppen som inte fick någon massage.
Sedan dess har ett flertal forskningsstudier gjorts som visar på samma fördelar med massage under värkarbete. Enligt en undersökning av 120 förstföderskor i Iran från 2012 kunde massage som utfördes av kvinnornas partners minska smärtupplevelsen och gav nöjdare patienter jämfört med kontrollgruppen.
I en annan liknande undersökning från i Brasilien 2013 fick 44 kvinnor massage av en fysioterapeut under förlossningens aktiva skede. Även där blev resultatet en smärtlindring som var statistiskt signifikant, dvs. tillräckligt stor för att resultatet ska räknas som tillförlitligt.

Massageterapeut i förlossningsrummet

Men hur gör man för att säkerställa att man får kvalificerad massage under förlossningen? Det är ju inte säkert att man får en barnmorska som jobbar med massage eller att man har en partner som kan konsten att knåda rätt.
I Nordamerika har det därför blivit allt vanligare att man väljer att betala en massageterapeut för att följa med i förlossningsrummet och som ger massage när det behövs under ett avtalat antal timmar.
För att undersöka vilken effekt en sådan lösning ger, lät en kanadensisk forskargrupp några registrerade massageterapeuter jobba med 77 friska kvinnor under deras förlossningar. Undersökningen gjordes 2012 och är den första där man använt sig av registrerade massageterapeuter i förlossningssammanhang för att studera effekten på smärta.
Studien utfördes i kanadensiska British Columbia, där en massageterapeut ska ha gått en tvåårig massageutbildning för att bli registrerad. Terapeuterna omfattas ofta av privata sjukförsäkringar.

Svensk klassisk massage användes i undersökningen

Studien var randomiserad så att hälften av deltagarna fick massage under förlossningen medan den andra hälften, kontrollgruppen, fick massage efter förlossningen. Terapeuterna använde sig av svensk klassisk massage som begränsades till ett maximum av fem timmar.
Kvinnan fick avgöra när och hur ofta hon ville ha massage och var på kroppen den skulle tillämpas. Hon var helt fri att använda sig av andra smärtlindringsmetoder, som att promenera runt, lyssna på musik, använda visualiseringsteknik osv. Om hon bestämde sig för att ta smärtlindring i form av epiduralbedövning avslutades dock massagen när bedövningen lades och fortsattes inte efter det.

Portrait of pregnant woman sitting on sofa at home and listening music in headphones.

Målet är att undvika epiduralbedövning

Forskarna ville framför allt se om kvinnorna som fick massage under förlossningen väntade längre innan de tog en epiduralbedövning, vilket avgjordes av hur öppen livmoderhalsen var när bedövningen lades. Fördelen med att förlänga tiden är att en tidig epidural ökar risken för akut kejsarsnitt. Värkarbetet fungerar också sämre med epiduralbedövning och ger högre risk för assisterad förlossning som innebär att barnet blir förlöst med sugklocka eller tång.
Forskarna tittade också på faktorer som kvinnornas smärtupplevelse, hur långa de två första förlossningsstadierna var och om förlossningen skedde spontant vaginalt, assisterat eller med kejsarsnitt.

Bättre förlossning med massagen

Det forskarna fann var att kvinnorna som fick massage under förlossningen hade en mer öppen livmoderhals när de fick epiduralbedövning jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen. Skillnaden var dock bara 1 cm i genomsnitt, så den kunde inte räknas som statistiskt signifikant.
Man såg ingen skillnad i förlossningens längd, typ av smärtlindring eller förlossningssätt. Däremot gav massagen konsekvent lägre smärtupplevelse, men inte heller här var skillnaden mellan grupperna så stor att den kunde räknas som statistiskt tillförlitlig.
Ingen av kvinnorna fick några biverkningar av massagen, och ingen – varken personalen eller kvinnorna själva – ville att massageterapeuten skulle avsluta sitt arbete i förtid. Tvärtom var patienterna i massagegruppen över lag nöjdare med sin förlossning genom alla de fyra förlossningsstadierna.

Finns anledning att fortsätta studierna

Forskarna konstaterar att det finns potential att använda massage som effektiv smärtlindring, men att fler och större studier behövs. De föreslår att massageterapeuter skulle kunna arbeta i skift för att hjälpa till med att minska smärta och därigenom senarelägga eventuell epiduralbedövning.
– Hade de dessutom kunnat lite om akupunktur och använt sig av några lämpliga akupunkturpunkter hade jag definitivt förväntat mig en större smärtlindring, kommenterar massören och akupunktören Sabine Rosén studien.
Liselotte Bergqvist vid Sahlgrenska sjukhuset instämmer i att det vore intressant att få in mer massage i förlossningsvården.
– Massage är något som efterfrågas, men vi behöver samtidigt förstå mer om varför massage är bra. Vi var faktiskt på väg att starta en studie om massage och smärta i latensfasen, alltså innan förlossningen riktigt kommit igång, vid Mölndals sjukhus för några år sedan. Tyvärr avstannade projektet av administrativa skäl. Förhoppningsvis kan vi påbörja ett nytt liknande projekt längre fram.

Referenser

Field, T., Ph.D., et al. Labor Pain is Reduced by Massage Therapy. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, Vol. 20, Dec 1997 PMID 9443139.
Janssen P, Shroff F, Jaspar P. Massage therapy and labor outcomes: a randomized controlled trial. Int J Ther Massage Bodywork. 2012;5(4):15-20. Epub 2012 Dec 19. Erratum in: Int J Ther Massage Bodywork. 2013;6(1):25. PubMed PMID: 23429706.
Silva Gallo RB1, Santana LS, Jorge Ferreira CH et al. Massage reduced severity of pain during labour: a randomised trial. J Physiother. 2013 Jun;59(2):109-16. PMID 23663796
Mortazavi SH, Khaki S, Moradi R, Heidari K, Vasegh Rahimparvar, SF. Effects of massage therapy and presence of attendant on pain, anxiety and satisfaction during labor. Arch Gynecol Obstet (2012) 286:19–23. PMID 22271239.