Mat och känslor - tygla belöningssystemet

Mat och känslor – coacha dig själv och lär dig tygla belöningssystemet

Mat används medvetet och omedvetet för att hantera känslor och det finns olika infallsvinklar för att jobba med det känslomässiga ätandet. På den här kursen blir du inte terapeut eller coach i en bestämd metod, men du får en  överblick över hur kan man använda olika redskap och hur man kan hjälpa klienter att bryta vanor.

Kursen är främst tänkt för Kost- och Näringsrådgivare, Kroppsterapeuter, Personliga tränare och liknande, med tankar och redskap att ge vidare till klienter men kan även gås för eget intresse.

Vi studerar hur belöningssystemet i hjärnan fungerar, varför vi inte alltid gör som vi tänkt oss och varför viss mat är så kraftfull som belöning. Visst handlar det om beteenden men också om kemi, hur funkar högbelönande mat? Det är både biokemi, psykologi och samhällsutvecklingsfaktorer. Många forskare menar att vi idag har ett ”fetmafrämjande samhälle” där det är svårt att hålla viljestyrkan igång.

– Många upplever att de ger klienter goda råd till självhjälp, och så kommer kunden tillbaka och har inte gjort någonting. Varför? Det bottnar i många olika faktorer och sådant ska vi nörda runt i här, att förstå och veta vilka triggers man har att medvetandegöra berättar lärare Ulrika Hoffer. Samhället, biologiska faktorer, belöningssystemets biokemi… Vi är under påverkan från många olika håll, så hur kan jag hjälpa mig själv och mina klienter att göra sunda val trots yttre faktorer? Det går vi igenom grundligt på kursen!

När man förstår sina triggers är det ofta lättare att bemöta dem. Man kan lära sig att ställa kontrollfrågor till sig själv, att genom medvetenhet av vad som sker dämpa begäret att lindra stress eller känslor med mat.

Lärare Ulrika Hoffer har arbetat mycket med coaching i grupp omkring mat och känslor.

– Det har inte speciellt hög status att vara en som äter känslomässigt, det är mycket mer hippt att springa maraton eller gå på yoga. Vår brist på självkontroll (kanske bättre ordval på svenska J) är inte det första folk pratar om men det är en realitet för väldigt många.

Vissa äter sig till fetma men andra plågas mest av skam och skuldkänslor över sitt beteende. Sen äter man lite på den skammen också. Det är värt att lära sig förstå sitt belöningssystem och kunna hantera det, för känslomässigt ätande ger både risk för övervikt med tillhörande ohälsa men också psykologiska komplex.

Lärare

Ulrika Hoffer. Foto: Ulrika Pousette.

Ulrika Hoffer har undervisat i matlagning inom hälsogenren i 10 år, bland annat i form av en raw food-kockutbildning. Hon är kostrådgivare, under utbildning till dietist och jobbar mycket praktiskt med mat. Ulrika har även gett ut fem kokböcker; Matsmart familj, Smarta sötsaker, Good mood food, Ärlig mat samt Supersnacks.