Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Medicinsk fotvård vs diabetes

Medicinsk fotvård är skönt – och det kan dessutom kan vara avgörande för att undvika allvarliga komplikationer vid sjukdom – inte minst viktigt vid diabetes!

Svårläkta sår, felställningar i fötterna eller i värsta fall amputation. Sådana risker kan finnas vid diabetes, reumatiska och neurologiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom med åtföljande cirkulationsstörningar.
Därutöver kan många andra medicinska tillstånd som nageltrång, psoriasis och hudsjukdomar ha hjälp av medicinsk fotvård, men här ska vi fokusera på en stor grupp av fotvårdsklienter: personer med diabetes.

 Varför får man diabetes?

Diabetes är en sjukdom som ökar dramatiskt. Sjukdomen, tidigare ofta kallad sockersjuka, är en störning som gör att blodet innehåller för mycket glukos (socker). Det finns olika orsaker till detta.
Typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, är den vanligaste formen. Arvsanlag, övervikt, stress, rökning och brist på motion nämns som de största riskfaktorerna. Denna diabetestyp beror mestadels på en minskad produktion av insulin, det ämne som ”öppnar” cellerna för glukos så att de får näring. Samtidigt kan cellernas känslighet för insulin vara nedsatt (insulinresistens).
Typ 1-diabetes, som ofta visar sig i unga år, är troligen en autoimmun sjukdom där immunförsvaret förstör celler i bukspottkörteln så att insulinproduktionen upphör helt. Forskarna tror att det krävs en kombination av arvsanlag och yttre faktorer som virus, stress eller kemikalier för att sjukdomen ska bryta ut, men den har mindre med livsstil eller vikt att göra.

Utbilda dig till Medicinsk Fotterapeut du också! Nästa utbildning i medicinsk fotvård startar den 8 maj 2017, både i Stockholm och Göteborg.

 

Svårt att hålla blodsockret på jämn nivå

Ganska många med typ 2-diabetes klarar sig länge utan medicinering om de kan balansera sin diabetes med ändrade kost- och motionsvanor.
Ett andra steg är blodsockersänkande tabletter, som kan räcka om det finns en viss grad av insulinproduktion kvar.

Diabetic-items-(all-you-need-to-control-diabetes)-000062428694_Medium

Om insulinproduktionen saknas helt eller är för låg måste insulin tillföras med injektion eller insulinpump. Det finns numera även möjlighet att ta insulin via nässpray. Insulin kan inte tas i tablettform eftersom enzymerna i magsaften förstör det.
Glukosomsättningen är svårstämd, och medicineringen måste anpassas till kost och fysisk aktivitet så att de tillsammans skapar balans. Ofta är det svårt att hålla blodsockret på en jämn och tillräckligt låg nivå.

Risk för komplikationer trots behandling

Trots behandling kan därför diabetes ha komplikationer. En förhöjd blodsockernivå kan skada blodkärlen i kroppen. Sockerkristaller fastnar i kapillärerna och försämrar cirkulationen; de kan även fastna i större kärl och bli början till arterioskleros. Detta kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, njurskador och nedsatt syn och känsel.
Eftersom cirkulationen i perifera kapillärer försämras allra mest – och redan från början är sämre än cirkulationen inne i kroppen – får hud och nervceller i fötter och ben för lite syre. En annan orsak till att nerverna till fötter och ben är mest utsatta beror på att långa nerver är mer sårbara än korta. Efter 25 år med diabetes har ungefär varannan person nervskador i fötterna.
Sår uppstår lättare med försämrad syresättning. Förhårdnader kan också utgöra en fara genom sprickbildning som kan utvecklas till sår. Såren har svårt att läka om cirkulationen är dålig, och blir dessutom lättare infekterade på grund av att bakterier får näring av sockret i blodet. Neuropati (nervförstöring) med nedsatt känsel gör i sin tur att sår på fötterna är svårare att märka.
En fruktad komplikation är kallbrand som uppstår om cirkulationen är så dålig att vävnaderna dör, då är amputation enda sättet att stoppa fortsatt vävnadsdöd.

Läs även:

Medicinsk fotvård vs reumatisk sjukdom

Vad kan en medicinsk fotterapeut göra för personer med diabetes?

Grunden i all fotvård är att hålla fötterna mjuka och fina så att det inte uppstår förhårdnader, sprickor och sår något alla elever på vår fotvårdsutbildning får lära sig. Där behandlar vi alla klienter lika. Men personer med diabetes är vi särskilt försiktiga  med eftersom hudskador kan få värre följder än hos en frisk person. Vi måste kunna behandla alla ”normala” fotproblem även hos dem, men på ett varsamt sätt som tar hänsyn till deras speciella behov.

Pedicure treatment

Finns det redan sår behandlar man inte, utan uppmanar klienten att istället ta kontakt med sin diabetessköterska. Fotterapeuten har en viktig roll genom att tidigt kunna upptäcka sådant som kan orsaka komplikationer.
– Många har svårt att inspektera sina fötter själva, särskilt de lite äldre, och då är regelbundna besök hos fotterapeut avgörande. Har man nedsatt känsel kanske man inte märker till exempel att en sko skaver, och efter ett tag kan såret vara ett faktum. Vid varje besök gör vi dessutom mätningar av cirkulation och djup och ytlig känsel i fötterna, och om vi noterar en försämring uppmanar vi klienten att ta kontakt med vården.
Fotterapeuten har också en rådgivande funktion, genom att rekommendera rätt slags hudvårdsprodukter, och att lära klienterna att själva sköta sina fötter på bästa sätt mellan besöken.
–  För en person med diabetes är det särskilt viktigt att hålla fötterna torra men mjuka, de ska inte vara fuktiga men inte heller uttorkade. Det finns krämer som ökar cirkulationen, dem bör alla med diabetes använda regelbundet, menar Kristina. Vi tittar också på deras skor och strumpor, att de inte använder något som kan vara olämpligt eller skadligt. Man kan säga att vi fotterapeuter utgör första instans för diabetikern; förutom att sköta om fötterna håller vi koll så att inga problem hinner bli stora.

Diabetesförbundet informerar och rekommenderar
Det man själv kan göra för att undvika komplikationer är att vara noggrann med hygienen och tvätta, smörja in och se över fötterna varje dag.FotspaAlla med diabetes…
…har rätt att få fötterna kontrollerade minst en gång per år, då känsel och cirkulation i fötterna undersöks och aktuell fotstatus bedöms. Det kan göras hos medicinsk fotterapeut, diabetessjuksköterska eller läkare.Resultatet av undersökningen
leder till att man placeras i en av fyra riskgrupper, som visar risken för komplikationer och avgör vilken medicinsk fotvård man får remiss till.
Riskgrupp 1 = friska fötter utan komplikationer – ny kontroll av fotstatus om ett år.
Riskgrupp 2 = fötterna har en nervskada och/eller kärlskada – remiss till fotterapeut.
Riskgrupp 3 = nedsatt känsel och/eller nedsatt cirkulation, tidigare läkta sår eller amputation, avvikande form  på fot, kraftiga förhårdnader på okänsliga ställen – remiss för regelbundna besök hos fotterapeut.
Riskgrupp 4 = pågående komplikationer med kraftigt nedsatt cirkulation, sår eller infektion – remiss till fotteam, oftast på sjukhus.Om man inte bedöms vara i behov av remiss
rekommenderar Diabetesförbundet att man själv kostar på sig åtminstone två besök hos medicinsk fotterapeut varje år, gärna fler.Läs mer i Diabetesförbundets broschyr om fotvård:
https://diabetes.se/sv/Butik/Produkter/Broschyrer-och-foldrar/Fina-fotter/