Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Medvetet grönt företagande

Mervärde för dig, mervärde för helheten! Medvetet grönt företagande är ingen trend, det är ett grundläggande behov i vår nutid och framtid.

 

Sedan mänsklighetens historia började har människor världen över levt på naturens villkor. Många ursprungsfolk och andra folkgrupper lever fortfarande så, med respekt för helheten som en del av sin kultur.

De inser att de är beroende av och förbundna med alla andra livsformer. De hedrar och tackar dem för att de håller oss vid liv. I vår kultur och tidsålder har vi helt kommit bort från detta. Vi lever, talar och agerar som om vi och ”naturen” vore helt avskilda från varandra.

 

Vårt sätt att leva skadar livsbetingelserna

Vårt sätt att leva, producera och konsumera har skadat grundförutsättningar för friskt liv allvarligt. Var och en av oss behöver göra allt vi kan för att lära oss leva, producera och konsumera i harmoni med helheten, och bli en del av lösningen istället för att fortsätta vara en del av problemet.

Fler och fler konsumenter blir allt mer medvetna och noga med vilka företag och produkter de väljer. Att som företagare ta ställning och agera i en hållbar riktning inger respekt och förtroende. Du kan skapa ett betydelsefullt mervärde genom att du värnar om din egen, dina kunders och hela jordens hälsa, lokalt och globalt.

Genom grönt företagande sprider du medvetenhet och inspiration till dina kunder, som ofta i sin tur inspirerar vidare.Du kan skapa ringar på vattnet genom ett medvetet grönt företagande. Vinsten sträcker sig bortom vad vi kan räkna i rena pengar. Det ger ett livsavgörande värde, för vår nutid och framtid.

 

Baby boy of African American.

 

För kommande generationer måste vi värna om frisk luft, rent vatten och giftfria jordar! Som företagare kan du göra en större insats än du kanske tror.

 

Vad innebär medvetet grönt företagande?

Vår planets hälsa påverkas av det vi producerar, konsumerar och av de val vi gör. Vår moderna livsstil har lett till att vi just nu befinner oss i en allvarlig ekologisk kris med miljögifter, klimatförändringar och stora skador i det lokala och globala ekosystemet.

Grönt medvetet företagande innebär att vi blir uppmärksamma på hur vårt företagande påverkar jorden, dess resurser och allt livs hälsa, och tar hänsyn till att bevara allt detta så mycket vi bara kan, i och genom vårt företagande. Att vi frågar oss själva: hur gör jag minsta möjliga skada med min verksamhet?

Det handlar också om att förstå att vi människor är naturen, att vi är intimt sammanbundna med allt och helt beroende av planetens tillstånd för att vi ska kunna leva.

 

Vi kan inte leva utan en fungerande natur

Vi andas ca 22 000 andetag per dygn, och i varje andetag får vi syre från algerna i havet, från växterna och träden på land. Syret är en gåva som alla celler i vår kropp tar del av, varje ögonblick av vårt liv. Alla organ i vår kropp och alla kroppens funktioner behöver syret för att kunna fungera.

Vi består av vatten till ca 70 procent. Det vatten du och jag har i våra kroppar just nu, delar vi med molnen, vattenfallen, regndropparna, vattenpölarna, reningsverken, haven, alla växter, djur, människor och hela jordens kretslopp. Vattnet är precis som syret en helt livsavgörande ingrediens för våra kroppars alla funktioner.

När vi vet detta borde vi förstå hur intim och livsavgörande vår koppling till naturen är. Och det är fortfarande bara ett par exempel. Näringen våra kroppar lever av kommer från naturen. Våra kläder, våra hem och allt materiellt vi använder i vår vardag kommer från naturen. Att förstå att vi inte kan leva utan ”naturen” kan ge oss kraft att vilja ge det bästa möjliga tillbaka.

 

eco concept - choice solar panel or co2, Business man hold Alternative Energy (solar cell ) with blue sky and cloud background

 

Tio aspekter att respektera

Sätt dig in i hur du i ditt företag påverkar och hur du kan värna om de tio aspekterna nedan. Du kan se dem som planetens grundlagar för hälsa, det som vi inte får störa och förstöra om helheten ska kunna bevara sin balans. Naturens hälsa är och blir även vår egen hälsa.
• Ren luft

• Rent vatten

• Ren näringsrik jord och mark

• Ren näringsrik mat

• Giftfria produkter

• Giftfria livsmiljöer

• Djurens frihet och hälsa

• Goda arbetsförhållanden och etisk produktion

• Att bevara naturens resurser och jordens ekosystem

• Att minimera koldioxidutsläppen

Du kan börja med en eller några aspekter som du känner dig inspirerad av och gå vidare när du känner dig redo.

 

Skapa en värdegrund

Utifrån dessa tio aspekter kan du även hämta inspiration till att skapa en medveten grön värdegrund, för ditt företag såväl som för ditt liv. Det är viktigt att den värdegrund du formulerar känns helt rätt.

En värdegrund ger inspiration och kraft inifrån till att i det yttre skapa och agera i den riktning du vill. Med en värdegrund väl förankrad inom oss, kommer vi många gånger automatiskt att steg för steg börja agera mer och mer i harmoni med vår värdegrund.

Det är det magiska med en värdegrund, om den känns rätt inuti. När denna värdegrund känns väl förankrad kan du inkludera den i din marknadsföring, som ett sätt att låta dina kunder veta vad du står för. Att våga kompromisslöst hålla dig till det du tror på är ett sätt att låta din verksamhet skapa ett mervärde – för planeten, men också för din egen känsla av tillfredsställelse i livet!

 

Här kan du hitta vägledning:

 

Företagarens guide till lönsamt miljöarbete

Grönt entreprenörskap – ditt företag vinner på det

Minska gifterna – bli en grön företagare

Cradle to Cradle

Cirkulär Ekonomi