MI - grundkurs

Early Bird 10%Grundkurs i Motiverande samtal (MI)– ONLINEKURS

Pris: 5.900 kr

Lär dig ett annat sätt att kommunicera för goda samtal, bättre relationer inom familj, vänner och professionellt. Kraftfulla verktyg som avser att hjälpa andra förändra levnadsvanor och livsstil. Bra verktyg som underlättar vardagen och vid arbetsuppgifter.

MI grundkurs syftar till att ge fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI (Motivational Interviewing) som samtalsmetod samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. I kursen kommer du få ta del av videos, övningar och praktiska konkreta verktyg. Du får även lämna in uppgifter som din lärare ger dig återkoppling på. Allt för att du ska få så mycket kunskap som möjligt och träna på skickligheter vid olika typer av samtal.

Efter kursen kommer du kunna:

• beskriva samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing)
• redovisa grundläggande principer och tillämpa förhållningssätt vid motiverande samtal
• redogöra för beteendevetenskapliga principer vid beteendeförändringar
• tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv
• visa på specifika färdigheter i utförande av motiverande samtal
• avväpna motstånd och skapa allians i svåra samtal
• dokumentera och analysera egna genomförda samtal

Kursen innehåller följande avsnitt:

• MI samtalets bakgrund och teori
• Beteendevetenskapliga grundprinciper
• Reflekterande lyssnande
• Samtalets faser och struktur
• MI anda och motivationsprocesser
• Grundläggande samtalsträning enligt BÖRS
• Enkla och komplexa reflektioner
• Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring
• Motstånd och vidmakthållande
• Ambivalens och självtillit
• Träning av strategier vid samtal
• Observation och återkoppling

Intyg

Efter genomförd och godkänd kurs kommer du få ett intyg skickas till dig.

Kursen vänder sig till dig som:

Arbetar med att hjälpa personer åstadkomma levnads-/livsstilsförändringar på olika sätt, kanske är du personlig tränare, kostrådgivare, kroppsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, samtalsterapeut, psykolog, pedagog, idrottstränare. Kursen är även utmärkt för dig som vill få till bättre relationer privat inom familjen eller kanske vid framgångsrika samtal med organisationer och myndigheter.

Lärare

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare. Läs gärna mer om Staffan på www.miseniortrainer.se

Vad är en onlinekurs?

Kursen är helt onlinebaserad och du kan därför gå kursen när, var och hur du vill. Du kommer ha tillgång till kursen i 6 månader och kan under dessa månader läsa den i din egen takt eller gå tillbaka och läsa avsnitt flera gånger. Kursen består av olika avsnitt som inkluderar information i form av text, ljudfiler, föreläsningar och videos.

– Kursen fokuserar på Motiverande Samtal och hur man kan samtala om beteendemönster i olika sammanhang. Efter kursen kommer du att ha goda färdigheter i att utöva Motiverande Samtal vilket blir alltmer efterfrågat i samhället inom vård och hälsa. Dessutom något som kunder eftersöker inom coachning. MI är även utmärkt för att bygga långsiktiga kundrelationer vilket kan vara avgörande för en framgångsrik etablering på arbetsmarknaden.Vore verkligen både roligt och stimulerande om vi får en möjlighet att tillsammans utveckla kompetenser inom Motiverande Samtal.

Staffan Hultgren